Miten IoT:ssa tämä tulisi kilpailuttaa?

Monet kunnat hankkivat IoT-ratkaisuja, mutta miten ja miksi?

Mikä ihmeen IoT?

Gartnerin määritelmän mukaan IoT:ssa eli esineiden internetissä on kyse ”fyysisistä laitteista, jotka pystyvät aistimaan ympäristöään ja viestimään tai toimimaan aistimansa perusteella älykkäästi. Tähän tarvitaan antureita, ohjelmistoja sekä tietoliikenneyhteys, jolloin sensorit, koneet, prosessit ja palvelut tuottavat jatkuvasti tietoa, jota jalostamalla voidaan muun muassa ennakoida ja automatisoida työvaiheita.”

IoT-ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia eri toimialoilla

”Internet of Things, lyhyemmin IoT muuttaa koko ekosysteemiä ja arvoverkosto ympärillä muuttuu”. Ihmettelin muutama vuosi sitten itsekseni edellisen kaltaisia julistuksia IoT:sta tietämättä, mitä tämä itselleni ICT-kategorian julkisten hankintojen ammattilaisena konkreettisesti voisi tarkoittaa. Sittemmin ilmiö on konkretisoitunut toteutettujen teknisen ja ympäristötoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen IoT-hankintakeissien myötä. IoT on edennyt hype-käyrillä hyötyjen realisoitumisen vaiheeseen ja ilmiö näkyy jo kuntalaisten arjessa, kunhan vain tietää mihin katsoa.

Käy lukemassa koko blogi Kuntalehden verkkosivuilla.

 


Tags: ICT-hankinnatInternet of things

Arkisto: Miten IoT:ssa tämä tulisi kilpailuttaa?