Iikka Marttila, Puolustusministeriö

Iikka Marttila työskentelee Puolustusministeriön materiaaliyksikössä hallitusneuvoksena ja vastaa ilmavoimien hankinnoista sekä Suomi-USA kahdenvälisestä puolustusmateriaaliyhteistyöstä. Iikka oli mukana HX hankkeessa sopimusneuvottelutiimissä mutta ennen kaikkea vastasi HX hankkeen teollisen yhteistyöstä, joka oli yksi neljästä hankintapäätöksen tekemiseen vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on vankka kokemus puolustushallinnon hankintatoimesta sen kaikilla osa-alueilla


Arkisto: Iikka Marttila, Puolustusministeriö