Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin -webinaari 20.9.2022. Ilmoittaudu mukaan!

Olen haastanut hankinta-asiantuntijoita kevään ja kesän aikana vaikuttamaan tulevan osallistamiskoulutukseni sisältöön. Antamalla koulutuksen potentiaaliselle kohderyhmälle vaikutusmahdollisuuden, on mielestäni todennäköistä, että koulutus vastaa paremmin hankintakentän tarpeisiin. Samalla tavoin, osallistamalla julkisten hankintojen loppukäyttäjiä hankinnan eri vaiheisiin, on mielestäni myös mahdollista kohdentaa käytettävissä olevia resursseja tarveperusteisesti.

Nyt on juuri oikea hetki ilmoittautua mukaan uuteen koulutukseemme! Tämän kurssin käytyäsi osaat ottaa loppukäyttäjiä mukaan hankintasi suunnitteluun, hankintalainsäädännön velvoitteet huomioiden. Ja lopputuloksena on hyvin todennäköisesti myös käyttäjien kannalta toimivampia ja parempia hankintoja!

Osallistamisen keinot ja saatavat hyödyt

Koulutukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä loppukäyttäjien osallistamisesta saavutettavista hyödyistä. Tätä konkretisoidaan käymällä läpi case-esimerkkejä.

Osallistamisessa on kyse dialogista, jonka avulla pyritään kasvattamaan molemminpuolista ymmärrystä näkemysten ja ajatusten moninaisuudesta kussakin käsillä olevassa kysymyksessä. Kun osapuolet ymmärtävät paremmin toisiaan, on luonnollisesti helpompi tehdä ratkaisuja ja myös hyväksyä niitä puolin ja toisin. Parhaimmillaan vuoropuhelun kuluessa voi käydä ilmi, että osa aikaisempien hankintojen vaatimuksista on ollut jopa tarpeettomia, ja kohdistamalla ne uudelleen, voidaan saada parempaa vaikuttavuutta samoilla resursseilla. Usein myös säästöpotentiaalia, jonka loppukäyttäjät voivat hyväksyä, löytyy yhteisen keskustelun kautta.

Osallistamisesta saatavat hyödyt riippuvat lopulta paljolti siitä, miten hyvin prosessi on fasilitoitu ja toimivatko valitut menetelmät oikeasti juuri kyseisessä tilanteessa. Tähän koulutukseni antaa eväitä! Hyvin fasilitoitu osallistaminen luo hyvät edellytykset onnistuneelle hankinnalle, johon loppukäyttäjätkin ovat tyytyväisiä.

Mitkä menetelmät toimivat? Mitkä ovat osallistamisen haasteet?

Koulutuksessa käydään siis läpi erilaisia osallistamismenetelmiä. Niiden avulla pyritään luomaan käsitys siitä, miten eri menetelmät toimivat erilaisissa tilanteissa. Oikean menetelmän valinnalla on nimittäin iso merkitys osallistamisprosessin toimivuudelle. Näennäisyyteen ei kannata sortua, vaan on ymmärrettävä ja otettava huomioon, että sellaisten vaikuttavien menetelmien käyttäminen, joissa loppukäyttäjät pääsevät linjaamaan hankinnan lopullisen sisällön, vaativat huomattavan paljon aikaa ja resursseja.

Isoimmat osallistamisen haasteet liittyvätkin sopivan osallistamismenetelmän valintaan, käytettävissä oleviin resursseihin ja hankinta-aikatauluun. Koulutuksessa annan vinkkejä näiden osallistamisen haasteiden taklaamiseen.

Myös riittävä edustuksellisuus nousee esiin, kun puhutaan osallistamisen haasteita. Loppukäyttäjäjoukon ollessa iso, ei ole mahdollista kuulla jokaista loppukäyttäjää erikseen. Kaikilla ei myöskään ole kykyä tai halua osallistua valmisteluvaiheeseen. Ovatko päätökset hyväksymisen arvoisia, legitiimejä, mikäli äänensä tuovat kuuluviin vain harvat ja niistäkin ne äänekkäimmät? Menetelmien valinnalla pystytään vaikuttamaan myös tähän!

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen

Webinaari: Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin ti 20.9.2022 klo 12:00-15:00

Koulutuksen vetäjänä toimii tämän tekstin kirjoittaja PTCS:n asiantuntija Jari Nieminen. Webinaari toteutetaan Microsoft Teamsilla. Osallistumiseen riittää verkkoselain ja hyvä internetyhteys eli et tarvitse Teams-sovellusta koneellasi. Tilaisuus on aidosti vuorovaikutteinen – pääset koulutuksen aikana kysymään ja kommentoimaan suullisesti ja/tai chatissa. Lisäksi saat koulutuksesta tallenteen, joka on katsottavissa 7 vuorokauden ajan. Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>

Haluatko lisätä hankintojesi vaikuttavuutta?

PTCS:lta saat apua kaikissa julkisten hankintojen kysymyksissäsi. Niin myös hankintojen vaikuttavuuden lisäämisessä.

Osallistamisen teemasta on julkaistu kuluneen vuoden aikana kaksi blogia: ”Loppukäyttäjien osallistaminen voi säästää julkisia varoja” (26.4.2022) ja ”Huutokilpailuja ja näennäisosallistamista? – Oikeat menetelmät varmistavat loppukäyttäjien osallistamisesta saatavat hyödyt” (10.6.2022).

Autamme mielellämme, mikäli haluat saada vaikuttavampia hankintoja kehittämällä loppukäyttäjien osallisuutta ja ottamalla käyttöön uusia osallisuuden menetelmiä hankintaprosesseissasi. Ota yhteyttä Laura Mäkeen, tai lähetä viesti info@ptcs.fi, niin keskustellaan, miten voisimme olla avuksi.


Tags: Julkiset hankinnatkoulutusloppukäyttäjätOsallistaminenwebinaari

Arkisto: Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin -webinaari 20.9.2022. Ilmoittaudu mukaan!