Jari Nieminen

Asiantuntija, HTM
jari.nieminen@ptcs.fi
+358 50 322 6625

Erityisosaaminen:
Palveluhankinnat, loppukäyttäjien osallistaminen hankinnan kohteen määrittelyyn, Cloudia-kilpailutusjärjestelmä

”Minulla on laajaa ymmärrystä julkisen sektorin toimintatavoista sekä kokemusta erityisesti valtion liikennesektorin ja aluehallinnon toiminnasta. Edellisessä työssäni vaativien liikennepalveluiden hankkijana vakuutuin loppukäyttäjiä osallistavien menetelmien käytöstä hankinnan kohteen määrittelyssä. Voisiko loppukäyttäjien oikea-aikainen kuunteleminen tuoda lisäarvoa myös Teidän hankintoihin? Palveluhankintojen lisäksi olen kiinnostunut muistakin julkisista hankinnoista ja olen halukas opettelemaan uusia asioita. Minua motivoivat erityisesti ongelmanratkaisut.

Vapaa-ajalla harrastan musiikkia monessa eri muodossa. Lisäksi osallistun parin järjestön toimintaan luottamushenkilönä. Nautin myös hyvästä ruuasta ja ruuanlaitosta läheisten ihmisten kanssa. Itsestäni pidän huolta liikkummalla ja nukkumalla riittävästi.”


Arkisto: Jari Nieminen