PTCS harjoittelijoiden näkökulmasta

Millaista olisi työskennellä harjoittelijana julkisten hankintojen parissa? Onkohan kaikilla muilla harjoittelijoilla aikaisempaa kokemusta julkisista hankinnoista? Millaista on olla töissä PTCS:llä? 

PTCS:n harjoittelijat eli ”harkkarit” Emilia, Jarkko ja Tommi kertovat kokemuksistaan harjoittelijana PTCS:llä julkisten hankintojen ammattilaisten ohjauksessa.

”Harkkarimme” Tommi, Jarkko ja Emilia

Porukan konkari Tommi Keränen on aloittanut työharjoittelun PTCS:llä lakimiesharjoittelijana jo syyskuussa 2018 ja harjoittelu jatkuu edelleen. ”Hain työharjoitteluun juuri PTCS:lle, koska halusin laajentaa työkokemustani julkisten hankintojen saralla, josta minulle ei ollut vielä kertynyt käytännön kokemusta”, kertoo Tommi.

Jarkko Palokangas puolestaan tuli PTCS:lle työharjoitteluun kesäkuussa 2019. Harjoittelun ohella hän suorittaa loppusuoralla olevia siviilioikeuden opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Tavoitteena on valmistua tulevaan kesään mennessä hallintotieteiden maisteriksi. Harjoittelun aloittaminen PTCS:llä oli Jarkon mielestä luontaista jatkumoa hänen keväällä 2019 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä suorittamalleen kolmen kuukauden yliopistoharjoittelulle julkisten hankintojen parissa. ”Harjoittelu PTCS:llä on syventänyt hankintajuridista osaamistani ja opettanut hankintojen toteuttamiseen liittyviä käytännön seikkoja, joiden oppiminen ei ole mahdollista muuten kuin tekemällä. Harjoittelu on havainnollistanut myös sen, kuinka vaativasta tehtäväkentästä työ koostuukaan” Jarkko jatkaa. ”Etenkin harjoittelun alkuvaiheessa eteen tulevat tehtävät tuntuivat vääntävän oppimiskäyrän kohtalaisen jyrkäksi, aikaisemmasta harjoittelustani huolimatta. Vaikka oppimisen ja kokemuksen myötä tilanne on tasaantunut, sisältää harjoittelijan työ sopivasti haastavia tilanteita ja uutta opittavaa.”

Tuorein tulokas Emilia Ala-Maakala aloitti harjoittelujaksonsa lokakuussa 2019. Emilia opiskelee kolmatta vuotta Tallinnan Yliopistossa Helsingin kampuksella. Pääaineena hänellä on kansainvälinen ja EU-oikeus. Koska hänen tavoitteensa on saada kandidaatin tutkinto loppuun piakkoin, mahtuu työharjoittelupäiviä tällä hetkellä viikkoon vain kaksi, jotta aikaa opiskeluun jää riittävästi. ”Kun harkitsin mahdollisia harjoittelupaikkoja, PTCS tuntui minulle oikealta vaihtoehdolta” kertoo Emilia. ”Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat tuntuivat todella mielenkiintoiselta oikeudenalalta, jossa pääsisin haastamaan itseäni sekä oppimaan uutta ja myös yhdistämään työhöni muita oikeudenaloja, kuten esimerkiksi lääkintä- ja terveysoikeutta sekä sopimusoikeutta”.

Harjoittelijoiden tyypillinen työpäivä

Kaikkien harjoittelijoiden työpäivään kuuluvat erilaiset asiakas- ja toimeksiantokohtaiset tehtävät kokeneen ja toimeksiannosta vastaavan asiantuntijan opastuksella ja valvonnassa. Tehtävät voivat olla esimerkiksi juridisia, kuten oikeudellisiin kysymyksiin vastaamista tai vaikka sopimusoikeudellisten asiakirjojen valmistelua tai toimeksiantoihin liittyvien erilaisten taustamateriaalien hakua ja työstämistä.

