Linkit

Julkisten hankintojen lainsäädäntö ja muita linkkejä

Lainvalmistelu

Hankintadirektiivit 2014


Aiemmat hankintalait

Julkisten hankintojen lakiuudistukset

Muu lainsäädäntö

Asetuksia

Yleiset sopimusehdot

Julkisen sektorin hyväksymiä, ostajan edut erityisesti huomioivia yleisiä ehtoja:

 Muita yleisiä sopimusehtoja:

Asetuksia