Sote-hankinnat

Hankintaprosessin huolellinen suunnittelu on perusedellytys sote-hankintoja koskevien kilpailutusten onnistuneelle läpiviemiselle.  PTCS on ollut mukana avustamassa sekä hyvinvointialueita, kuntia, kuntayhtymiä että myös tarjoajia useissa sote-palveluiden kilpailutuksissa. Lisäksi olemme olleet mukana toteuttamassa erilaisia sote-palvelujen tietojärjestelmähankintoja.

Meiltä löytyy osaamista myös make or buy -analyyseistä, joiden avulla on mahdollista saavuttaa mittavia kustannussäästöjä myös sote-hankinnoissa.

Meiltä saat osaavaa apua kaikissa sote-hankintasi vaiheissa

Sote-hankintoihin perehtyneet julkisten hankintojen asiantuntijamme avustavat hankintaprosessin eri vaiheiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa.

Asiantuntijoidemme osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa

  • markkinakartoitus
  • vaatimusmäärittelyt ja palvelukuvaukset
  • sopimukset
  • kilpailutusasiakirjat
  • neuvottelut
  • tarjousvertailut ja hankintapäätökset
  • sopimuskauden seuranta
  • sopimuskauden aikaiset ongelmatilanteet
  • loppukäyttäjien osallistaminen

Asiantuntijamme voi tarvittaessa kartoittaa hankintaprosessin ongelmakohdat ja esittää vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseksi. Häneltä voit saada tukea myös päätöksenteossa. Halutessasi voimme ottaa koko kilpailutuksesi läpiviemisen kokonaisuudessaan hoitoomme, jos omat resurssisi eivät syystä tai toisesta riitä.

Kilpailutusprosessin eri vaiheiden lisäksi avustamme myös sopimuskauden aikana syntyvissä tulkintaerimielisyyksissä ja muissa mahdollisissa riitatilanteissa. Tilanteen sitä vaatiessa hoidamme myös markkinaoikeusprosessisi ammattitaidoilla ja vahvalla kokemuksella.

Tutor-palvelumme auttaa perehtymään julkisten hankintojen maailmaan

Hyvinvointialueille suunnatun tutor-palvelumme tarkoituksena on tarjota yksi tai useampi sotehankintoihin perehtynyt asiantuntijamme lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi organisaatiosi käyttöön. PTCS:n tutor voi esimerkiksi opastaa aloittelevia hankinta-asiantuntijoitanne tarjouspyynnön laatimisessa ja hankintailmoituksen julkaisemisessa. Hän voi myös toimia avustavana lisäresurssina vaikkapa tarjousten tarkastamisessa ja vertailemisessa tai vaikka toimia sparraajana koko hankintaprosessin ajan aina sopimuksen tekemiseen asti.

PTCS tarjoaa myös sote-koulutuksia

Järjestämme erilaisia koulutuksia sekä sote-substanssiasiantuntijoille hankinnoista että hankinta-asiantuntijoille sote-substanssista.

Koulutusvalikoimassamme on laaja kattaus sote-palveluhankintojen ja -sopimusten parissa työskenteleville suunnattuaja huippukouluttajiemme vetämiä käytännönläheisiä koulutuksia.

Sote-koulutusvalikoimaamme sisältää muun muassa seuraavat uudet koulutuksemme

16.4.24 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen sääntely hankinta-asiantuntijoille

16.5.24 Hankintamenettelyt sote-palveluhankinnoissa

 4.6.24 Markkinavuoropuhelu ja asiakkaan osallistaminen osaksi onnistunutta hankintaa 

Kaikki tulossa olevat julkisten hankintojen koulutuksemme löydät helposti koulutuskalenteristamme.

Voit myös pyytää tarjouksen omalle organisaatiollesi räätälöidystä koulutuksesta ja tai koulutuskokonaisuudesta.

Lisätietoja kaikista sote-palveluistamme ja tilauskoulutuksistamme antaa toimitusjohtaja Pauliina Karinkanta. Tai lähetä viesti info@ptcs.fi.