Koulutukset

3.3.2020

Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja -sopimukset, Helsinki, 3.3.2020

ict ja tietosuoja

Tehokkaalla ja käytännönläheisellä kurssilla käsitellään julkisten ICT-hankintojen ja sopimusten keskeisiä ominaispiirteitä ja ongelmakohtia. Kurssilla eri hankintamenettelyjen välisiä hyötyjä ja haittoja arvioidaan erityisesti ICT-hankintojen näkökulmasta. Käytettäessä muita kuin avointa menettelyä, korostuu tarjoajan valintakriteereihin liittyvät kysymykset; millaisin objektiivisin ja syrjimättömin perustein tarjoajat valitaan? nYhtenä pääteemana käsitellään...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja -sopimukset, Helsinki, 3.3.2020
5.3.2020

Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, Helsinki, 5.3.2020

cloudia

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. nKoulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. nKoulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, Helsinki, 5.3.2020
11.3.2020

Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Helsinki, 11.-12.3.2020

perus- ja jatkokurssit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Onko hankintalain sisältö selvillä?nTällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.nTule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen perusasiat haltuun selkeälle ja...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Helsinki, 11.-12.3.2020
17.3.2020

Tehokkuutta hankintoihin puitejärjestelyillä, Helsinki, 17.3.2020

menettelyt ja erityisteemat

Haluatko tehostaa hankintoja puitejärjestelyillä? Saada joustoa toistuviin hankintoihin?nErillisten kilpailutusten sijasta, toistuvat hankinnat kannattaa koota suuremmiksi kokonaisuuksiksi - ja toteuttaa ne puitejärjestelyillä.nPuitejärjestelyjen avulla hankintayksikkö voi tehostaa hankintojen tekemistä merkittävästi ja saavuttaa huomattavia säästöjä hankintahinnoissa ja prosessikustannuksissa.nKurssilla keskitytään antamaan käytännön ohjeita puitejärjestelykilpailutusten...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Tehokkuutta hankintoihin puitejärjestelyillä, Helsinki, 17.3.2020
18.3.2020

Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat, Helsinki, 18.3.2020

menettelyt ja erityisteemat

Kurssi on herättänyt paljon kiinnostusta ja 18.3. tilaisuus on täynnä. Toinen toteutus on 14.5. - klikkaa 14.5. koulutukseen tästä >>nMillainen on onnistunut sote-hankinta ja miten se tehdään? Miten hankinnalla voidaan vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja hyötyä vuoropuhelusta hankintayksikön, palveluntuottajien ja asiakkaiden kesken? Miten tarjouksessa luvattua laatua ylläpidetään sopimuskaudella? Millaiset sopimusvalvonnan keinot ovat tarpeen? Miten vahvistaa luottamusta...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat, Helsinki, 18.3.2020
19.3.2020

Suorahankinnat ja olennaiset sopimusmuutokset, Helsinki, 19.3.2020

menettelyt ja erityisteemat

Voisiko hankinnan jättää kilpailuttamatta äärimmäisen kiireen per­usteella? Miten toimia, kun olosuhteet ovat muuttuneet, eikä kilpailutettu sopimus enää vastaakaan täysin hankintayksikön tarpeita? nSuorahankintoja koskevat suoraan markkinaoikeuteen tehdyt valitukset ovat vähentyneet ja yhä useammin asia tulee markkinaoikeuden käsiteltäväksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston toiminnan seurauksena.nOlennaisia sopimusmuutoksia koskeva säännös lisättiin hankintalakiin vuoden 2017...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Suorahankinnat ja olennaiset sopimusmuutokset, Helsinki, 19.3.2020
24.3.2020

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 24.3.2020

sopimukset

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nKohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.nHyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 24.3.2020
25.3.2020

Webinaari: Puitejärjestelyiden ja minikilpailutusten toteutus Cloudiassa, 25.3.2020 klo 9:30-11:30

cloudia menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Kaikki webinaariin ilmoittautuneet saavat tallenteen webinaarista, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.nTervetuloa PTCS:n käytännönläheiseen webinaariin, jossa käymme läpi puitejärjestelyiden ja minikilpailutusten toteutuksen Cloudia Kilpailutus -järjestelmässä.nKoulutuksessa käsittelemme puitejärjestelyt ja minikilpailutukset lyhyesti myös hankintajuridiikan näkökulmasta. Jaamme lisäksi vinkkejä parhaista käytännöistä; miten...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Puitejärjestelyiden ja minikilpailutusten toteutus Cloudiassa, 25.3.2020 klo 9:30-11:30
31.3.2020

