Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki

Diplomi-insinööri Milko Tietäväisellä on lähes 20 vuoden kokemus julkisten infrarakennushankkeiden ja -palveluiden hankinnoista ja rakennuttajaorganisaation johtamisesta. Merkittävimpiä hankkeita ovat olleet Tampereen Rantaväylän tunneliallianssin ja Tampereen Raitiotieallianssin hankintavaiheiden arviointiryhmien jäsenyydet sekä allianssien kehitysvaiheen ja toteutusvaiheiden johtoryhmäjäsenyydet. Lisäksi hän on osallistunut asiantuntijana hankkeiden teknisten työryhmien työskentelyyn.


Arkisto: Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki