Valtion hankintojen pelikentälle suuria muutoksia – digitalisointi etenee, muutakin uutta odotettavissa

PTCServices Oy:n järjestämässä ajankohtaisfoorumissa 16.11.2017 yksikön päällikkö, erityisasiantuntija Tero Meltti valtionvarainministeriöstä esitti tuhdin tietoiskun ”Mitä uutta hankintakentällä 2018”. Satunnainen tarkkailija merkitsi muistiin ja aatosteli.

Digitalisoinnin toteutusohjelma

Valtionvarainministeriön näkökulmasta isoja asioita on tulossa: Maakunta- ja sote-uudistuksen lisäksi hankintojen digitalisointi uudistaa valtion hankintatointa. Digitalisoinnin toteutusohjelma on valtionvarainministeriön vastuulla ja se kestää vuoden 2019 loppuun saakka.

Toteutusohjelmassa koko hankintaprosessi yhtenäistetään hankintojen suunnittelusta aina maksatukseen. Kyseessä on tietojärjestelmäratkaisujen tukema toimintatavan muutos.

Digitalisointiohjelman tavoitteet ovat selkeät:

  • Valtion hankinnat toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti edistäen markkinoiden kilpailua toimittajien välillä.
  • Hankinta on yksinkertaista, yhdenmukaista ja ohjattua. Tilaaminen on helppoa.
  • Hankintoja tarkastellaan päästä päähän prosessina.
  • Hankintojen digitalisointi tukee valtiokokonaisuuden ja yksittäisten virastojen toimintaa sekä tuottaa niille säästöjä.
  • Hankintatoimen automaatioaste on kasvanut ja manuaalityö vähentynyt.
  • Valtion hankintojen työnjako konsernitoimijoiden ja virastotoimijoiden välillä on selkeä ja toimiva.
  • Valtionhallinnon sisäisiä prosesseja vähennetään ja automatisoidaan merkittävästi.

Henkilöstöpuolella tuloksena on loppuun palaneen ja täysin uupuneen henkilön sijasta iloinen ja virkeä hankinta-asiantuntija. Mikä sen parempaa!

Valtion hankinnat julki

Valtionhankinnat avautuvat kaikille kansalaisille tutkihankintoja.fi -palvelun kautta. Palvelu avattiin syyskuussa 2017.

Palvelussa löytyy tietoa valtion hankinnoista mm. seuraavasti:

  • ”Mikä yksikkö on hankkinut?”
  • ”Mistä tuotteet on ostettu?” ja
  • ”Mitä on hankittu?”

ESPD kilpailutusratkaisu

Meltti lupasi esityksessään, että viranomaistietojen automaattinen tarkastaminen (ESPD) toteutetaan kilpailutusratkaisuun vuoden 2018 loppupuolella.

Kun tämä ohjelma otetaan käyttöön, ei hankintayksiköiden enää tarvitse tarkastaa tietoja useasta viranomaisrekisteristä. Hankintayksikkö voi siis saada yhdestä järjestelmästä tarvitsemansa ajantasaiset ja todelliset tiedot. Ohjelman on tarkoitus myös edistää harmaan talouden torjuntaa. Tarjoajan näkökulmasta sokerina pohjalla on tavoite poistaa tarjoajilta velvollisuus toimittaa viranomaistodistuksia kilpailutusvaiheessa ja/tai kun tarjoaja voittaa tarjouskilpailun. Kuulostaa hienolta!

Mitä rekistereitä uutuus koskee? Tässäpä luettelo: Kaupparekisterin tiedot, verovelat, sotumaksujen maksaminen, ulosottoasiat, tullin kantamat maksut, konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot, yrityshenkilöt ja henkilöjen kytkennät, tilinpäätös ja tasetiedot, työeläke-, työttömyys-, tapaturmavakuuttaminen.

Sen sijaan rikosrekisteriotetta ei saada järjestelmien välisenä tiedonsiirtona. Syynä on luonnollisesti tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja. Hankintayksikkö lähettää kuitenkin pyynnön järjestelmästä ja tekee merkinnän tarkastuksesta järjestelmään. Projekti rikosrekisteritarkastuksen helpottamiseksi on sekin jo käynnistetty.

Muutokset julkisen hankinnan toimijakentässä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on jo aloittanut tehtävänsä hankintojen valvojana. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus (v. 2018–2019) on sen sijaan uutuus, jonka kehittymistä seuraamme ihmetellen, kuinka pitkälle keskittäminen voi mennä. Tapetilla ovat myös maakunnat ja uudet palveluyhtiöt (Maakuntien tilakeskus, Hetli, Vimana, SoteDigi).

Valtiovarainministeriö ja Hansel aikovat vahvistaa rooliaan julkisten hankintojen kehittämisessä. Itse kuvittelin Hanselin olevan vahvasti kauppatalo, joka yhteishankintayksikkönä tekee asiakkailleen mittavia puitesopimuksia volyymihankinnoissa, ja tietysti voittoa itselleen.

Rakas Hilma

Pitkäaikainen ystävämme ja työtoverimme Hilma on saamassa kasvojenkohotuksen: Hilma 2.0 on tulossa 2018–2019, kirurgeina toimivat VM ja TEM. Kunpa saisimme entistä paljon ehomman Hilman käyttöömme mahdollisimman pian.

 

Kirjoittaja on ennen PTCS:llä työskennellyt asiantuntija Irene Usano.

 


Arkisto: Valtion hankintojen pelikentälle suuria muutoksia – digitalisointi etenee, muutakin uutta odotettavissa