Jari Nieminen

asiantuntija, HTM
jari.nieminen@ptcs.fi
+358 50 322 6625

Erityisosaaminen:
palveluhankinnat, loppukäyttäjien osallistaminen hankinnan kohteen määrittelyyn, Cloudia-kilpailutusjärjestelmä

Jarin erityisosaamista ovat palveluhankinnat ja puitesopimukset. Esimerkkihankintoina voidaan mainita valtion yhteysalusliikennehankinnat, joita Jari on tehnyt jo toista kymmentä. Jarin tekemät puitesopimushankinnat ovat keskittyneet lähinnä asiantuntijapalveluiden ostoihin esimerkiksi kiinteistöjen kuntokartoitusten ja ICT-asiantuntijapalveluiden saralla. Lisäksi Jari on taitava Cloudian käyttäjä.

HTM-opinnoissaan Jari perehtyi osallistavaan hallintoon, jossa palveluiden todelliset käyttäjät pääsevät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. Jari on hyödyntänyt menetelmiä aiemmassa työpaikassaan osana yhteysalusliikennepalveluiden hankintoja. Lisäksi Jari voi avustaa asiakkaitaan kysymyksissä, jotka liittyvät esittelijän vastuuseen, asioiden oikeaan käsittelyjärjestykseen sekä asiakirjajulkisuuteen. Aktiivisena yhdistystoimijana Jari on osallistunut eri yhdistysten sääntömuutosprosesseihin ja siinä yhteydessä oppinut hyvin myös yhdistyslainsäädännön kiemuroita.  


Arkisto: Jari Nieminen