Kestävät ja vastuulliset julkiset hankinnat, Helsinki, 31.3.2020

menettelyt ja erityisteemat

Hankintastrategia etenee – hankinnat eivät ole pelkästään tuotteen tai palvelun tilaamista eikä halvalla hinnalla kilpailuttamista. Parhaimmillaan hankinnoilla ja kilpailutuksilla edistetään hallituksen asettamia ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita.nMiten käytännön tasolla hankintayksikkö voi toteuttaa onnistuneita hankintoja, joilla tuetaan paikallisuutta, pk-yrityksiä, kestävää kehitystä ja markkinoiden elinvoimaisuutta? Kuinka ympäristökriteerit ja...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Kestävät ja vastuulliset julkiset hankinnat, Helsinki, 31.3.2020
31.3.2020

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 31.3.2020

tarjoajana

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nOta hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!nHankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.nKoulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 31.3.2020
1.4.2020

Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Tampere, 1.-2.4.2020

perus- ja jatkokurssit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Onko hankintalain sisältö selvillä?nTällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.nTule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen perusasiat haltuun selkeälle ja...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Tampere, 1.-2.4.2020
1.4.2020

Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja -sopimukset, Helsinki, 1.4.2020 – myös striimaus

ict ja tietosuoja

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Helsingin seudun kauppakamari, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nTehokkaalla ja käytännönläheisellä kurssilla käsitellään julkisten ICT-hankintojen ja sopimusten keskeisiä ominaispiirteitä ja ongelmakohtia. Kurssilla arvioidaan eri hankintamenettelyjen välisiä hyötyjä ja haittoja erityisesti ICT-hankintojen näkökulmasta. Käytettäessä muita kuin avointa menettelyä, korostuu tarjoajan valintakriteereihin liittyvät...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja -sopimukset, Helsinki, 1.4.2020 – myös striimaus
2.4.2020

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, Helsinki, 2.4.2020

menettelyt ja erityisteemat

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nNeuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan?Tämä käytännönläheinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, Helsinki, 2.4.2020
3.4.2020

Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 3.4.2020 klo 9:30-11:30

cloudia menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Kaikki webinaariin ilmoittautuneet saavat tallenteen webinaarista, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.nDynaaminen hankintajärjestelmä (Dynamic Purchasing System – DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka muistuttaa paikoin puitejärjestelyä. Dynaamisten hankintajärjestelmien käyttö on viime aikoina lisääntynyt, mutta minkälaisiin hankintoihin DPS soveltuu? Kuinka perustat järjestelmän ja huomioit hankintalain vaatimukset?...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 3.4.2020 klo 9:30-11:30
21.4.2020

Cloudia Kilpailutus -jatkokurssi 1, sähköisen kilpailutuksen mahdollisuudet käyttöön, Helsinki, 21.4.2020

cloudia

Koulutus on tarkoitettu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttäjille, jotka haluavat syventää osaamistaan järjestelmän käytössä. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja tehdä kelpoisuus- ja vertailukriteereitä erityyppisissä hankinnoissa. Päivän aikana tehdään harjoituksia erilaisten esimerkkien pohjalta. Lisäksi käydään läpi omien laskukaavojen tekeminen sekä mallipohjien ja kriteerikirjaston hyödyntämismahdollisuudet.nKoulutus toteutetaan ns....

Lue lisää ja ilmoittaudu: Cloudia Kilpailutus -jatkokurssi 1, sähköisen kilpailutuksen mahdollisuudet käyttöön, Helsinki, 21.4.2020
21.4.2020

Cloudia Kilpailutus -sertifikaatti, koulutuspäivät 21.4. ja 12.5.2020

cloudia

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa yhteistyössä Cloudia Oy:n kanssa toteutettava Cloudia-sertifikaatti, jolla voit osoittaa taitavasi Cloudia Kilpailutus-järjestelmän käytön. nKenelle?nCloudia-sertifikaattikoulutus sopii sekä järjestelmän käyttöä vasta aloitteleville, että kokeneemmille käyttäjille, esimerkiksi järjestelmän pääkäyttäjille, jotka haluavat vahvistaa perusasioiden hallintaa sekä saada osaamisestaan Cloudia-sertifikaatin.nMiksi?nCloudia-sertifikaatti on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Cloudia Kilpailutus -sertifikaatti, koulutuspäivät 21.4. ja 12.5.2020
22.4.2020

