Riikka Heikkinen

senior asiantuntija, YTM
riikka.heikkinen@ptcs.fi
+358 40 585 66 79

Erityisosaaminen:
tavara- ja palveluhankinnat, sopimusoikeus, puitejärjestelyt, rakennusurakat, vaikuttavuus

Erilaiset sotesektorin tavara- ja palveluhankinnat ovat iso osa Riikan työsarkaa. Hän on muun muassa toteuttanut useita vammaisten tulkkauspalveluiden ja apuvälineiden hankintoja, joissa erilaisen asiakasryhmän tarpeet on tärkeää pystyä huomiomaan. Riikan osaamisalueisiin kuuluvat myös sopimukset ja niiden seuranta, hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen, vaikuttavuus, puitejärjestelyt ja rakennusurakat. Hän on myös yksi osaavista julkisten hankintojen kouluttajistamme.


Arkisto: Riikka Heikkinen