Yhteistyöprojektiryhmän työ julkisten ICT-hankintojen kehittämiseksi on loppusuoralla

Hankinta-Suomen asettama asiantuntijaryhmä esitteli projektin tuloksia 14.12.2022 järjestetyssä webinaarissa. Ryhmään kuuluivat fasilitaattorina toiminut asiantuntija Outi Tarvainen PTCS:ltä sekä erityisasiantuntijat Eija Riikonen valtiovarainministeriöstä ja Olli Jylhä Kuntaliitosta.

Projektin tavoitteena oli löytää keinoja, joilla ICT-palvelu- ja ohjelmistohankintojen laatua voitaisiin parantaa. Yhteistyöprojektin tulokset koostetaan alkuvuodesta 2023 julkaistavan pelikirjan muotoon, mutta saatuun palautteeseen voit tutustua jo nyt.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7021211294879891458/


Tags: Hankinta.-SuomiICT-hankinnatJulkiset hankinnatkehittäminen

Arkisto: Yhteistyöprojektiryhmän työ julkisten ICT-hankintojen kehittämiseksi on loppusuoralla