Koulutukset

30.9.2022

Webinaari: Tietosuoja ja hankinnat, 30.9.2022 klo 9-12

webinaarit

Mietityttääkö henkilötietojen käsittely hankinnoissa? Jos hankinnan kohteeseen ei liity henkilötietojen käsittelyä, tiesitkö, että siltikin käsittelet henkilötietoja kilpailutuksen aikana? Mitä esimerkiksi tarjousmateriaalien yhteydessä saatujen CV- ja osaamisprofiilien tiedoille tulee tehdä?Tässä PTCS:n uudessa koulutuksessa tarkastelemme tietosuojaa hankintojen ja hankintaprosessin näkökulmasta.Lähestymme asiaa käytännönläheisillä esimerkeillä sekä pienillä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Tietosuoja ja hankinnat, 30.9.2022 klo 9-12
4.10.2022

Maksuton tietoisku: Tukipalvelut ja yhtiöittäminen sote-uudistuksessa, 4.10.2022 klo 9:30-10:30

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Monissa kunnissa pohditaan parhaillaan, miten kunnan nykyisin tuottamia palveluita, esimerkiksi ruoka- ja siivouspalveluita, voitaisiin tarjota jatkossa sekä hyvinvointialueelle että kunnalle itselleen. Yhtenä vaihtoehtona palvelujen järjestämiseen on kunnan oman toiminnan yhtiöittäminen. PTCS:n maksuttomassa tietoiskussa käsittelemme sote-uudistuksen mukanaan tuomia muutoksia tukipalveluiden järjestämiseen. Käymme läpi kunnallisen toiminnan yhtiöittämiseen liittyviä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Maksuton tietoisku: Tukipalvelut ja yhtiöittäminen sote-uudistuksessa, 4.10.2022 klo 9:30-10:30
5.10.2022

LIVE: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 5.-6.10.2022 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista?  Onko hankintalain sisältö selvillä ja hankintaprosessi hallussa?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: LIVE: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 5.-6.10.2022 klo 9-16
7.10.2022

Webinaari: Valtiontuet kuntien ja yritysten välisissä sopimussuhteissa, 7.10.2022 klo 9-12

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tiedätkö, mitä valtiontuella tarkoitetaan?  Kunta ei saa esimerkiksi ostaa yrityksiltä tuotteita, palveluita tai kiinteistöjä ylihintaan tai myydä omaa omaisuuttaa yrityksille alihintaan. Kunnan ja yksityisten yritysten sopimussuhteen ehtojen tulee siis olla markkinaehtoisia - tiedätkö mitä tällä käytännössä tarkoitetaan? Entä miten sopimuksen markkinaehtoisuus selvitetään? EU:n valtiontukisääntöjen soveltuminen kuntien ja yritysten välisiin sopimussuhteisiin tutuksi...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Valtiontuet kuntien ja yritysten välisissä sopimussuhteissa, 7.10.2022 klo 9-12
11.10.2022

Webinaari: Julkisen sektorin toimintojen yhtiöittäminen ja toiminta markkinoilla, 11.10.2022 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Webinaarissa käsitellään julkisen sektorin toimintojen yhtiöittämistä käytännönläheisesti. Webinaarissa saat kuvan siitä, mitä yhtiöittämisessä tulee ottaa huomioon ja millaisia reunaehtoja yhtiön perustamisessa ja toiminnassa on.Webinaari on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille, jotka pohtivat tietyn toiminnan yhtiöittämistä ja tarvitsevat selkeän käsityksen yhtiöittämisestä prosessina ja niistä seikoista, joita toiminnan uudelleenorganisoinnissa tulee...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisen sektorin toimintojen yhtiöittäminen ja toiminta markkinoilla, 11.10.2022 klo 12:00-15:00
12.10.2022

Webinaari: Sidosyksikköhankinnat, 12.10.2022 klo 9:30-11:30

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Täyttääkö omistamasi yhtiö sidosyksikön tunnusmerkit ja voiko siltä huoletta tehdä hankintoja ilman kilpailuttamista? Harkitsetko sidosyksikön osakkeiden ostamista? Oletko mahdollisesti perustamassa uutta sidosyksikköä ja tässä vaiheessa olisi hyvä perehtyä tarkemmin säännöksiin virheiden välttämiseksi?  Sidosyksiköiltä tehtävät hankinnat ovat yleistyneet merkittävästi. Viimeaikaisen uutisoinnin perusteella on saattanut jäädä sellainen käsitys, että pelkkä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Sidosyksikköhankinnat, 12.10.2022 klo 9:30-11:30
13.10.2022

