Julkisten hankintojen asiantuntijapalvelut

Asiantuntijoiden määrällä ja kokemusvuosissa mitattuna olemme kokenein julkisiin hankintoihin erikoistunut asiantuntijatoimisto Suomessa. Tarjoamme poikkeuksellista osaamistasoa, koska asiantuntijamme keskittyvät  täysipäiväisesti julkisiin hankintoihin.

Asiantuntijatiimillämme on osaamista ja kokemusta sadoista kilpailutuksista, joten sinun ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Hallitsemme varmalla otteella hankintaprosessin vaiheet, koska kaikki hankintamenettelyt ovat päivittäisiä työkalujamme.

Kilpailuttamiamme hankintoja ovat muun muassa

  • ICT-hankinnat: mm. tietojärjestelmät, tietoliikenne, pilvi- ja ICT-palvelut
  • Sote-hankinnat: erilaiset tavara- ja palveluhankinnat, sote-ulkoistukset
  • Palveluhankinnat: mm. kuljetus-, tilintarkastus- ja koulutuspalvelut, mainos- ja viestintäpalvelut
  • Rakennusurakat: allianssit, PPP-hankkeet
  • Erityisalojen hankinnat

Tarjoamme myös pienhankintojen kilpailutuksen kiinteään 3 000 € hintaan Avaimet käteen -palveluna.

Kysy lisää asiantuntijapalveluistamme tai pyydä tarjous Laura Mäki, puh. 050 591 6553 tai laura.maki@ptcs.fi.


Esimerkkejä palvelumalleistamme 

VARMISTAJA
Varmistajana autamme sinua hankintaprosessin aikana, vaikkapa tarkistamalla puolestasi, ettei asiakirjoista löydy ”sudenkuoppia”.

Varmistaja antaa tarkkoja ohjeita, miten menettelyssä pitää edetä, neuvoo pitääkö tarjous hylätä vai saako pyytää täsmennystä tai auttaa asiakirjojen tekemisessä ja korjaamisessa.

KOLLEGA
Voimme hoitaa puolestasi koko hankintaprosessin tai toimia kollegan roolissa. Kollega sparraa ja käy hankalat kohdat kanssasi läpi ”käsi kädessä”. Tarvittaessa kollega auttaa sinua laatimaan tarjouspyynnön, julkaisemaan hankintailmoituksen, tarkastamaan ja vertailemaan tarjouksia tai neuvottelemaan sopimuksen.

Kollega perehtyy organisaation toimintatapohin ja tarpeisiin hankintaprosessien osalta. Hankintaprosessin toteuttamisen myötä omat osaajasi kehittyvät hankintaspesialisteiksi ja jatkossa palvelujamme tarvitaan lähinnä varmistuksiin.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Projektipäällikön roolissa asiantuntijamme ottaa sopimuksen mukaisen vastuun hankkeestasi. Hän voi muun muassa laatia hankesuunnitelman, ehdottaa sopivaa menettelyä, tuottaa asiakirjapohjat ja toimia osana hankintatiimiä.

Vankan kokemuksen omaavat asiantuntijamme auttavat hankintaprosessin aikana ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa. Tarvittaessa meiltä löytyy myös riidanratkaisuun erikoistuneita osaajia.