Koulutukset

19.5.2022

Webinaari: Rakennusurakoiden julkinen hankinta – erityiskysymyksiä, 19.5.2022 klo 9-16

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 12.5.2022!Onko rakennusurakoiden kilpailuttaminen hallussa? Tiedätkö mitkä ovat julkisten hankintojen rakennusurakoiden yleisimmät kompastuskivet ja miten ne voidaan välttää kilpailutuksissa? Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi hankintalainsäädännön linjauksia ja viimeisintä oikeuskäytäntöä rakennusurakoiden ja niihin liittyvien kilpailutusten osalta. Tule kuulemaan mihin asioihin kannattaa kilpailutuksissa erityisesti...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Rakennusurakoiden julkinen hankinta – erityiskysymyksiä, 19.5.2022 klo 9-16
24.5.2022

Webinaari: ESPD-lomake ja tuore oikeuskäytäntö, 24.5.2022 klo 9:30-11:30

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Hankintayksiköillä on EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa velvollisuus käyttää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa, ESPD-lomaketta, tarjoajaa tai ehdokasta koskevien soveltuvuusvaatimusten asettamiseen. Tarjoajat vastaavasti antavat ESPD-lomakkeella alustavat vakuutukset ja vastaukset osoittaakseen täyttävänsä hankinnassa asetetut soveltuvuusvaatimukset. ESPD-lomakkeen vastausten perusteella hankintayksikkö tekee ensivaiheen arvion siitä, mitkä tarjoajat tai ehdokkaat...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: ESPD-lomake ja tuore oikeuskäytäntö, 24.5.2022 klo 9:30-11:30
31.5.2022

Webinaari: Sopimusriidat julkisissa hankinnoissa, 31.5.2022 klo 9-16

sopimukset webinaarit

Ovatko sopimuksiin liittyvät kiistat asioita, jotka päätyvät työpöydällesi ratkottavaksi? Aiheuttavatko nämä joskus myös hampaiden kiristelyä ja päänvaivaa? Tiedätkö miten riitatilanteissa kannattaisi toimia?Mistä julkisen ja yksityisen rajapinnassa oikein riidellään? Sopimuksiin liittyvät riidat voivat äkkiseltään vaikuttaa sekalaiselta joukolta erityyppisiä ongelmavyyhtejä. Yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävissä julkisiin hankintoihin perustuvissa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Sopimusriidat julkisissa hankinnoissa, 31.5.2022 klo 9-16
2.6.2022

Webinaari: Tarjousten tarkastaminen ja täsmentäminen, 2.6.2022 klo 12:00-16:00

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 26.5.2022!Hankinta-asiantuntija, syvennä osaamistasi julkisten hankintojen kilpailutusprosessista! Tällä kurssilla keskitymme tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamiseen sekä täsmennysten pyytämiseen. Käytännössä nämä ovat osoittautuneet yhdeksi hankintaprosessin haastavimmiksi asioiksi. Miten nämä vaiheet pitäisi käytännössä tehdä?Tarjouskilpailuissa tarjouksissa toistuvat usein samat virheet, jotka aiheuttavat kiperiä tilanteita...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Tarjousten tarkastaminen ja täsmentäminen, 2.6.2022 klo 12:00-16:00
3.6.2022

Webinaari: Käytettävyys ja saavutettavuus ICT-hankinnoissa, 3.6.2022 klo 9-12

webinaarit

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.5.2022!Hankintalaki edellyttää, että hankinnan kohteen määrittelyssä ja vaatimuksissa on otettava huomioon kaikkien hankinnan kohdetta käyttävien luonnollisten henkilöiden vaatimukset täyttävä suunnittelu sekä saavutettavuus. Digipalvelulaki puolestaan velvoittaa digitaalisten palvelujen saavutettavuuden parantamiseen siten, että jokaisella on mahdollisuus käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.Onnistuneen ICT-hankinnan ja...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Käytettävyys ja saavutettavuus ICT-hankinnoissa, 3.6.2022 klo 9-12
7.6.2022

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 7.6.2022 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan?Tämä käytännönläheinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 7.6.2022 – Helsinki ja striimaus
8.6.2022

Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 8.6.2022 klo 9-16

cloudia webinaarit

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 8.6.2022 klo 9-16
14.6.2022

Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 14.-15.6.2022 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista?  Onko hankintalain sisältö selvillä ja hankintaprosessi hallussa?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 14.-15.6.2022 klo 9-16
17.6.2022

Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 17.6.2022

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?COVID-19 -pandemiasta, Ukrainan sodasta ja kansainvälisen kaupan pullonkauloista johtuen monien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt. Tämän seurauksena monissa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 17.6.2022
25.8.2022

Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 25.8.2022

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?COVID-19 -pandemiasta, Ukrainan sodasta ja kansainvälisen kaupan pullonkauloista johtuen monien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt. Tämän seurauksena monissa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 25.8.2022
30.8.2022

LIVE: Hankintalaskennan ajankohtaiset kysymykset, Helsinki, 30.8.2022 klo 9-16

menettelyt ja erityisteemat

Kurssi järjestetään lähikoulutuksena Scandic Hotel Simonkentällä.Haluatko varmistua, että organisaatiosi hankinnat toteutetaan taloudellisesti kestävästi? Tule uudelle kurssillemme, joka tarjoaa sinulle vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin sekä konkreettisia työkaluja hankintojen taloudellisten vaikutusten hallintaan. Onnistuneessa hankinnassa on kysymys siitä, pystytäänkö valitsemaan kustannusvaikuttavuudeltaan paras toimittaja. Kysymys on myös siitä, pysytäänkö...

Lue lisää ja ilmoittaudu: LIVE: Hankintalaskennan ajankohtaiset kysymykset, Helsinki, 30.8.2022 klo 9-16
6.9.2022

Webinaari: Erityisalojen julkiset hankinnat, 6.9.2022

erityisalat webinaarit

Kurssi on tarkoitettu vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiville hankkijoille ja tarjoajille. Erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvat mm. vesilaitokset ja energiahuollon alalla toimivat yksiköt sekä eräät liikenteen alan toimijat kuten julkiset liikennelaitokset sekä satamat ja lentokentät. Erityisalojen soveltamisala on monimutkainen ja haastava. Kurssilla erityisalojen soveltamisalaa käsitellään kuitenkin vain lyhyesti. Lähtökohta on se,...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Erityisalojen julkiset hankinnat, 6.9.2022
7.9.2022

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 7.9.2022 – Helsinki ja striimaus

tarjoajana webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 7.9.2022 – Helsinki ja striimaus
8.9.2022

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 8.9.2022 – Helsinki ja striimaus

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 8.9.2022 – Helsinki ja striimaus
22.9.2022

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 22.9.2022 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan?Tämä käytännönläheinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 22.9.2022 – Helsinki ja striimaus
29.9.2022

Webinaari: Julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekaupat, 29.9.2022 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Webinaarissa käsitellään julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekauppoja sekä näihin yritysjärjestelyihin liittyviä hankintasopimuksia. Webinaarissa saat kuvan siitä, mitä liiketoimintakaupoissa ja osakekaupoissa tulee ottaa huomioon ja millaisia reunaehtoja näihin yritysjärjestelyihin liittyy.Webinaari on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille, jotka pohtivat tietyn toiminnan ulkoistamista tai julkisomisteisen yhtiön myymistä, ja tarvitsevat kattavan kuvan ulkoistamisesta...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekaupat, 29.9.2022 klo 12:00-15:00
11.10.2022

Webinaari: Julkisen sektorin toimintojen yhtiöittäminen ja toiminta markkinoilla, 11.10.2022 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Webinaarissa käsitellään julkisen sektorin toimintojen yhtiöittämistä käytännönläheisesti. Webinaarissa saat kuvan siitä, mitä yhtiöittämisessä tulee ottaa huomioon ja millaisia reunaehtoja yhtiön perustamisessa ja toiminnassa on.Webinaari on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille, jotka pohtivat tietyn toiminnan yhtiöittämistä ja tarvitsevat selkeän käsityksen yhtiöittämisestä prosessina ja niistä seikoista, joita toiminnan uudelleenorganisoinnissa tulee...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisen sektorin toimintojen yhtiöittäminen ja toiminta markkinoilla, 11.10.2022 klo 12:00-15:00
27.10.2022

Webinaari: Julkisomisteisen yhtiön johtaminen, 27.10.2022 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Koulutuksemme on suunnattu kaikille, jotka toimivat julkisomisteisissa osakeyhtiöissä hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.Hallituksen jäsenen rooli saattaa olla toivottu tai virkatehtäviin kuuluva pakollinen vastuutehtävä. Hallituksen jäsenen roolissa sinun on tiedettävä, kenen asiaa olet ajamassa, minkälaisin pelisäännöin ja mikä on vastuusi passiivisuudesta taikka ihan puhtaista liiketoiminnallisista virhearvioista. Miten operatiivisen johdon ja hallituksen rooli...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisomisteisen yhtiön johtaminen, 27.10.2022 klo 12:00-15:00

Tutustu ilmoittautumisen peruutusehtoihin täältä.