Webinaari: Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat, 13.10.2022 klo 9-16

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Millainen on onnistunut sote-hankinta ja miten se tehdään? Miten hankinnalla voidaan vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja hyötyä vuoropuhelusta hankintayksikön, palveluntuottajien ja asiakkaiden kesken? Miten tarjouksessa luvattua laatua ylläpidetään sopimuskaudella? Millaiset sopimusvalvonnan keinot ovat tarpeen? Miten vahvistaa luottamusta sote-toimijoiden, hankintayksikön ja asiakkaiden kesken?Päivän aikana perehdymme sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen erityiskysymyksiin...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat, 13.10.2022 klo 9-16
25.10.2022

Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 25.10.2022

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?COVID-19 -pandemiasta, Ukrainan sodasta ja kansainvälisen kaupan pullonkauloista johtuen monien raaka-aineiden ja muiden tuotakustannusten hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt....

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 25.10.2022
27.10.2022

Webinaari: Julkisomisteisen yhtiön johtaminen, 27.10.2022 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Koulutuksemme on suunnattu kaikille, jotka toimivat julkisomisteisissa osakeyhtiöissä hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.Hallituksen jäsenen rooli saattaa olla toivottu tai virkatehtäviin kuuluva pakollinen vastuutehtävä. Hallituksen jäsenen roolissa sinun on tiedettävä, kenen asiaa olet ajamassa, minkälaisin pelisäännöin ja mikä on vastuusi passiivisuudesta taikka ihan puhtaista liiketoiminnallisista virhearvioista. Miten operatiivisen johdon ja hallituksen rooli...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisomisteisen yhtiön johtaminen, 27.10.2022 klo 12:00-15:00
28.10.2022

Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 28.10.2022 klo 9:30-11:30

cloudia menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Dynaaminen hankintajärjestelmä (Dynamic Purchasing System – DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka muistuttaa paikoin puitejärjestelyä. Dynaamisten hankintajärjestelmien käyttö on viime aikoina lisääntynyt, mutta minkälaisiin hankintoihin DPS soveltuu? Kuinka perustat järjestelmän ja huomioit hankintalain vaatimukset? Mitä muuta kannattaa huomioida, jotta saat dynaamisesta hankintajärjestelmästä parhaan hyödyn?Osallistu käytännönläheiseen webinaariimme, jossa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 28.10.2022 klo 9:30-11:30
8.11.2022

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 8.11.2022 – Helsinki ja striimaus

tarjoajana webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 8.11.2022 – Helsinki ja striimaus
9.11.2022

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 9.11.2022 – Helsinki ja striimaus

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 9.11.2022 – Helsinki ja striimaus
15.11.2022

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 15.11.2022 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa runsaasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan? Mistä innovaatiokumppanuudessa on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 15.11.2022 – Helsinki ja striimaus
16.11.2022

Webinaari: Sosiaalinen vastuu julkisissa hankinnoissa, 16.11.2022 klo 9:00-12:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Muutoksia tiedossa! HE 115/2022:ssä ehdotetaan sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvien asioiden lisäämistä hankintalain tavoitteisiin eli niiden painoarvo nousee aikaisempaa suurempaan merkitykseen julkisissa hankinnoissa. Oletko valmis?Vastuullisuusasiat ovat jatkuvasti esillä. Hankinta-Suomen toimenpideohjelmassa on tuotettu hankintayksiköiden käyttöön aiheesta runsaasti materiaalia. Hankintayksiköiltä vaaditaan aiempaa enemmän vastuullisuuden huomioimista, eli et voi enää...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Sosiaalinen vastuu julkisissa hankinnoissa, 16.11.2022 klo 9:00-12:00
18.11.2022