Näin laadin hyvän sopimuksen, 1,5 pv, Helsinki, 22.-23.4.2020

sopimukset

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nHyvin laadittu sopimus on toimivan yhteistyön ydin. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi hyvän sopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa. Päivä antaa valmiudet keskeisten sopimusehtojen huomioimiseen ja tarkoituksenmukaisen tavara- ja palvelusopimuksen laatimiseen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Näin laadin hyvän sopimuksen, 1,5 pv, Helsinki, 22.-23.4.2020
6.5.2020

Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Helsinki, 6.-7.5.2020

perus- ja jatkokurssit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Onko hankintalain sisältö selvillä?nTällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.nTule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen perusasiat haltuun selkeälle ja...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Helsinki, 6.-7.5.2020
11.5.2020

Hankintamenettelyjen ajankohtaispäivä, Helsinki, 11.5.2020 – myös striimaus

menettelyt ja erityisteemat

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Helsingin seudun kauppakamari, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nOnko sinulla hallussa viimeisimmät käänteet julkisten hankintojen hankintamenettelyjen osalta? nnMiten toteuttaa toimiva markkinakartoitus ja markkinavuoropuhelu?nVuoden alussa toimintansa aloitti uusi Hilma – tule kuulemaan miten se toimii.nDynaamisten puitejärjestelyjen (DPS) käyttäminen puolestaan on yleistynyt hurjasti viime aikoina. Miten DPS toimii, ja...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Hankintamenettelyjen ajankohtaispäivä, Helsinki, 11.5.2020 – myös striimaus
12.5.2020

Cloudia Kilpailutus -jatkokurssi 2 – eri hankintamenettelyt, Helsinki, 12.5.2020

cloudia

Koulutus on tarkoitettu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttäjille, jotka haluavat syventää osaamistaan järjestelmän toiminnoista muissa hankintamenettelyissä kuin avoimessa menettelyssä.nKoulutuksessa käydään läpi rajoitetun ja neuvottelumenettelyn kulku järjestelmässä. Lisäksi käydään läpi puitejärjestelyyn liittyvät toiminnot ja sähköinen huutokauppa.nTavoitteena on, että koulutettavat tuntevat koulutuspäivän jälkeen järjestelmän toimintaperiaatteen ja...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Cloudia Kilpailutus -jatkokurssi 2 – eri hankintamenettelyt, Helsinki, 12.5.2020
14.5.2020

Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat, Helsinki, 14.5.2020

menettelyt ja erityisteemat

Millainen on onnistunut sote-hankinta ja miten se tehdään? Miten hankinnalla voidaan vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja hyötyä vuoropuhelusta hankintayksikön, palveluntuottajien ja asiakkaiden kesken? Miten tarjouksessa luvattua laatua ylläpidetään sopimuskaudella? Millaiset sopimusvalvonnan keinot ovat tarpeen? Miten vahvistaa luottamusta sote-toimijoiden, hankintayksikön ja asiakkaiden kesken?nPäivän aikana perehdymme sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen erityiskysymyksiin...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat, Helsinki, 14.5.2020
15.5.2020

Webinaari: Näin kilpailutat pilvipalveluja, 15.5.2020 klo 9:30-11:30

ict ja tietosuoja webinaarit

Kaikki webinaariin ilmoittautuneet saavat tallenteen webinaarista, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.nPilvipalveluiden kilpailuttaminen julkisena hankintana ei ole menettelyllisesti sen monimutkaisempaa kuin muutkaan hankinnat. Hankittavassa palvelussa saattaa kuitenkin olla tekijöitä, mutkikkaampia asioita ja yksityiskohtia, jotka tulee selvittää ja joihin tulee varautua.nOsallistu käytännönläheiseen webinaarimme, jossa saat kattavan...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Näin kilpailutat pilvipalveluja, 15.5.2020 klo 9:30-11:30
19.5.2020

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 19.5.2020

sopimukset

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nKohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.nHyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 19.5.2020
26.5.2020

Julkisten hankintojen jatkokurssi I; Yritysten ja tarjousten vertailu – vaiheet käytännössä, Helsinki 26.5.2020

perus- ja jatkokurssit

Syvennä osaamistasi julkisten hankintojen kilpailutusprosessista! Tällä kurssilla keskitymme tarjoajien arviointiin ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamiseen. Miten nämä vaiheet tehdään käytännössä? nPäivän ensimmäisenä teemana käsitellään tarjoajien valintaa: Miten tarjoajien valinta käytännössä toteutetaan? Miten määritellään rajoitetussa ja neuvottelumenettelyissä vertailuun perusteet, joilla saadaan mukaan vain hyviä tarjoajia? Entä miten...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen jatkokurssi I; Yritysten ja tarjousten vertailu – vaiheet käytännössä, Helsinki 26.5.2020
27.5.2020

