Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Selkeästä sopimuksesta huolimatta saattaa sopijapuolten välillä syntyä erimielisyyksiä. Meiltä saat näissä ongelmatilanteissa riita-asioihin perehtyneiden lakimiestemme apua nopeasti, vaivattomasti ja luottamuksella.

PTCS:n riidanratkaisutiimiin kuuluvat lakimiehemme edustavat sekä hankintayksiköitä että yrityksiä oikeudenkäynneissä, niin yleisissä tuomioistuimissa, välimiesoikeuksissa, markkinaoikeudessa, kuin hallintotuomioistuimissakin kaikkialla Suomessa.

Riidanratkaisutiimillämme on yhteensä kymmeniä vuosia kokemusta erilaisten riita-asioiden ja oikeudenkäyntien hoitamisesta. Prosessin aluksi perehdymme aina kunkin tapauksen oikeudelliseen taustaan. Tavoitteenamme on päästä sovinnolliseen ratkaisuun neuvotteluteitse. Useimmissa tapauksissa pystytäänkin löytämään kaikkien osapuolten edun ja sopimussuhteen jatkamisen kannalta optimaalisin lopputulos. Jos sovintoon ei neuvottelemalla kuitenkaan päästä, avustavat osaavat ja kokeneet lakimiehemme ammattitaidolla myös tuomioistuimessa.

Yleiset tuomioistuimet (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus)

Riidanratkaisutiimimme lakimiehillä on laajalti kokemusta eri toimialoja koskevien sopimusriitojen sovittelemisesta sekä myös oikeudenkäynneistä. Vahvuuksiamme ovat muun muassa

 • urakkasopimusriidat
 • ICT-sopimuksia koskevat riidat
 • kiinteistöjä ja kiinteistökauppoja koskevat riidat
 • sote-alaa koskevat riidat
 • julkisiin hankintoihin liittyvät sopimusriidat
 • vahingonkorvausasiat
 • vuokrasopimuksia koskevat riidat
 • konsultointia ja muita asiantuntijapalveluita koskevat riidat
 • palvelu- ja tavarahankintojen sopimuksia koskevat riidat
 • työsopimusriidat
 • konkurssiasioiden takaisinsaantikanteet.

Hallinto-oikeudet

Lakimiehemme edustavat sekä hankintayksiköitä että yrityksiä hallinto-oikeuksissa riita-asioissa, jotka koskevat muun muassa

 • EU:n valtiontukisääntöjä
 • asiakirjajulkisuutta
 • esteellisyyssäännöksiä.

PTCS:ltä saat laadukasta ja osaavaa apua kaikissa riitatilanteissa

PTCS:n riidanratkaisutiimi avustaa sinua sovinnollisen ratkaisun saavuttamiseksi neuvotteluteitse, tai tarvittaessa tuomioistuimessa. Yhteistyö riidanratkaisun ammattilaistemme kanssa on käytännönläheistä ja välitöntä. Toiminnassamme yhdistyvät eri toimialojen syvällinen substanssiosaaminen sekä sujuvat prosessitaidot.

Hoidamme koko prosessin vahvalla ammattitaidolla ja pidämme sinut ajan tasalla kaikissa sen vaiheissa. Jos törmäät oikeudellisiin ongelmiin, kannattaa turvautua PTCS:n tarjoamaan apuun jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Riidanratkaisutiimiimme kuuluvat

Aarne Kumlin
Aarne Kumlin

Pauliina Karinkanta
Pauliina Karinkanta

Tuukka Lappalainen
Tuukka Lappalainen

Voit olla suoraan yhteydessä lakimiehiin. Heidän yhteystietonsa löydät klikkaamalla nimeä.

Referenssejämme

Mäntsälän kunta

Edustimme Mäntsälän kuntaa liikennöintisopimuksen purkamista koskevassa asiassa menestyksekkäästi Tuusulan käräjäoikeudessa.

Äänekosken kaupunki

Avustimme Äänekosken kaupunkia vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa menestyksekkäästi. Keski-Suomen käräjäoikeus katsoi, ettei päämiehemme ollut toiminut hankintalain vastaisesti ja vahingonkorvausvaatimus hylättiin.

Espoon kaupunki

Edustimme Espoon kaupunkia menestyksekkäästi sote-palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi vastapuolen vaatimukset kokonaisuudessaan.

Kivijärven kunta

Avustimme Kivijärven kuntaa kahdessa vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa menestyksekkäästi. Molemmissa tuomioissa tuomioistuin hylkäsi vastapuolen vahingonkorvausvaatimukset kokonaisuudessaan.

Blogeja ja koulutuksia

Tutustu Aarnen kirjoittamaan tekstiin Mistä julkisissa hankinnoissa riidellään? sekä Tuukan blogiin Viisi vinkkiä välttää hankintasopimusriidat.

Kurssivalikoimaamme sisältyy myös riidanratkaisuun liittyviä koulutuksia. Tulevat kurssimme löydät koulutuskalenteristamme. Tai pyydä lisätietoja kurssit@ptcs.fi.