Pauliina Karinkanta

varatuomari, osakas
pauliina.karinkanta@ptcs.fi
+358 400 281 091

Erityisosaaminen:
riidanratkaisu, oikeudenkäynnit, yhtiöoikeus, sopimusoikeus, innovatiiviset julkiset hankinnat, rakennusurakat

Pauliina aloitti työskentelyn PTCS:lle vuonna 2006 innostuttuaan julkisista hankinnoista toden teolla. PTCS:llä hän on saanut olla mukana hankkimassa kaikkea maan ja taivaan väliltä, pelastushelikopterilennoista tietojärjestelmiin, vaativiin palvelu- ja laitehankintoihin sekä laajoihin ulkoistusratkaisuihin.  Hän on mukana myös erilaisissa innovatiivisissa hankinnoissa, joissa on kokeiltu esimerkiksi erilaisia vaikuttavuusmalleja ja allianssimallin soveltumista palveluhankintoihin. Pauliina kuuluu myös PTCS:n riidanratkaisutiimiin ja hoitaa oikeudenkäyntejä siviiliasioissa ja hallintotuomioistuimissa. Lisäksi hänen osaamisalueisiinsa kuuluu yhtiöoikeus ja hän avustan asiakkaitaan esimerkiksi liiketoimintasiirtojen ja osakekauppojen toteuttamisessa sekä osakassopimusten laatimisessa.

Pauliina ollut mukana kirjoittamassa julkisiin hankintoihin liittyviä kirjoja, kuten Yrityksen hankintaopas (Lakimiesliiton kustannus 2012) ja  Julkiset hankinnat yrityksille (Kauppakamari, 2017).


Arkisto: Pauliina Karinkanta