Pauliina Karinkanta, PTCS

Pauliina aloitti PTCS:llä vuonna 2006 innostuttuaan julkisista hankinnoista toden teolla. PTCS:llä hän on saanut olla mukana hankkimassa kaikkea maan ja taivaan väliltä, pelastushelikopterilennoista tietojärjestelmiin, vaativiin palvelu- ja laitehankintoihin sekä laajoihin ulkoistusratkaisuihin.  Hän on ollut mukana toteuttamassa myös monenlaisia innovatiivisia hankintoja, joissa on kokeiltu esimerkiksi erilaisia vaikuttavuusmalleja ja allianssimallin soveltumista palveluhankintoihin. Pauliina kuuluu myös PTCS:n riidanratkaisutiimiin ja hoitaa oikeudenkäyntejä siviiliasioissa ja hallintotuomioistuimissa. Lisäksi hänen osaamisalueisiinsa kuuluu yhtiöoikeus ja hän avustaa asiakkaitaan esimerkiksi liiketoimintasiirtojen ja osakekauppojen toteuttamisessa sekä osakassopimusten laatimisessa.

Pauliina ollut mukana kirjoittamassa julkisiin hankintoihin liittyviä kirjoja, kuten Yrityksen hankintaopas (Lakimiesliiton kustannus 2012) ja Julkiset hankinnat yrityksille (Kauppakamari, 2017).


Arkisto: Pauliina Karinkanta, PTCS