Arkisto | Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat ja henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on tärkeää muistaa, että rekisterinpitäjänä toimiva hankintayksikkö on aina viime kädessä vastuussa käsittelyn lainmukaisuudesta. Hankinnat, joihin liittyy esimerkiksi pilvipalveluja, voivat joskus olla hankalia, koska henkilötietojen liikkuminen saattaa...

Lue lisää: Julkiset hankinnat ja henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Julkisten tarjouskilpailujen haasteet tarjoajan näkökulmasta

Sekä Euroopan unionin että Suomen kansallisena tavoitteena on jo pitkään ollut kasvattaa tarjoajien määrää. Eritoten pk-yrityksiä halutaan kannustaa mukaan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Miksi julkisia hankintoja pidetään vaivalloisina ja niihin ei haluta osallistua? Alla yleisiä väittämiä...

Lue lisää: Julkisten tarjouskilpailujen haasteet tarjoajan näkökulmasta

PTCS mukana lokalisoimassa hankintaosaamisen itsearviointityökalun sisältöä

Valtiovarainministeriön asettaman Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) valmisteluvaiheessa laadittiin yhteistyössä hankintojen ammattilaisten sekä strategisen johdon kanssa Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin syyskuussa 2020....

Lue lisää: PTCS mukana lokalisoimassa hankintaosaamisen itsearviointityökalun sisältöä

Vastuullisuuskriteerien huomioiminen julkisissa hankinnoissa – Vaikuta uuden koulutuksen...

Julkisia hankintoja tulisi hankintalain 2 §:n mukaisesti toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti niin, että myös ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat tulevat huomioiduiksi. Näitä näkökohtia voidaan huomioida myös hankintojen vertailuperusteena sekä hankintasopimuksen...

Lue lisää: Vastuullisuuskriteerien huomioiminen julkisissa hankinnoissa – Vaikuta uuden koulutuksen sisältöön!

Hyvin laskettu on puoliksi tehty – myös julkisissa hankinnoissa

Onnistuneessa hankinnassa on kysymys siitä, pystytäänkö valitsemaan kustannusvaikuttavuudeltaan paras toimittaja. Kysymys on myös siitä, pysytäänkö aikataulussa ja budjetissa. Ja kysymys on lopulta myös siitä, saadaanko hankinnoista irti se hyöty, mitä lähdettiin hakemaan. Onnistunut hankinta on siis...

Lue lisää: Hyvin laskettu on puoliksi tehty – myös julkisissa hankinnoissa

Vaikuttavia hankintoja Innovation Broker -toiminnan avulla

PTCServices Oy oli mukana toteuttamassa Innovation Broker-pilottia, jonka tilasi Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus, KEINO. Innovation broker -toiminnan tavoitteena on vauhdittaa ja tukea innovatiivisten hankintojen toteuttamista Suomessa parantamalla hankintayksiköiden...

Lue lisää: Vaikuttavia hankintoja Innovation Broker -toiminnan avulla

Rakennusurakoiden kilpailuttamisen erityiskysymykset – Ilmoittaudu kurssillemme 19.5...

Kilpailutatko rakennusurakoita? Jos vastaus on kyllä, olet todennäköisesti törmännyt tilanteeseen, jossa on jouduttu pohtimaan, voisiko tarjoajan sulkea pois tarjouskilpailusta esimerkiksi ammattitoimintaan liittyvän vakavan virheen vuoksi. Rakennusurakoiden kilpailutusten hankintapäätökset tehdään...

Lue lisää: Rakennusurakoiden kilpailuttamisen erityiskysymykset – Ilmoittaudu kurssillemme 19.5.2022

Loppukäyttäjien osallistaminen voi säästää julkisia varoja – vaikuta uuden koulutu...

Osana Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa on julkaistu opas asiakasosallisuuden huomioimisesta julkisissa hankinnoissa. Kerroimme asiasta 18.3.2022 JulkiSet-tietopalveluumme sisältyvässä Oikeustapausuutiset-osiossa.   Tuore opas nostaa esille tärkeän...

Lue lisää: Loppukäyttäjien osallistaminen voi säästää julkisia varoja – vaikuta uuden koulutuksemme sisältöön

Mitä tarkoittaa “Innovation Broker”- hankintatoimintamalli? – Tule kuulolle 19....

Miten jo muualla Europpassa jalansijaa saanut InnoBroker malli istuu suomalaiseen hankintaympäristöön? Ratkaiseeko se julkisten hankintojen kehittämistarpeet ja mitä toimintamallista ja tuloksista voi oppia? Innovation Broker -pilotin tuloksista ja opeista keskutellaan Impaktin järjestämässä Vaikuttavien...

Lue lisää: Mitä tarkoittaa “Innovation Broker”- hankintatoimintamalli? – Tule kuulolle 19.5.2022