Finnfund

”Olemme tehneet PTCServices Oy:n asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä useammassakin eri hankkeessa. Viimeisimmäksi toimintamme kannalta merkittävissä IT-hankkeissa. Kilpailutuksissa käytettiin neuvottelumenettelyä, mikä ei meille entuudestaan ollut kovin tuttu ja erityisesti uuden lain voimaantultua saimme PTCS:n asiantuntijoilta tärkeää apua uusien säännösten soveltamisessa. Yhteistyö on ollut mutkatonta ja sujuvaa ja olemme aina voineet luottaa PTCS:n asiantuntemukseen ja asiakkaan hyvin huomioivaan toimintamalliin. PTCS:n asiantuntijoiden kanssa on ollut ilo työskennellä.”
– Vesa Jordan, ICT Manager, Finnfund


Arkisto: Finnfund