Juho Laine

seniorijuristi, OTM
+358 40 849 3750

Erityisosaaminen:
rakennusurakat, allianssimalli, neuvottelumenettely, Cloudia-kilpailutusjärjestelmä

Juho on ollut mukana laajojen ja monimutkaisten rakennsurakoiden hankinnoissa, joiden yhteenlaskettu arvo on lähes 2 miljardia euroa. Esimerkiksi Laakson yhteissairaalan ja Kalasataman raitiotien kilpailuttamisten myötä allianssimalli toteutusmallina ja neuvottelumenettely hankintamenettelynä ovat tulleet hänelle tutuiksi. Juholla on kokemusta myös erityisalojen hankinnoista  esimerkiksi rautatien kunnossapitoon liittyen. Lisäksi hän pyörittelee hankintoja sujuvasti Cloudia-kilpailutusjärjestelmän avulla. 


Arkisto: Juho Laine