Hankintapuhelin

PTCS:n asiantuntijat neuvovat julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä helposti, nopeasti ja edullisesti myös puhelimitse. Hankintapuhelimeen voi soittaa kuka tahansa eikä vastauksen saaminen edellytä erillisen toimeksiantosopimuksen tekemistä. Hankintapuhelimessa päivystävät kokeneet julkisten hankintojen ammattilaiset, jotka vastaavat kysymyksiisi ja tarvittaessa ohjaavat eteenpäin, jos asiasi sitä vaatii. 

Hankintapuhelimesta saat laaja-alaista apua

Puhelimitse saat vastauksia julkisiin hankintoihin liittyviin kysymyksiin, jotka eivät vaadi asiakirjoihin perehtymistä ja pääset taas eteenpäin prosessissasi.  Pystymme vastaamaan esimerkiksi esteellisyyttä koskeviin kysymyksiinä tai ratkaisemaan tarjoajien tasapuoliseen kohteluun liittyviä käytännön tilanteita. Tai asiantuntijamme voi opastaa sinua asiakirjojen julkisuutta koskevissa kysymyksissä – missä vaiheessa saa ja täytyy näyttää mitäkin ja kenelle? Entä liikesalaisuudet?

Voimme myös auttaa sinua pääsemään hankintamenettelyssä alkuun kartoittamalla juuri sinun tapaukseesi sopivia toimintatapoja.

Lue lisää Hankintapuhelimesta.


Tyypillisiä kysymyksiä

 

Milloin on kyse julkisesta hankinnasta?  

 • Mitkä ovat kynnysarvot? Miten hankinnan arvo lasketaan? 

 Hankinnan suunnittelu 

 • Milloin kannattaa käyttää tietopyyntöä ja miten se tehdään? 
 • Miten järjestetään tiedotustilaisuus tai tarjoajien yhteinen suunnittelufoorumi?  
 • Mitä hankintamenettelyä kannattaa käyttää milloinkin? Kauanko ne kestävät? 
 • Milloin kannattaa käyttää puitejärjestelyä? Millaisia erilaisia puitejärjestelyjä voidaan tehdä?  

Mitä asioita juuri tämäntyyppisessä hankinnassa kannattaa tai ei kannata vertailla? 

 • Mitä vertailuperusteita ei ainakaan saa käyttää?  
 • Millaisiin työmääriin erilaiset perusteet johtavat? 
 • Miten tarkkaan vertailu pitää perustella?

 

Millaisia vähimmäisvaatimuksia voi ja kannattaa asettaa tarjoajan kelpoisuudelle? 

 • Voiko uusikin yritys tarjota – onko se pakko ottaa mukaan?  
 • Miten tarjoaja osoittaa kelpoisuutensa – onko pakko tarkistaa kaikki  todistukset,  referenssit yms.?  

Kuka tekee hankintapäätöksen ja kuka siitä voi valittaa?  

 • Mitä valitus- ja odotusaikoja pitää noudattaa? Mistä ne alkavat? 
 • Voiko päätöksestä tehdä myös kunnallisvalituksen? 
 • Mitä tehdä, kun päätöksestä on valitettu tai jätetty oikaisuvaatimus? 

Asiakkailtamme saatua palautetta

Viimeisin käyttämäni asiantuntijapalvelu oli Hankintapuhelimeen soitto, jossa kaipasin vahvistusta omalle lain tulkinnalle. Kysymykseen vastattiin asiantuntevasti ja lisäselvitystarpeesta huolimatta erittäin nopeasti. Hienoa, että palvelu on olemassa! 

 ”Asiantuntija pääsi heti ja nopeasti kartalle kysymyksessäni vaikka se tuntui itsestäni aika monimutkaiselta selittää.” 

 ”Suorat ja selvät vastaukset.

Palautetta palvelun sisällöstä, kehitystarpeista ja toiveista voit antaa info@ptcs.fi.