Lisää osaamista PTCS:lle

Toimintamme kasvaessa olemme rekrytoineet kevään aikana useita uusia henkilöitä. Heidän myötään on osaamisemme vahvistunut ja laajentunut entisestään.

Maaliskuussa aloitti pitkän linjan teknologiajuristi OTK, eMBA Niina Elo. Niina on aiemmin työskennellyt muun muassa Helsingin yliopistossa ja omassa yrityksessään Lexwell Oy:ssä. Hänen erityisosaamistaan ovat sopimus- ja immateriaalioikeus, yhtiöoikeus, innovaatiokumppanuudet, ICT-hankinnat ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Eniten Niinalla on kokemusta lääketeollisuuteen, asiantuntijapalveluihin, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä tietojärjestelmiin liittyvistä hankinnoista. ”Tällä hetkellä minulla on työn alla muun muassa potilastietojärjestelmän hankinta sekä erittäin mielenkiintoinen innovaatiokumppanuus,” kertoo Niina. ”Palvelen asiakkaitamme tarvittaessa myös sujuvalla englannin kielellä,” hän jatkaa.

Kuvassa Niina Elo (vas.), Saara Haukipuro ja Merja Kortesuo.

Huhtikuussa joukkoomme liittyi VT, OTL, KTM Saara Haukipuro. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat työoikeus, ympäristöoikeus, sopimusoikeus, yhtiöjärjestelyt, riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit. Aiemmin Saara on työskennellyt lakimiehenä muun muassa valtion- ja kirkollishallinnossa sekä asianajosektorilla. ”Olen syvällisesti perehtynyt sopimusoikeuteen, asumiseen ja rakennuttamiseen liittyvään juridiikkaan sekä myös yhtiöjärjestelyihin” kertoo Saara. ” Olen myös luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, joten hoidan oikeudenkäyntejä siviili- ja hallintotuomioistuinten toimivaltaan liittyvissä asioissa,” Saara lisää.

Tuorein tulokkaamme on VT, OTK Merja Kortesuo, jonka erityisosaamista ovat ICT-hankinnat, erityisalojen hankinnat ja sopimusoikeus. Merja on ollut mukana Suomen ensimmäisessä IT-allianssihankinnassa. Merjalla on yli 10 vuoden kokemus valtiohallinnosta. ”Olen työskennellyt julkisten hankintojen parissa kolmessa eri virastossa,” Merja kertoo ”Tutuinta kenttää minulle ovat ICT-, palvelu- ja asiantuntijapalveluhankinnat. Pidän myös kouluttamisesta, joten tervetuloa tapaamaan minua PTCS:n koulutuksiin”, vinkkaa Merja.

Tervetuloa joukkoomme kaikki uudet osaajat!


Arkisto: Lisää osaamista PTCS:lle