Koulutukset

20.8.2019

Webinaari: Käänteinen kilpailutus – haasteet ja hyödyt, 20.8.2019 klo 9:30-11:15

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tiesitkö, että tarjouskilpailuja voidaan käydä myös vertailemalla pelkästään laatua? Tämä on mahdollista, jos hankinta tehdään käänteisenä kilpailuttamisena eli kiinteähintaisena kisana. Erityisesti viime vuosina käänteinen kilpailuttaminen on levinnyt urakkahankinnoista eli ns. ranskalaisista urakoista myös palveluhankintoihin. Tiedätkö mitä käänteisellä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Käänteinen kilpailutus – haasteet ja hyödyt, 20.8.2019 klo 9:30-11:15
27.8.2019

Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, Helsinki, 27.8.2019

cloudia

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä.  Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä.  Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, Helsinki, 27.8.2019
28.8.2019

Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Kuopio, 28.-29.8.2019

perus- ja jatkokurssit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Hankintalaki uudistui kokonaan vuoden 2017 alussa. Onko  hankintalain sisältö selvillä? Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Kuopio, 28.-29.8.2019
3.9.2019

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, Helsinki, 3.9.2019

menettelyt ja erityisteemat

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, Helsinki, 3.9.2019
4.9.2019

Erityisalojen julkiset hankinnat, Helsinki, 4.9.2019

erityisalat

Kurssi on tarkoitettu vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiville hankkijoille ja tarjoajille. Erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvat mm. vesilaitokset ja energiahuollon alalla toimivat yksiköt sekä eräät liikenteen alan toimijat kuten julkiset liikennelaitokset sekä satamat ja lentokentät. Kurssilla huomioidaan erityisalojen hankintalain säädökset, jotka tulivat voimaan 1.1.2017. Erityisalojen soveltamisala...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Erityisalojen julkiset hankinnat, Helsinki, 4.9.2019
17.9.2019

Cloudia Kilpailutus -jatkokurssi 1, sähköisen kilpailutuksen mahdollisuudet käyttöön, Helsinki, 17.9.2019

cloudia

Koulutus on tarkoitettu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttäjille, jotka haluavat syventää osaamistaan järjestelmän käytössä. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja tehdä kelpoisuus- ja vertailukriteereitä erityyppisissä hankinnoissa. Päivän aikana tehdään harjoituksia erilaisten esimerkkien pohjalta. Lisäksi käydään läpi omien laskukaavojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Cloudia Kilpailutus -jatkokurssi 1, sähköisen kilpailutuksen mahdollisuudet käyttöön, Helsinki, 17.9.2019
17.9.2019

Cloudia Kilpailutus -sertifikaatti, koulutuspäivät 17.9. ja 22.10.2019

cloudia

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa yhteistyössä Cloudia Oy:n kanssa toteutettava Cloudia-sertifikaatti, jolla voit osoittaa taitavasi Cloudia Kilpailutus-järjestelmän käytön. Kenelle? Cloudia-sertifikaattikoulutus sopii sekä järjestelmän käyttöä vasta aloitteleville, että kokeneemmille käyttäjille, esimerkiksi järjestelmän pääkäyttäjille, jotka haluavat vahvistaa perusasioiden...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Cloudia Kilpailutus -sertifikaatti, koulutuspäivät 17.9. ja 22.10.2019
17.9.2019

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 17.9.2019

tarjoajana

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa! Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa ja antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa. Koulutuksessa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 17.9.2019
18.9.2019

Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Helsinki, 18.-19.9.2019

perus- ja jatkokurssit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Hankintalaki uudistui kokonaan vuoden 2017 alussa. Onko uuden hankintalain sisältö selvillä? Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Helsinki, 18.-19.9.2019
19.9.2019

Yrityksen ICT-hankinnat ja -sopimukset, Helsinki, 19.9.2019

ict ja tietosuoja sopimukset

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Helsingin seudun kauppakamari, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Osallistutko ICT-järjestelmien hankintaan oman toimen ohella, ja kaipaat tukea niiden tekemiseen? Tässä tehokkaassa ja käytännönläheisessä koulutuksessa käsitellään yritysten ICT-hankintojen ja -sopimusten keskeisiä ominaispiirteitä ja ongelmakohtia. Tilaisuudessa käydään läpi, miten...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Yrityksen ICT-hankinnat ja -sopimukset, Helsinki, 19.9.2019
24.9.2019

Julkisten hankintojen jatkokurssi I; Yritysten ja tarjousten vertailu – vaiheet käytännössä, Jyväskylä, 24.9.2019

perus- ja jatkokurssit

Syvennä osaamistasi julkisten hankintojen kilpailutusprosessista! Tällä kurssilla keskitymme tarjoajien arviointiin ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamiseen. Miten nämä vaiheet tehdään käytännössä? Päivän ensimmäisenä teemana käsitellään tarjoajien valintaa rajoitetussa menettelyssä: Miten tarjoajien valinta käytännössä toteutetaan? Miten...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen jatkokurssi I; Yritysten ja tarjousten vertailu – vaiheet käytännössä, Jyväskylä, 24.9.2019
25.9.2019

