Satunnaisen tarkkailijan huomioita ajankohtaisfoorumista

PTCServices Oy järjesti vuosittaisen ajankohtaisfooruminsa seitsemättä kertaa 12.11.2015. Sekä sivustollamme että sosiaalisessa mediassa on jo todettu, että osallistujia oli ennätysmäärä – kaikkiaan meitä oli lähes kaksi sataa. Tunnelma oli alusta alkaen hieno.

Salissa oli kansainvälisen konferenssin tuulahduksia, simultaanitulkkauskopit taustalla ja kuulokkeita jaossa. Jo tästä saattoi päätellä, että tulossa oli esityksen pitäjä ulkomailta.

Huipputietoa Euroopasta

PTCS:n oma Ms. Julkiset Hankinnat Pilvi Takala avasi tilaisuuden ja esitteli vierailevan supertähden, jonka monet tittelit ja meriitit suorastaan mykistivät. Lavalle astui suoraan Nottinghamista Achilles Professor of Public Procurement Law and Policy; Director, Public Procurement Research Group, Faculty of Social Sciences, Sue Arrowsmith.

Sue Arrowsmith avarsi näkemystämme julkisista hankinnoista mielenkiintoisella tavalla. Hän loi katsauksen mm. julkisten hankintojen nykytilaan Euroopassa vuoden 2014 Euroopan Unionin hankintadirektiivin vaatimien muutosten valossa. Arrowsmith raotti myös tulevaisuuden verhoa selvittämällä, mihin suuntaan olemme kulkemassa julkisten hankintojen Euroopassa.

Britanniassa vuoden 2014 direktiivien sääntely on astunut kansallisesti voimaan jo vuoden 2015 alusta. Mielenkiintoista oli kuulla, että menetelmä, jolla direktiivin sääntely tuotiin alkuaan kansalliselle tasolle UK:ssa, oli yksinkertaisuudessaan ”copy paste”.

Eritoten minua miellytti, että Arrowsmith paneutui selvittämään neuvottelumenettelyjen eroja ja pohtimaan, onko niitä todella oltava kaksin kappalein. Olen aikaisemmassa blogissani itsekin ihmetellyt tätä, joten tuntui hyvältä kuulla, että tällainen erittäin oppinut ja kokenut johtava asiantuntija, ainakin sivulauseessa, kyseenalaisti saman asian. Niin, ja kyllä hän toki ne pienen pienet erotkin selvitti esityksessään.

Saamistamme sikäläiseen muutoksenhakuun liittyvistä menettelyistä ja tiedoista voisi kirjoittaa oman blogin, mutta sanonpahan vain, että varmaan Markkinaoikeuden ja KHO:n ruuhkat purkautuisivat hyvin nopeasti, jos meillä olisi käytössä sama systeemi kuin UK:ssa, jossa odotettavissa olevat kustannukset muutoksenhausta olisivat keskimäärin 130 000 euroa!

Uusi hankintalaki, voimaan 2016?

Hallitusneuvos Elise Pekkala loi katsauksen hankintalain uudistamistyön tilanteeseen. Aikataulu siis venyy ja paukkuu. Veikkailimme osallistujien kesken lounaan aikana ”kenties mahdollisesti tulevan uuden lain” voimaantuloa: 1. elokuuta sai melko hyvin ääniä.

Oma asiantuntijamme Annamari Kontio toi omassa puheenvuorossaan esille kilpailuttajan ja tarjoajan näkemyksiä valmisteilla olevan hankintalain hyvistä ja huonoista puolista. Hienosti tiivistetty. Tästä esityksestä jäi päällimmäisenä mieleen, että hyville perusteluille on edelleen kysyntää (hankinnan jakaminen osiin, halvimman hinnan käyttö valintaperusteena). Hyvillä perusteluilla pääsee pitkälle, kuten tiedämme.

Markkinaoikeustuomari, OTT Pertti Virtanen kommentoi kypsymässä olevaa lakia.  Kansalaisrohkeutta osoittaen hän esitti henkilökohtaisena mielipiteenään myös tervettä ja rakentavaa kritiikkiä esim. lakiehdotuksen rakenteesta, käsiteluetteloista ja erilaisista sanamuodoista.

