Jesse Hakkarainen

senioriasiantuntija, HTM
+358 50 323 9328

Erityisosaaminen:
palveluhankinnat, rakennusurakat, erityisalojen hankinnat, Cloudia Kilpailutus/Hilma

Jessellä on laaja-alaista kokemusta erilaisista palveluhankinnoista. Jesse on myös erikoistunut Cloudia-Kilpailutusjärjestelmän käyttöön ja sen koulutukseen. Lisäksi häntä kiinnostaa erityisesti pk-yritysten huomioiminen julkisissa hankinnoissa. Jesse haluaa auttaa  hankintayksiköitä luomaan käytäntöjä, joilla yrityksiä saataisiin kiinnostumaan julkisista hankinnoista entistä enemmän.

 

 


Arkisto: Jesse Hakkarainen