Loppukäyttäjien osallistaminen voi säästää julkisia varoja – vaikuta uuden koulutuksemme sisältöön

Osana Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa on julkaistu opas asiakasosallisuuden huomioimisesta julkisissa hankinnoissa. Kerroimme asiasta 18.3.2022 JulkiSet-tietopalveluumme sisältyvässä Oikeustapausuutiset-osiossa.  

Tuore opas nostaa esille tärkeän teeman, joka ei suinkaan ole uusi. Kansalaisosallisuuden ja deliberatiivisen demokratian teemat ovat olleet vahvasti esillä hallintotieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa lähimmän vuosikymmenen ajan. Opas kuitenkin tuo teemaa mielestäni hienosti julkisten hankintojen kontekstiin. Mistä siis on kyse?

Lyhykäisyydessään kyse on siitä, että niille kansalaisille tai muille loppukäyttäjille, jota hankinta koskee, annetaan mahdollisuus osallistua julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa lopputulokseen ennen päätösten tekemistä. Osallisuuden vahvistamisen yhtenä pääasiallisista tavoitteista on lisätä päätösten hyväksyttävyyttä. Tämä edellyttää, että päätökset perustuvat laaja-alaiseen, syvälliseen ja monipuoliseen julkiseen keskusteluun. Toisin sanoen, ennen päätösten tekemistä perehdytään lopputulokseen vaikuttaviin seikkoihin puolueettoman informaation ja monipuolisten keskustelujen avulla. Vaikka keskustelujen tarkoitus on laajentaa eri osapuolten ymmärrystä, ei kuitenkaan ole välttämätöntä päättyä yhteisymmärrykseen siitä, mikä lopulta olisi yhteisön kannalta paras ratkaisu. Tällaisen odottaminen olisi mielestäni jopa epärealistista. Hyvänä lopputuloksena voidaan pitää sitä, että kaikki osapuolet ymmärtävät esitetyt näkökulmat ja niiden perustelut.

Julkinen keskustelu antaa selkänojaa päätöksentekoon

Lienee kohteliasta tunnustaa, ettei hankkijoilla välttämättä ole aina parasta mahdollista käsitystä loppukäyttäjien tarpeista. Loppukäyttäjien osallistaminen hankinnan suunnitteluun parantaa siten myös hankkijan ymmärrystä tarpeiden moninaisuudesta ja todellisuudesta. Parhaimmillaan voidaan havaita, että suunnitellussa hankinnassa on osioita, joille ei lopulta löydy todellista tarvetta. Toisaalta tarpeita voi olla joiltain osin luultua enemmän. Kyse on siis myös käytettävissä olevien niukkojen resurssien tehokkaammasta, tarveperusteisesta kohdentamisesta. Kun priorisointia joudutaan väistämättä tekemään, tarjoaa vahva ja avoin osallistamisprosessi parhaimmillaan hyvän selkänojan päätösten läpivientiin. Tämä edellyttää toki, että käydyt keskustelut ovat kasvattaneet osallisten ymmärrystä taustalla olevista seikoista ja niiden yhteensovittamisen tarpeesta – kuten resurssien rajallisuudesta ja muiden osallisten moninaisista tarpeista.

Kuten kaikissa hankinnoissa, on osallistamisessakin valmistelu- ja suunnitteluvaihe keskeisessä roolissa lopputuloksen kannalta. Loppukäyttäjänäkökulma kannattaa ja voi ottaa huomioon julkisen hankinnan eri vaiheissa; alkaen hankinnan suunnittelusta ja valmistelusta, varsinaiseen kilpailutusprosessiin ja sopimuskauden sopimusehtoihin asti.

Lopputuloksena onnistunut hankinta, johon loppukäyttäjätkin ovat tyytyväisiä. Eikö kuulostakin hienolta? Kyllä vain, ja myös mahdollista toteuttaa!

Kiinnostaako loppukäyttäjien osallistaminen hankintaprosessiin? – Vaikuta koulutuksemme sisältöön!

PTCS järjestää syyskuussa koulutuksen, joka keskittyy erityisesti loppukäyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin julkisten hankintojen suunnittelussa. Koulutuksen tulee vetämään tämän blogin kirjoittaja HTM Jari Nieminen. Jarilla on aiempaa kokemusta siitä, miten palveluiden loppukäyttäjiä ja muita sidosryhmiä voidaan innostaa mukaan hankinnan suunnitteluun ja toteuttamiseen eri vaiheissa.

Jotta uusi koulutuksemme vastaisi madollisimman hyvin hankintakentän tarpeisiin ja toiveisiin, otamme vastaan ehdotuksia ja ajatuksia kurssin sisällöstä. Mikä  aihepiirin osalta erityisesti mietityttää? Mihin kysymyksiin haluaisit saada vastauksia? Lähetäthän mietteesi ja kysymyksesi sähköpostitse osoitteella jari.nieminen@ptcs.fi 15.6.2022 mennessä

Palaamme saamiimme sisältöehdotuksiin, kysymyksiin ja kommentteihin kevään ja kesän aikana. Koulutuksen ajankohta ja ohjelma julkaistaan kesäkuussa. Pysy kuulolla!

Tutustu jo julkaistuihin koulutuksiimme jatkuvasti päivittyvässä Koulutuskalenterissamme.


Tags: hankintaprosessiJulkiset hankinnatOsallistaminen

Arkisto: Loppukäyttäjien osallistaminen voi säästää julkisia varoja – vaikuta uuden koulutuksemme sisältöön