Suorahankintojen ja olennaisten sopimusmuutosten problematiikka haltuun Juho Lehtoviidan opastuksella

PTCS:n asiantuntija Juho Lehtoviita kiinnostui julkisista hankinnoista osittain sattumalta jo opiskeluaikanaan. ”Yhtenä tehtävänäni oli syventyä julkisiin hankintoihin liittyvään oikeuskäytäntöön. Erityisesti suoranhankintoihin liittyvät oikeustapaukset olivat minusta mielenkiitoisia, koska ne muodostivat selkeän poikkeuksen verrattuna muuhun hankintalain asettamaan kilpailuttamisvelvoitteiseen”, kertoo Juho. ”Suorahankinnoista muodostuikin lopulta graduni aihe ja tätä kautta mielenkiinto julkisia hankintoja kohtaan vahvistui entisestään.”

Vähitellen kiinnostus ja innostus johti siihen, että niiden parissa työskentelystä muodostui Juholle ammatti. Vuonna 2017 Juho aloitti asiantuntijana PTCS:llä. ”Hankinta-asiantuntijan tehtävien ohella tehtäväkenttääni kuuluu myös Julkiset-tietopalvelun päätoimittajuus”. PTCS:n  JulkiSet- tietopalvelu tarjoaa erilaisia julkisten hankintojen työkaluja, kuten tarjouspyyntömalleja ja malliasiakirjoja, mutta ennen kaikkea palvelun tilaajat voivat helposti seurata hankintoja koskevaa ratkaisukäytäntöä ja hankintojen maailmaan liittyviä ajankohtaisia asioita. ”Tällä hetkellä Julkiset-palvelussa on julkaistu jo yli 700 asiantuntijoiden kommentoimaa oikeustapausta ja lisää tulee joka viikkoa”, Juho lupaa.

Oikeustapaustiivistelmien laatimisen ja erilaisten julkisten hankintojen kilpailutuksiin liittyvien toimeksiantojen hoitamisen myötä Juhosta on kehittynyt alansa vahva ammattilainen, jonka erityinen kiinnostuksen kohde ja vahva osaamisalue ovat suorahankinnat ja niihin liittyvä problematiikka. Jos suorahankinnat tai olennaiset sopimusmuutokset tuottavat päävaivaa, ilmoittaudu mukaan Helsingissä 19.3.2020 järjestettävälle, Juho Lehtoviidan vetämälle kurssille Suorahankinnat ja olennaiset sopimusmuutokset.

 


Tags: Julkiset hankinnatkoulutussuorahankinta

Arkisto: Suorahankintojen ja olennaisten sopimusmuutosten problematiikka haltuun Juho Lehtoviidan opastuksella