Saara Haukipuro

Asiantuntija, varatuomari, OTL, KTM
saara.haukipuro@ptcs.fi
+358 40 589 5181

Erityisosaaminen:
työoikeus, ympäristöoikeus, sopimusoikeus, yhtiöjärjestelyt, sote-hankinnat, riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit, rakennusurakat

”Ennen PTCS:lle siirtymistäni olen työskennellyt lakimiehenä mm. valtionhallinnossa, kirkollishallinnossa sekä asianajosektorilla. Eniten kokemusta minulla on sopimusoikeudesta, asumiseen ja rakennuttamiseen liittyvästä juridiikasta sekä erilaisista yhtiöjärjestelyistä. Hoidan riidanratkaisua ja oikeudenkäyntejä sekä siviili-, että hallintotuomioistuinten toimivaltaan liittyvissä asioissa.

Koulutus- ja kokemustaustani huomioiden osaan tarkastella asiakkaan tarpeita objektiivisesti ja suurina kokonaisuuksina. Hankintalainsäädäntöä olen ollut soveltamassa ja kouluttamassa sen voimaantulosta alkaen.

Ihmisenä olen avoin ja ennakkoluuloton. Vapaa-aikani kuluu lasten kanssa sekä urheillen.”


Arkisto: Saara Haukipuro