Ajankohtaista julkisista hankinnoista

Spädäng, urheilukilpailuissa voittaja saa kultaa – samoin hintavertailussa?

Julkiset hankinnat –  painoarvoja ja vertailukaavoja Halvin hinta (oli valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin) saa parhaat pisteet julkisissa hankinnoissa, muut suhteessa siihen ja homma jatkuu. Tarjousten vertailu on virkistävää puuhaa ja hintojen pisteytys rutiininomaista....

Lue lisää: Spädäng, urheilukilpailuissa voittaja saa kultaa – samoin hintavertailussa?

Kilpailulain muutoksesta

Eduskunta hyväksyi 18.6.2013 kilpailulain muutosta koskevan hallituksen esityksen HE 40/2013. Lain voimaantuloksi on ehdotettu mahdollisimman pian. Samaan aikaan eduskunta hyväksyi myös kuntalain muutosta koskevan hallituksen esityksen HE 32/2013. Laki tulee voimaan 1.9.2013. Kilpailulakiin on tulossa uusi 4a luku...

Lue lisää: Kilpailulain muutoksesta

Kuntalain muutos – kunnille liiketaloudellisten toimintojen yhtiöittämisvelvollisu...

Eduskunta on 18.6.2013 hyväksynyt kuntalain ja kilpailulain muutosta koskevat hallituksen lakiesitykset HE 32/2013 (kuntalaki) ja HE 40/2013 (kilpailulaki). Kuntalain muutos tulee voimaan 1.9.2013. Kumpikin laki tähtää kilpailuneutraliteetin lisäämiseen kuntien ja yksityisen palvelutuotannon...

Lue lisää: Kuntalain muutos – kunnille liiketaloudellisten toimintojen yhtiöittämisvelvollisuus

Hyvinvointipalvelukeskus julkisena hankintana – miten innovaatiot voidaan ottaa huom...

INNOVATIIVINEN HYVINVOINTIPALVELUKESKUKSEN HANKINTA – Ratkaisu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erityisesti vanhuspalveluiden kehittämishaasteisiin Viime aikoina on puhuttu paljon julkisen sektorin palvelutuotantoon liittyvistä haasteista. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishaasteet ovat...

Lue lisää: Hyvinvointipalvelukeskus julkisena hankintana – miten innovaatiot voidaan ottaa huomioon?