NYT UUTTA kokeneille hankintaosaajille: Julkisten hankintojen oikeustapaukset 28.-29.1.2021

Oletko kokenut julkisten hankintojen ammattilainen?

Onko julkisten hankintojen prosessit, periaatteet ja hankintalaki jo perusteellisesti hallussa?

Oletko kiinnostunut uusimmista linjauksista oikeuskäytännössä ja halukas pureutumaan näihin syvemmin?

Oletko tiedonjanoinen niin kotimaan hankintakentän kuin EU-tason tapauksista?

Meillä on vihdoin uutta tarjottavaa Sinulle, joka olet valmis hyppäämään hankintojen erityiskysymysten syvään päätyyn!

Tässä ainutlaatuisessa 2-päiväisessä koulutuksessa tarkastelemme julkisten hankintojen oikeuskäytäntöä. Ruodimme markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen linjauksia, samoin kuin ajankohtaisia EU-tuomioistuimen ratkaisuja. Valikoimme käsittelyyn ja tiukkaan analyysiin keskeisimmät tapaukset hankintaprosessin eri vaiheista. 

Julkisten hankintojen oikeustapaukset
28.-29.1.2021
Paikka: verkossa etäyhteyksin (Teams)

Oletko mukana?

Lisätiedot ja ilmoittautuminen PTCS:n koulutuskalenterissa >>

Tavataan tammikuussa etänä oikeustapauskysymysten parissa!

PTCS:n hankintapioneerit,

Pilvi Takala,  Aarne Kumlin, Pauliina Karinkanta,


Arkisto: NYT UUTTA kokeneille hankintaosaajille: Julkisten hankintojen oikeustapaukset 28.-29.1.2021