Asiakastyön lisäksi harjoittelijat kokoavat muun muassa oikeustapaustiivistelmiä PTCS:n JulkiSet-palveluun sekä tuottavat blogitekstejä julkisiin hankintoihin liittyvästä tematiikasta.

Onko harjoitteluaika vastannut odotuksia?

Kaikki harjoittelijat ovat yhtä mieltä siitä, että julkiset hankinnat ovat sidoksissa useaan muuhunkin oikeudenalaan ja niiden parissa työskennellessä oppii uusia asioita esimerkiksi immateriaalioikeuteen ja sopimusoikeuteen liittyen. Työtehtävät ovat mielenkiintoisia ja ne ovat mahdollistaneet myös itsensä haastamisen. Hankintakonsultin työ on monipuolista ja asiakaslähtöistä. Jokainen hankinta tai kilpailutus on ainutlaatuinen, koska asiakkaiden tarpeet ovat hyvin erilaiset. Tämä monipuolisuus heijastuu myös harjoittelijoiden työhön, sillä toimeksiannoista vastaavat asiantuntijat antavat heille omaa osaamistasoaan vastaavia työtehtäviä ja tukevat niiden suorittamisessa. Työssä korostuvat myös projektityyppiset työtehtävät ja itsenäinen työskentely, joka on kaikkien harjoittelijoiden mieleen.

”Olen päässyt myös hyödyntämään opiskeluissani oppimia asioita ihan käytännössä. Julkiset hankinnat on tehtäväkenttä, jossa kehittyy koko ajan ja aina tulee uutta eteen. Harjoittelijana PTCS:llä pääset oikeasti tekemään asioita ja olemaan mukana oikeissa toimeksiannoissa” toteaa juniorimme Emilia.

Minkälainen on PTCS:n työskentelyilmapiiri?

PTCS:n ihmiset muodostavat harjoittelijoiden mielestä ammattitaitoisen, ahkeran, hyväntuulisen ja tiiviin ryhmän, jossa kaikki ovat valmiita tukemaan toisiaan ja toimistolla on mukava ilmapiiri. Harjoittelijan on helppo lähestyä asiantuntijoita ja pyytää apua, jos työtehtävä joskus tuntuu ylivoimaiselta. Tämä avunantovalmius on vauhdittanut oppimisprosessia ja mahdollistaa vastavuoroisesti, että harjoittelijat oppivat yhä enemmän ja pystyvät auttamaan asiantuntijoita sekä keventämään heidän ajoittain raskastakin työtaakkaansa.

Miksi kannattaa hakea PTCS:lle työharjoitteluun?

Työtehtävien mielenkiintoisuus ja tiimin koheesio ovat suurin syy sille, että olen pysynyt PTCS:llä harjoittelijana jo pitemmän aikaa. Suosittelen harjoittelua PTCS:llä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet oppimaan uutta ja haastamaan itseään julkisten hankintojen parissa” kuvailee Tommi. ” Harjoittelusta täällä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa, vaikka myöhemmin päätyisikin työskentelemään muualle kuin julkisten hankintojen pariin” Tommi jatkaa.

”Asiantuntijoiden osaaminen ja sen jakaminen on edesauttanut ja hyödyttänyt myös omien opintojen suorittamista”, kertoo Jarkko. ”Harjoittelun aikana olen havainnut, että PTCS:n suurimpia vahvuuksia työpaikkana on yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen; apua annetaan ja kollegaa tuetaan aina kuin se vain on mahdollista” Jarkko toteaa.

Mikäli olet halukas oppimaan uutta ja laajentamaan osaamistasi, PTCS on oikea paikka siihen”, kiteyttää Emilia.

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme.

Tommi, Jarkko ja Emilia avustivat myös 20.11.19 PTCS:n järjestämässä Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumissa Clarion Hotel Helsingissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tags: harjoittelijatJulkiset hankinnatPTCServices Oy

Arkisto: PTCS harjoittelijoiden näkökulmasta