Meri Laurén

juristi, OTM
+358 400 88 00 97

Erityisosaaminen:
palveluhankinnat, sote-hankinnat ja sopimusoikeus

Meri on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta kesäkuussa 2022. Hän kiinnostui julkisista hankinnoista jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan ja sillä tiellä hän on edelleen. Aikaisemmalta ammatiltaan Meri on sairaanhoitaja, joten häneltä löytyy myös ihan käytännössäkin osaamista ja kokemusta terveydenhuollon saralta. Luonteeltaan hän on tehokas ja järjestelmällinen, ja nämä piirteet myös näkyvät hänen työskentelytavoissaan.

 


Arkisto: Meri Laurén