Tuukka Lappalainen

Asiantuntija, OTM
tuukka.lappalainen@ptcs.fi
+358 50 305 9966

Erityisosaaminen:
Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu sekä kilpailuoikeus

”Olen Tuukka ja toimin PTCS:llä osana riidanratkaisu- ja oikeudenkäyntitiimiä. Tehtäväkenttääni kuuluvat muun muassa hankintavalitusasioiden sekä erilaisten sopimusriitojen hoitaminen. Avustan asiakkaitamme myös hankintajuridisissa ja EU:n valtiontukisääntöihin liittyvissä toimeksiannoissa.

Hoidan päämiesteni toimeksiannot aina parhaalla mahdollisella tavalla ilman, että yksikään kivi jää kääntämättä. Avustamieni asiakkaiden mukaan minulta saa suoran ja selkeän vastauksen vaikeaankin kysymykseen. Lisäksi he arvostavat selkeitä toimintaohjeitani ja kattavaa tietämystäni oikeusprosesseista.

Toimin tällä hetkellä useissa markkinaoikeusprosesseissa sekä yritysten että julkisyhteisöjen asiamiehenä.

Viime aikoina olen työskennellyt tiiviisti myös muun muassa urakkasopimuksia ja liikennepalveluita koskevien sopimusriita-asioiden parissa.

Vapaa-ajallani harrastan monipuolisesti liikuntaa ja liikun luonnossa kalastaen sekä vaeltaen.”


Arkisto: Tuukka Lappalainen