Kari Hakari, Sosiaali- ja terveysministeriö

Kari Hakari on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osasto-päällikkönä 1.5.2020 alkaen. Syksystä 2019 lähtien Hakari toimi STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-osastolla johtavana asiantuntijana sote-uudistuksen valmistelussa. Syksyllä 2017 hän toimi lyhyen aikaa samalla osastolla ohjausyksikön päällikkönä. Vuosina 2017–2019 Hakari työskenteli valtiovarainministeriös-sä muutosjohtajana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutehtävissä. Vuosina 2016–2017 hän toimi Pir-kanmaan liiton sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajana. Tätä ennen hänellä oli pitkä työura Tampe-reen kaupungin johto-, esimies- ja projektitehtävissä vuodesta 1996 alkaen. Hakari on koulutukseltaan hallintotieteiden tohtori.

STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto vastaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä.

(Kuva: STM, kuvaaja Maria Miklas)


Arkisto: Kari Hakari, Sosiaali- ja terveysministeriö