Eeva Tiainen palasi PTCS:lle auskultointivuoden jälkeen

Eeva Tiainen on palannut takaisin asiantuntijatehtäviin varatuomarin titteli taskussaan.

Miltä nyt tuntuu?

”Auskultointivuosi oli mahtava ja todella opettavainen kokemus, ja päällimmäisenä onkin kiitollisuuden tunne siitä, että sain tilaisuuden suorittaa tuomioistuinharjoittelun”, kehuu Eeva.

Millaisia töitä teit käräjäoikeudessa?

”Vuosi jakaantui kahteen puoliskoon, joista ensimmäiseen kuului muun muassa hakemusasioiden, velkomusasioiden, velkajärjestelyasioiden ja kirjallisen menettelyn rikosasioiden käsittelyä ja ratkaisemista. Toinen puolisko keskittyi istunnossa käsiteltäviin rikosasioihin, joissa toimin puheenjohtajana, sekä tuomareiden avustamiseen laajoissa riita-asioissa”, Eeva kertoo. ”Iso osa työtä oli oikeudellisten kysymysten selvittämistä ja päätösten ja tuomioiden kirjoittamista. Pääsin myös toimittamaan muutaman vihkimisen vuoden aikana, mikä oli todella kivaa vaihtelua.  Kaiken kaikkiaan työ oli todella monipuolista ja vaihtelevaa ja käräjäoikeuden toiminta ehti tulla vuoden aikana oikein hyvin tutuksi”.

Mikä mielestäsi oli auskultoinnin tärkein anti sinulle?

”Auskultointivuosi oli hyvin yleissivistävä kokemus ja opin paljon uutta useilta eri oikeudenaloilta. Lisäksi vuosi lisäsi ymmärrystäni siitä, miten oikeuslaitos käytännössä toimii. Puheenjohtajana toimiessani sain myös tärkeää esiintymiskokemusta ja tuomioistuimen ratkaisupakon myötä myös oikeudellinen päätöksentekokykyni kehittyi. Lukuisten päätösten ja tuomioiden ja niiden perustelujen kirjoittamisen ansiosta uskon myös juridisen ajatteluni kehittyneen”, Eeva toteaa.

Miten uskot voivasi hyödyntää saamiasi oppeja nykyisessä työssäsi?

”Monet opeista ovat mielestäni sellaisia, että niistä on varmasti hyötyä missä tahansa juristin työssä ja näin ollen varmasti myös nykyisessä työssäni. Erityisesti työtäni PTCS:llä ajatellen koen saaneeni lisää valmiuksia myös riidanratkaisuun liittyvien asioiden hoitamiseen ja tuomioistuinkokemuksesta on varmasti hyötyä kaikissa oikeudenkäynteihin liittyvissä toimeksiannoissa”.

Tervetuloa takaisin ja paljon onnea varatuomarin arvonimestä!

Tutustu Eevan henkilöesittelyyn täällä.


Arkisto: Eeva Tiainen palasi PTCS:lle auskultointivuoden jälkeen