Riikka Heikkinen

Asiantuntija, YTM
riikka.heikkinen@ptcs.fi
+358 40 585 66 79

Erityisosaaminen:
Sote-hankinnat, tavara- ja palveluhankinnat, rakennusurakat, puitejärjestelyt

”Minulla on laaja kokemus erilaisista julkisista hankinnoista ja erityisesti sote-palveluiden hankinnasta. Työssäni nautin siitä, että haastavalta tuntuneeseen kokonaisuuteen onnistutaan löytämään toimiva ratkaisu ja päästään toivottuun lopputulokseen. Julkisten hankintojen parissa on aina uutta opittavaa ja se on työni suola.

Vapaa-aikani kuluu kirjojen, käsitöiden, kulttuuririentojen sekä kuntoliikunnan parissa.”


Arkisto: Riikka Heikkinen