Vaikuttavuusperusteisia hankintoja ESCO-sopimusmallilla

Nollapäästöpäivänä 21.9 järjestettiin Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinnit ja elinkaarikustannukset -seminaari. Seminaarin hankintatoimen näkökulmasta kiinnostavimmat puheenvuorot pitivät Motivan Isa-Maria Bergman sekä Vantaan kaupungin tilakeskuksen Marita Tamminen. Isa-Marian puheenvuorossa käsiteltiin pinnalla olevia innovatiivisia hankintoja kiinteistötoimialan kontekstissa. Hyvinä käytäntöinä, jotka on helppo allekirjoittaa, mainittiin muun muassa huolellinen valmistelu ja markkinavuoropuhelu. Nämä ovat fiksujen hankintojen, eivät ainoastaan innovatiivisten hankintojen, edellytyksiä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan puheenvuorossa mainitun VTT:n ja SYKE:n innovatiivisten hankintojen projektin lopputulemaa. Projektin tuloksena syntyy paljon perään kyselty innovatiivisten hankintojen määritelmä sekä menetelmä näiden innovatiivisten hankintojen vaikuttavuuden arviointiin ja mittaamiseen.

Vantaan kaupungin esitys käsitteli ESCO -sopimuksia. Motiva tiivistää ESCO-palvelun idean seuraavasti: ESCO-palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. Palveluun liittyy takuu syntyvästä energiansäästöstä.” Vantaalla on kilpailutettu ESCO-palveluntuottaja kahdesti eri kohteiden energiatehokkuuden parantamiseksi. Ensimmäisellä kerralla kaupunki määritteli palvelusisältöä tarkemmin ja sai kilpailutuksen tuloksena muutamien kymmenien tuhansien investoinnilleen 7 vuoden takaisinmaksuajan. Toisella kilpailutuskerralla kaupunki määrittely vaikuttavien hankintojen periaatteiden mukaisesti ainoastaan reunaehdot palveluntuottajan toimenpiteille ja antoi muuten vapaat kädet määritellä tarjouksessa energiakulutuksen vähentämisen keinot. Molemmissa palvelusopimuksilla on saavutettu toivottuja tuloksia sisälletyn säästötakuun mukaisesti.  Sopimuksissa on myös kannustimet takuuta merkittävimmille säästöille. Mahdollisten säästöjen tuotot tilaaja ja tuottaja jakavat puoliksi.

ESCO -palvelu on hyvä esimerkki siitä, miten lisääntyneistä vaikuttavuusperusteisista hankinnoista. Kiinteistöalalla vaikuttavuudelle löytyykin melko helposti määrällisiä mittareita muun muassa energiatehokkuudesta.


Tags: innovatiiviset hankinnatvaikuttavuus

Arkisto: Vaikuttavuusperusteisia hankintoja ESCO-sopimusmallilla