Julkisten hankintojen jatkokurssi II; Paras hinta-laatusuhde -työpaja, Jyväskylä, 25.9.2019

perus- ja jatkokurssit

Työpajan tavoitteena on harjoitella parhaan hinta-laatu-suhteen kriteerien laatimista julkisissa hankinnoissa. Päivän aikana tehdään kolme harjoitusta sekä käydään läpi tausta-aineistoa harjoitusten tueksi. Työpajat ja niiden tavoitteet Työpaja 1: Tarjouksen laatiminen. Ensimmäisessä tehtävässä osallistujat harjoittelevat tarjouksen laatimista valmentajan antamien vertailuperusteiden pohjalta. Päivän...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen jatkokurssi II; Paras hinta-laatusuhde -työpaja, Jyväskylä, 25.9.2019
1.10.2019

Neuvottelumenettelyt ja innovaatiokumppanuus julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 1.10.2019

menettelyt ja erityisteemat

Neuvottelumenettelyt ovat yleistyneet ja innovaatiokumppanuudestakin löytyy jo käytännön kokemuksia.  Tiedätkö jo milloin ja miten menettelyjä kannattaa käyttää? Päivän aikana käydään läpi neuvottelumenettelyn, kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja innovaatiokumppanuuden käyttötilanteet. Kurssilla annetaan ohjeita neuvotteluprosessin vaiheistamiseen ja sisältöön. Pääpaino on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyt ja innovaatiokumppanuus julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 1.10.2019
8.10.2019

Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja -sopimukset, Helsinki, 8.10.2019

ict ja tietosuoja

Tehokkaalla ja käytännönläheisellä kurssilla käsitellään julkisten ICT-hankintojen ja sopimusten keskeisiä ominaispiirteitä ja ongelmakohtia. Kurssilla eri hankintamenettelyjen välisiä hyötyjä ja haittoja arvioidaan erityisesti ICT-hankintojen näkökulmasta. Käytettäessä muita kuin avointa menettelyä, korostuu tarjoajan valintakriteereihin liittyvät kysymykset; millaisin objektiivisin ja...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja -sopimukset, Helsinki, 8.10.2019
9.10.2019

Webinaari: Allianssimallilla kohti yhteistoimintaa, 9.10.2019 klo 9:30-11:30

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Kaikki webinaariin ilmoittautuneet saavat tallenteen webinaarista, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi. Allianssimalli on jo monelle tuttu isojen rakennushankkeiden toteutusmallina. Mallia on pilotoitu Suomessa myös sosiaali- ja terveydenhuollon ja ICT-alan palveluissa. Millaisia mahdollisuuksia allianssimalli tarjoaa? Millaisiin hankkeisiin allianssimalli sopii?  Onko allianssimallin oppeja mahdollista hyödyntää...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Allianssimallilla kohti yhteistoimintaa, 9.10.2019 klo 9:30-11:30
10.10.2019

Tehokkuutta hankintoihin puitejärjestelyillä, Helsinki, 10.10.2019

menettelyt ja erityisteemat

Haluatko tehostaa hankintoja puitejärjestelyillä? Saada joustoa toistuviin hankintoihin? Erillisten kilpailutusten sijasta, toistuvat hankinnat kannattaa koota suuremmiksi kokonaisuuksiksi - ja toteuttaa ne puitejärjestelyillä. Puitejärjestelyjen avulla hankintayksikkö voi tehostaa hankintojen tekemistä merkittävästi ja saavuttaa huomattavia säästöjä hankintahinnoissa ja prosessikustannuksissa. Kurssilla keskitytään...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Tehokkuutta hankintoihin puitejärjestelyillä, Helsinki, 10.10.2019
22.10.2019

Cloudia Kilpailutus -jatkokurssi 2 – eri hankintamenettelyt, Helsinki, 22.10.2019

cloudia

Koulutus on tarkoitettu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttäjille, jotka haluavat syventää osaamistaan järjestelmän toiminnoista muissa hankintamenettelyissä kuin avoimessa menettelyssä. Koulutuksessa käydään läpi rajoitetun ja neuvottelumenettelyn kulku järjestelmässä. Lisäksi käydään läpi puitejärjestelyyn liittyvät toiminnot ja sähköinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Cloudia Kilpailutus -jatkokurssi 2 – eri hankintamenettelyt, Helsinki, 22.10.2019
24.10.2019

Puolustus- ja turvallisuusalan hankinnat – PUTU tutuksi, Helsinki, 24.10.2019

menettelyt ja erityisteemat

Tule PUTU tutuksi – koulutukseen oppimaan puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain käyttöä! Selvitämme koulutuksessa myös, vaikuttavatko uuden hankintalain mukanaan tuomat uudistukset lainvalintaan. Koulutuksen painopisteenä on PUTUlain soveltaminen käytännönläheisesti yhteisen harjoittelun kautta. Koulutus suunnattu hankintayksiköille, mutta on hyödyllistä myös PUTU –...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Puolustus- ja turvallisuusalan hankinnat – PUTU tutuksi, Helsinki, 24.10.2019
24.10.2019