Seuraamuksia, muutoksenhakua, oikeustapauksia

Tyylikäs tuore tohtori OTT, Ph.D. Kirsi-Maria Halonen tarkasteli esityksessään seuraamuksista erityisesti tehottomuusratkaisuja mutta myös vahingonkorvauksia julkisissa hankinnoissa. Halonen pohti myös hankintayksiköiden mahdollisuuksia varautua tehottomuuden varalle. Olisiko vapaaehtoinen suorahankintailmoitus hyödyllinen?

PTCS:n asiantuntija Eeva Kiviniemi johdatti foorumin vuoden kiinnostavimpien oikeustapausten pariin. Tänä vuonna ei suurta paneelia ollut, mutta vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola TEM:stä ja asiantuntija Aarne Kumlin PTCS:ltä hoitivat kommentoinnin asiantuntevasti ja ansiokkaasti. Tapaukset olivat todella mielenkiintoisia ja varsin kimuranttejakin.

Lisäksi Ukkolan verbaaliakrobatia pääsi tässä osiossa jälleen oikeuksiinsa ja hänen mehukkaat sanankäänteensä nostattivat yleisössä hyväksyviä hörähtelyjä. Tästä osiosta on peräisin aiemmin blogissa vilahtanut ”ehkä mahdollisesti kenties tulevaisuudessa valmistuva ja voimaantuleva uusi, tai ei niin uusi, hankintalaki”.

Sydämen asialla; voimme vaikuttaa

Päivän koskettavimman teeman esittelivät meille PTCS:n asiantuntijat Saila Eskola ja Tapio Lahtinen: julkiset hankinnat ja sosiaalinen vastuu. Voiko näitä sanapareja todella yhdistää käytännön hankintatoiminnassa? Kyllä voi, kuten Eskola ja Lahtinen esityksessään osoittivat. Pitkäaikaistyöttömät, vammaiset ja heikoimmassa asemassa olevat voisivat saada työtilaisuuksia ja toimintamahdollisuuksia, jos hankintayksiköt sosiaalisesti valveutuneina asettavat hankintojen valintakriteerit oikein päin jo tarjouspyynnössä. Siten esim. tietyissä palveluhankinnoissa, miksei myös tavarahankinnoissa, voitaisiin edellyttää, että tarjoaja palkkaa palvelun toteutukseen x määrän esim. pitkäaikaistyöttömiä tai vammaisia.

Vaikka ajat ovat kovat ja yt-neuvottelut ovat uhkana kaikilla aloilla, voimme myös kirjata sopimusehtoihin velvoitteen toteuttaa sosiaalisen vastuullisuuden kriteerit kuhunkin hankintaan soveltuvalla tavalla.

Näitä asioita en aiemmin ollut edes ajatellut, mutta tämä puheenvuoro pysäytti. Haluan kohennella asennettani. On sydämen ja yhteinen asia, että kaikki voivat hyvin.

Verkostoitumista, uusia kasvoja, vanhoja tuttuja

Pilvi Takala toivotti päätöspuheenvuorossaan foorumiväen tervetulleeksi seuraavaan seminaariin 17.11.2016. Tämän jälkeen siirryimme virkistäytymään Talvipuutarhan tunnelmalliseen miljööseen. On aina hauskaa ja mielenkiintoista keskustella vanhojen ja uusien tuttujen kanssa tiiviin päivän jälkeen rennossa ilmapiirissä. Ennalta tuntemattomat henkilöt tuntuvat tutuilta, kun takana on yhdessä koettu päivä. Puheenaiheita ei tarvitse todellakaan keksimällä keksiä. Kiitos mukaville keskustelukumppaneille!

Päivä meni mielestäni erittäin hyvin; järjestelyt pelasivat, puhujat ja teemat olivat kiinnostavia ja tuoreita, tunnelma mitä mainioin. Oikeastaan olen aika ylpeä kollegoistani, ja siitä, että olen voinut osaltani olla mukana tekemässä tasokasta ajankohtaisfoorumia.

Kovasti vain jännitän, kenet ja mistä maasta Pilvi Takala valitsee ensi vuonna vierailevaksi puhujaksi.


Arkisto: Satunnaisen tarkkailijan huomioita ajankohtaisfoorumista