Saila Eskola

senior juristi, OTK, osakas
+358 50 369 7614

Erityisosaaminen:
sote-hankinnat, erityisalojen hankintalaki, rakennusurakat

Saila on julkisten hankintojen ja sopimusoikeuden konkari yli viidentoista vuoden työkokemuksella. Hänellä on osaamista sekä lainsäädäntö- että neuvontatyöstä. Lisäksi hän on kirjoittanut usiesta julkisten hankintojen teemoista. Sailan eritysosaamistaan ovat sote-hankinnat, sidosyksikköselvitykset, erityisalojen hankintalaki sekä neuvottelumenettelyt.

Saila pitää kouluttamisesta ja vuorovaikutteisesta asiakastyöstä. Hän innostuu uusista haasteista, ongelmien ratkaisusta, kehittämisestä ja innovaatioista. Ikuisena optimistina hän lähtee siitä, että aina voi oppia uutta ja asioita voi tehdä joka kerta hiukan paremmin.

 


Arkisto: Saila Eskola