Lars-Christian Schauman, Puolustusvoimien logistiikkalaitos

L-C. Schauman työskentelee Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa strategisten hankkeiden kaupallisena johtajana. Lars-Christian oli mukana HX-hankkeessa sopimusneuvottelutiimissä vastaten HX-hankkeen sopimusneuvotteluista ja sopimusten laatimisesta, hankkeen johdon lainopillisesta neuvonnasta ja erityiskysymysten ratkaisemisesta. Hänellä on yli 13 vuoden vankka kokemus puolustushallinnon hankintatoimesta sen kaikilla osa-alueilla.


Arkisto: Lars-Christian Schauman, Puolustusvoimien logistiikkalaitos