Julkisten hankintojen jatkokurssi II; Paras hinta-laatusuhde, Helsinki, 27.5.2020

perus- ja jatkokurssit

Suurin osa hankinnoista ratkaistaan vertailemalla pelkästään halvinta hintaa ja asettamalla laadulle korkeat vähimmäisvaatimukset. Jos muita kriteereitä käytetään, tehdään hintojen vertailu yleisimmällä vertailukaavalla, joka on: halvin hinta/vertailtavalla hinnalla x hinnan painoarvo. Hinta-laatu – vertailukriteerien painoarvo perustuu usein enemmän mutu–tuntumaan kuin simuloituihin faktoihin.nOletko joskus itse käyttänyt muuta hinnan vertailukaavaa? Tiesitkö, että...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen jatkokurssi II; Paras hinta-laatusuhde, Helsinki, 27.5.2020
28.5.2020

Rakennusurakoiden julkinen hankinta – erityskysymyksiä, Helsinki, 28.5.2020

menettelyt ja erityisteemat

Onko rakennusurakoiden kilpailuttaminen hallussa? Tiedätkö mitkä ovat julkisten hankintojen rakennusurakoiden yleisimmät kompastuskivet ja miten ne voidaan välttää kilpailutuksissa? nKäytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi hankintalainsäädännön linjauksia ja viimeisintä oikeuskäytäntöä rakennusurakoiden ja niihin liittyvien kilpailutusten osalta. Tule kuulemaan mihin asioihin kannattaa kilpailutuksissa erityisesti kiinnittää huomiota ja miten vältät pahimmat...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Rakennusurakoiden julkinen hankinta – erityskysymyksiä, Helsinki, 28.5.2020
1.6.2020

Palveluhankintojen sopimukset kuntoon -workshop, Helsinki, 1.6.2020

sopimukset

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Helsingin seudun kauppakamari, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nJulkiset hankinnat eivät ole pelkästään kilpailuttamista, vaan keskiössä on toimiva sopimuskausi. Miten palvelusopimus kannattaa laatia, jotta saadaan tehtyä tavoitteiden mukainen hankinta?nHankintaprosessissa liian usein pääasiallinen huomio keskittyy hankintaprosessin läpiviemiseen, eikä tulevaa sopimuskautta koskevia kysymyksiä mietitä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Palveluhankintojen sopimukset kuntoon -workshop, Helsinki, 1.6.2020
2.6.2020

Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, Helsinki, 2.6.2020

cloudia

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. nKoulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. nKoulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, Helsinki, 2.6.2020
4.6.2020

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 4.6.2020

tarjoajana

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nOta hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!nHankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.nKoulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 4.6.2020
11.6.2020

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, Helsinki, 11.6.2020

menettelyt ja erityisteemat

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nNeuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan?Tämä käytännönläheinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, Helsinki, 11.6.2020
1.9.2020

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 1.9.2020

tarjoajana

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nOta hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!nHankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.nKoulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 1.9.2020
15.9.2020

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 15.9.2020

sopimukset

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nKohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.nHyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 15.9.2020
16.9.2020

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, Helsinki, 16.9.2020

menettelyt ja erityisteemat

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nNeuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan?Tämä käytännönläheinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, Helsinki, 16.9.2020
6.10.2020

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Tampere, 6.10.2020

tarjoajana

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nOta hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!nHankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa ja antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.nKoulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Tampere, 6.10.2020
7.10.2020

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, Tampere, 7.10.2020

menettelyt ja erityisteemat

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nNeuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan?Tämä käytännönläheinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, Tampere, 7.10.2020
3.11.2020

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 3.11.2020

sopimukset

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nKohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.nHyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 3.11.2020
5.11.2020

Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 2020

ajankohtaisfoorumi

Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi on PTCS:n vuosittainen tilaisuus, joka kerää yhteen kaikki julkisten hankintojen ammattilaiset kuulemaan asiantuntijapuheenvuoroja ja verkostoitumaan. Viime vuosina tilaisuus on houkutellut paikalle yli 300 osallistujaa. Merkitse tämä hankintakentän ykköstapahtuma jo kalenteriisi!n nJulkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 2020 järjestetään torstaina 5.11. Helsingissä. Lipunmyynti tilaisuuteen alkaa kesäkuussa. Seuraa uutisointia...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 2020
24.11.2020

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 24.11.2020

tarjoajana

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.nOta hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!nHankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.nKoulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 24.11.2020

Tutustu ilmoittautumisen peruutusehtoihin täältä.