Webinaari: Käytettävyys ja saavutettavuus ICT-hankinnoissa, 18.11.2022 klo 9-12

webinaarit

Hankintalaki edellyttää, että hankinnan kohteen määrittelyssä ja vaatimuksissa on otettava huomioon kaikkien hankinnan kohdetta käyttävien luonnollisten henkilöiden vaatimukset täyttävä suunnittelu sekä saavutettavuus. Digipalvelulaki puolestaan velvoittaa digitaalisten palvelujen saavutettavuuden parantamiseen siten, että jokaisella on mahdollisuus käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.Onnistuneen ICT-hankinnan ja kilpailutuksen kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Käytettävyys ja saavutettavuus ICT-hankinnoissa, 18.11.2022 klo 9-12
21.11.2022

Webinaari: Pienhankinnat pähkinänkuoressa, 21.11.2022 klo 12:00-16:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tällä kurssilla saat hyvät eväät julkisten pienhankintojen tekemiseen. Iltapäivän aikana käydään läpi pienhankinnan määrittelyt, säännöt, kilpailutusmuodot mallipohjineen, pienhankintapäätös ja muutoksenhakumenettely. Käytännössä harjoitellaan mm. tunnistamaan pienhankinta ja määrittelemään sen arvo. Myös pienhankintoja on tarpeen kilpailuttaa, jolloin muun muassa julkisten hankintojen tasapuolisen kohtelun vaatimus nousee esiin. Pienhankinta onnistuu jouhevasti,...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Pienhankinnat pähkinänkuoressa, 21.11.2022 klo 12:00-16:00
24.11.2022

Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 24.11.2022 klo 9-16

cloudia webinaarit

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 24.11.2022 klo 9-16
25.11.2022

Webinaari: ESPD-lomake ja tuore oikeuskäytäntö, 25.11.2022 klo 9:30-12:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Hankintayksiköillä on EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa velvollisuus käyttää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa, ESPD-lomaketta, tarjoajaa tai ehdokasta koskevien soveltuvuusvaatimusten asettamiseen. Tarjoajat vastaavasti antavat ESPD-lomakkeella alustavat vakuutukset ja vastaukset osoittaakseen täyttävänsä hankinnassa asetetut soveltuvuusvaatimukset. ESPD-lomakkeen vastausten perusteella hankintayksikkö tekee ensivaiheen arvion siitä, mitkä tarjoajat tai ehdokkaat...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: ESPD-lomake ja tuore oikeuskäytäntö, 25.11.2022 klo 9:30-12:00
29.11.2022

Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 29.-30.11.2022 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista?  Onko hankintalain sisältö selvillä ja hankintaprosessi hallussa?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 29.-30.11.2022 klo 9-16
2.12.2022

Webinaari: Käänteinen kilpailutus – haasteet ja hyödyt, 2.12.2022 klo 9:30-11:30

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tiesitkö, että tarjouskilpailuja voidaan käydä myös vertailemalla pelkästään laatua? Tämä on mahdollista, jos hankinta tehdään käänteisenä kilpailuttamisena eli kiinteähintaisena kisana. Erityisesti viime vuosina käänteinen kilpailuttaminen on levinnyt urakkahankinnoista eli ns. ranskalaisista urakoista myös palveluhankintoihin. Tiedätkö mitä käänteisellä kilpailutuksella tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Mitkä ovat sen soveltuvimmat käyttötilanteet? Mitä ovat...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Käänteinen kilpailutus – haasteet ja hyödyt, 2.12.2022 klo 9:30-11:30
14.12.2022

Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 14.12.2022

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?COVID-19 -pandemiasta, Ukrainan sodasta ja kansainvälisen kaupan pullonkauloista johtuen monien raaka-aineiden ja muiden tuotakustannusten hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt....

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 14.12.2022
17.1.2023

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 17.1.2023 – Helsinki ja striimaus

tarjoajana webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 17.1.2023 – Helsinki ja striimaus
18.1.2023

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 18.1.2023 – Helsinki ja striimaus

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 18.1.2023 – Helsinki ja striimaus
31.1.2023

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 31.1.2023 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa runsaasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan? Mistä innovaatiokumppanuudessa on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 31.1.2023 – Helsinki ja striimaus
1.2.2023

Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 1.2.2023

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?COVID-19 -pandemiasta, Ukrainan sodasta ja kansainvälisen kaupan pullonkauloista johtuen monien raaka-aineiden ja muiden tuotakustannusten hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt....

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 1.2.2023

Tutustu ilmoittautumisen peruutusehtoihin täältä.