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 24.10.2019

sopimukset

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat. Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 24.10.2019
30.10.2019

Näin laadin hyvän sopimuksen, 1,5 pv, Helsinki, 30.-31.10.2019

sopimukset

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Hyvin laadittu sopimus on toimivan yhteistyön ydin. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi hyvän sopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa. Päivä antaa valmiudet keskeisten sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Näin laadin hyvän sopimuksen, 1,5 pv, Helsinki, 30.-31.10.2019
31.10.2019

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Tampere, 31.10.2019

tarjoajana

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa! Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa ja antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa. Koulutuksessa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Tampere, 31.10.2019
1.11.2019

Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 1.11.2019 klo 9:30-11:30

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Kaikki webinaariin ilmoittautuneet saavat tallenteen webinaarista, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi. Dynaaminen hankintajärjestelmä (Dynamic Purchasing System – DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka muistuttaa paikoin puitejärjestelyä. Dynaamisten hankintajärjestelmien käyttö on viime aikoina lisääntynyt, mutta minkälaisiin hankintoihin DPS soveltuu? Kuinka...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 1.11.2019 klo 9:30-11:30
6.11.2019

Julkisten hankintojen jatkokurssi I; Yritysten ja tarjousten vertailu – vaiheet käytännössä, Helsinki 6.11.2019

perus- ja jatkokurssit

Syvennä osaamistasi julkisten hankintojen kilpailutusprosessista! Tällä kurssilla keskitymme tarjoajien arviointiin ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamiseen. Miten nämä vaiheet tehdään käytännössä? Päivän ensimmäisenä teemana käsitellään tarjoajien valintaa rajoitetussa menettelyssä: Miten tarjoajien valinta käytännössä toteutetaan? Miten...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen jatkokurssi I; Yritysten ja tarjousten vertailu – vaiheet käytännössä, Helsinki 6.11.2019
7.11.2019

Julkisten hankintojen jatkokurssi II; Paras hinta-laatusuhde -työpaja, Helsinki, 7.11.2019

perus- ja jatkokurssit

Työpajan tavoitteena on harjoitella parhaan hinta-laatu-suhteen kriteerien laatimista julkisissa hankinnoissa. Päivän aikana tehdään kolme harjoitusta sekä käydään läpi tausta-aineistoa harjoitusten tueksi. Työpajat ja niiden tavoitteet Työpaja 1: Tarjouksen laatiminen. Ensimmäisessä tehtävässä osallistujat harjoittelevat tarjouksen laatimista valmentajan antamien vertailuperusteiden pohjalta. Päivän...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen jatkokurssi II; Paras hinta-laatusuhde -työpaja, Helsinki, 7.11.2019
19.11.2019

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 19.11.2019

tarjoajana

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa! Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa ja antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa. Koulutuksessa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 19.11.2019
21.11.2019

The Procurement Cycle and Practice, Maastricht, 21.-22.11.2019

Join us to learn about and discuss practical issues in public procurement. This workshop will guide you through the procurement cycle with practical cases and exercises, covering the following steps: Procurement planning Preliminary market consultations, deciding on the procedure Exclusion grounds, setting the selection criteria, drafting technical specifications, award criteria Contract notice and invitation to tender Tenders Evaluation procedure (tender opening, suitability of tenderers,...

Lue lisää ja ilmoittaudu: The Procurement Cycle and Practice, Maastricht, 21.-22.11.2019
26.11.2019

Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, Helsinki, 26.11.2019

cloudia

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä.  Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä.  Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, Helsinki, 26.11.2019
27.11.2019

Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Helsinki, 27.-28.11.2019

perus- ja jatkokurssit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Hankintalaki uudistui kokonaan vuoden 2017 alussa. Onko uuden hankintalain sisältö selvillä? Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Helsinki, 27.-28.11.2019
9.12.2019

Tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 2pv, Helsinki, 9.-10.12.2019

tarjoajana

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Helsingin seudun kauppakamari, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Tässä kahden päivän koulutuksessa käydään läpi julkisten hankintojen tarjousprosessi käytännönläheisesti. Koulutuksessa käsitellään tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet käytännönläheisten esimerkkien ja oikeustapausten avulla. Saat käytännön ohjeita...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 2pv, Helsinki, 9.-10.12.2019
11.12.2019

Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Turku, 11.-12.12.2019

perus- ja jatkokurssit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Hankintalaki uudistui kokonaan vuoden 2017 alussa. Onko uuden hankintalain sisältö selvillä? Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Turku, 11.-12.12.2019
16.1.2020

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 16.1.2020

sopimukset

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat. Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 16.1.2020
21.1.2020

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 21.1.2020

tarjoajana

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa! Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa ja antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa. Koulutuksessa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Helsinki, 21.1.2020
4.2.2020

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Tampere, 4.2.2020

tarjoajana

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa! Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa ja antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa. Koulutuksessa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, Tampere, 4.2.2020

Tutustu ilmoittautumisen peruutusehtoihin täältä.