Tuukka Lappalainen

seniorijuristi, OTM
+358 50 305 9966

Erityisosaaminen:
oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu sekä kilpailuoikeus

Tuukan erityisalaa ovat riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit, joissa Tuukka avustaa asiakkaitamme markkinaoikeudessa, hallinto-oikeudessa ja yleisissä tuomioistuimissa.Tuukan tehtäväkenttään kuuluvat myös hankintayksiköiden ja tarjoajien avustaminen tarjouskilpailuissa, erityisalojen kilpailutukset, sopimusoikeus, kilpailuoikeus, EU:n valtiontukisäännöt ja yritysjärjestelyihin liittyvät tehtävät. Tuukka on asianajotutkinnon suorittanut luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 


Arkisto: Tuukka Lappalainen