Esittelyssä PTCS:n hankintapuhelin – kilauta meille

Olen ajatellut toimia näin, mutta onkohan tämä lainmukaista tai muuten suositeltavaa?”  Kysymys lienee tuttu useimmalle hankintojen kanssa tekemisissä olevalle virkamiehelle ja hankinta-asiantuntijalle. Hankinnoissa on usein hyvin tiukka aikataulu ja vastaukset ongelmatilanteissa on saatava pikaisesti, jotta hankintaprosessi ei viivästy.

PTCS:n Hankintapuhelin on oiva ratkaisu edellä kuvatussa tilanteessa. Ongelma tai epäselvyys ratkeaa usein jo muutamassa minuutissa, eikä neuvojen saaminen edellytä erillisen toimeksiantosopimuksen solmimista. Hankintapuhelimessa päivystävät asiantuntijat ovat jo usean vuoden ajan neuvoneet asiakkaita hankintaoikeudellisissa kysymyksissä. Heiltä puhelimitse saatu on koettu asiantuntevaksi, selkeäksi ja nopeaksi.

Puhelinpäivystys joka arkipäivä

Hankintapuhelimeen vastataan arkipäivisin kello 9–12. Neuvontaa annetaan asioissa, jotka eivät vaadi asiakirjoihin perehtymistä. Jos puhelun aikana todetaan, että asia on liian laaja hoidettavaksi puhelimitse, neuvotaan asiakasta tekemään kanssamme erillinen toimeksiantosopimus. Tällöin asian hoitamiseen pystytään varaamaan tarvittavat resurssit ja riittävästi aikaa.

Missä vaiheessa prosessia kannattaa soittaa?

Hankintapuhelimeen voit soittaa olipa hankintaprosessisi vasta lähtökuopissaan tai jo takanapäin. Jos tarvitset tulkinta-apua johonkin hankintalainsäädännön kohtaan tai haluat saada ns. toisen mielipiteen kysymykseesi, soita meille.

Usein asiakkaitamme askarruttavat tarjoajien tasapuolinen kohtelu, esteellisyyteen liittyvät käytännön tilanteet sekä hankinta-asiakirjojen julkisuus. Hankintapuhelimessa pystymme myös kartoittamaan asiakkaalle erilaisia toimintatapoja käynnistämisvaiheessa olevan hankintaprosessin läpiviemiseen.

Alle on koottu keskeisiä aihepiirejä ja kysymyksiä, joihin asiantuntijamme ovat vuosien varrella vastanneet:

 • Milloin on kyse julkisesta hankinnasta?
  • Mitkä ovat kynnysarvot? Miten hankinnan arvo lasketaan?
  • Saamme avustusta julkiselta taholta ja teemme sillä ostoja – milloin pitää ilmoittaa Hilmassa?
 • Hankinnan suunnittelu
  • Milloin kannattaa käyttää tietopyyntöä ja miten se tehdään?
  • Miten järjestetään tiedotustilaisuus tai tarjoajien yhteinen suunnittelufoorumi?
  • Mitä hankintamenettelyä kannattaa käyttää milloinkin? Kauanko ne kestävät?
  • Milloin kannattaa käyttää puitejärjestelyä? Millaisia erilaisia puitejärjestelyjä voidaan tehdä?
 • Hankinnan kohteen määrittely
  • Mitä voimme vaatia tavaralta tai palvelulta ehdottomana vähimmäisvaatimuksena, ettemme syyllisty tarjoajien syrjintään? Miten laadimme tavara- tai palvelukuvauksen?
  • Milloin ja miten hankinnan kohdetta voidaan määritellä tuotemerkkien tai standardien avulla?
 • Millaisia vähimmäisvaatimuksia voidaan ja kannattaa asettaa tarjoajan kelpoisuudelle?
  • Voiko uusikin yritys tarjota – onko se pakko ottaa mukaan?
  • Miten tarjoaja osoittaa kelpoisuutensa – onko pakko tarkistaa kaikki todistukset, referenssit yms.?
 • Mitä asioita juuri tämäntyyppisessä hankinnassa kannattaa tai ei kannata vertailla?
  • Mitä vertailuperusteita ei ainakaan saa käyttää?
  • Millaisiin työmääriin erilaiset vertailuperusteet johtavat?
  • Miten tarkkaan vertailu pitää perustella?
 • Kuka tekee hankintapäätöksen ja kuka siitä voi valittaa?
  • Mitä valitus- ja odotusaikoja pitää noudattaa? Mistä ne alkavat?
  • Voiko päätöksestä tehdä myös kunnallisvalituksen?
  • Mitä tehdä, kun päätöksestä on valitettu tai jätetty oikaisuvaatimus?

Kilautitko jo asiantuntijallemme? Kannattaa ehdottomasti soittaa, kun yllä kuvattuja kysymyksiä tulee seuraavan kerran eteesi. Pääset eteenpäin prosessissasi ja säästät omaa arvokasta aikaasi.

 


Tags: hankintaprosessihankintapuhelinneuvontapalvelu

Arkisto: Esittelyssä PTCS:n hankintapuhelin – kilauta meille