Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Sopimusoikeudellisten palveluidemme lähtökohtana on aina asiakkaan edun turvaaminen ja riskien minimointi parhaalla mahdollisella tavalla. Kilpailuttamisvaiheessa pyrimme ennaltaehkäisemään riidat varmistamalla hankintamenettelyn lainmukaisuuden ja sen, että sopimus on laadittu huolellisesti ja selkeästi sopimuskautta ajatellen.

Meiltä parasta mahdollista apua riitatilanteeseen

Selkeästä sopimuksesta huolimatta saattaa sopimuskaudella ja vielä sen jälkeenkin  syntyä erimielisyyksiä. Meiltä saat ongelmatilanteissa apua nopeasti ja vaivattomasti. Riidanratkaisumenettelyssämme noudatamme hyvää asianajajatapaa ja pyrimme aina ensisijaisesti ratkaisemaan ongelmat  neuvotteluteitse ja luottamuksella. Tarvittaessa avustamme myös tuomioistuimessa.

PTCS:n riidanratkaisutiimillä on valtavasti kokemusta ja osaamista julkisista hankinnoista ja myös niihin liittyvien sopimusoikeudellisten ongelmien ratkaisemisesta. Riidanratkaisutiimiin kuuluvat asianajajat ovat hoitaneet vuosien varrella lukuisia haastavia ja laajoja sopimusriitoja sekä niihin liittyviä oikeudenkäyntejä. Olemme hoitaneet muun muassa ICT-alaan, SOTE-palveluihin ja rakentamiseen liittyviä sopimusriitoja.

Riidanratkaisutiimimme palvelee kaikissa oikeusasteissa

Julkisten hankintojen ja riidanratkaisun ammattilaiset avustavat koko Suomen alueella ja kaikissa oikeusasteissa. Vuorovaikutus PTCS:n riidanratkaisutiimiläisten kanssa on  käytännönläheistä ja välitöntä. Tiimimme toiminnassa yhdistyvät kunkin alan erinomainen substanssitietämys sekä sujuvat prosessitaidot.

Hoidamme riidanratkaisun asiantuntemuksella ja pidämme sinut tilanteen tasalla prosessin eri vaiheissa, eikä sinun tarvitse itse murehtia prosessin sujumisesta. Kun törmäät sopimusoikeudellisiin ongelmiin, turvaudu PTCS:n tarjoamaan apuun jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoja antaa Laura Mäki, puh. 050 591 6553 tai laura.maki@ptcs.fi