Koulutukset

25.8.2021

Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 25.-26.8.2021 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Hankintalaki uudistui kokonaan vuoden 2017 alussa. Onko  hankintalain sisältö selvillä?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 25.-26.8.2021 klo 9-16
27.8.2021

Webinaari: Käänteinen kilpailutus – haasteet ja hyödyt, 27.8.2021 klo 9:30-11:15

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tiesitkö, että tarjouskilpailuja voidaan käydä myös vertailemalla pelkästään laatua? Tämä on mahdollista, jos hankinta tehdään käänteisenä kilpailuttamisena eli kiinteähintaisena kisana. Erityisesti viime vuosina käänteinen kilpailuttaminen on levinnyt urakkahankinnoista eli ns. ranskalaisista urakoista myös palveluhankintoihin. Tiedätkö mitä käänteisellä kilpailutuksella tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Mitkä ovat sen soveltuvimmat käyttötilanteet? Mitä ovat...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Käänteinen kilpailutus – haasteet ja hyödyt, 27.8.2021 klo 9:30-11:15
2.9.2021

Webinaari: Erityisalojen julkiset hankinnat, 2.9.2021

erityisalat webinaarit

Kurssi on tarkoitettu vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiville hankkijoille ja tarjoajille. Erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvat mm. vesilaitokset ja energiahuollon alalla toimivat yksiköt sekä eräät liikenteen alan toimijat kuten julkiset liikennelaitokset sekä satamat ja lentokentät. Kurssilla huomioidaan erityisalojen hankintalain säädökset, jotka tulivat voimaan 1.1.2017.Erityisalojen soveltamisala on monimutkainen ja haastava....

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Erityisalojen julkiset hankinnat, 2.9.2021
7.9.2021

Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 7.9.2021 klo 9-16

cloudia webinaarit

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 7.9.2021 klo 9-16
7.9.2021

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 7.9.2021 – Helsinki ja striimaus

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 7.9.2021 – Helsinki ja striimaus
16.9.2021

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 16.9.2021 – Helsinki ja striimaus

tarjoajana webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 16.9.2021 – Helsinki ja striimaus
21.9.2021

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 21.9.2021 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan?Tämä käytännönläheinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 21.9.2021 – Helsinki ja striimaus
22.9.2021

Näin laadin hyvän sopimuksen, 1,5 pv, Helsinki, 22.-23.9.2021

sopimukset

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Hyvin laadittu sopimus on toimivan yhteistyön ydin. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi hyvän sopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa. Päivä antaa valmiudet keskeisten sopimusehtojen huomioimiseen ja tarkoituksenmukaisen tavara- ja palvelusopimuksen laatimiseen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Näin laadin hyvän sopimuksen, 1,5 pv, Helsinki, 22.-23.9.2021
30.9.2021

Webinaari: Kestävät ja vastuulliset julkiset hankinnat – case työllisyysehto, 30.9.2021 klo 9-15

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Miten hankintayksikkö voi toteuttaa vaikuttavia hankintoja, joilla tuetaan kestävää kehitystä ja markkinoiden elinvoimaisuutta? Kuinka sosiaaliset näkökohdat tulee huomioida jo hankinnan suunnitteluvaiheessa? Entä sopimuskaudella? Mitä hyötyä vastuullisuusehtojen käyttämisestä on ja miten niiden toteutumista voi mitata?Perehdymme tällä kurssilla työllisyysehtoa koskeviin erityiskysymyksiin PTCS:n kokeneiden hankinta-asiantuntijoiden johdolla. Saat kurssilla konkreettisia...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Kestävät ja vastuulliset julkiset hankinnat – case työllisyysehto, 30.9.2021 klo 9-15
26.10.2021

Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 26.-27.10.2021 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Hankintalaki uudistui kokonaan vuoden 2017 alussa. Onko  hankintalain sisältö selvillä?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 26.-27.10.2021 klo 9-16
29.10.2021

Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 29.10.2021 klo 9:30-11:30

cloudia menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Dynaaminen hankintajärjestelmä (Dynamic Purchasing System – DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka muistuttaa paikoin puitejärjestelyä. Dynaamisten hankintajärjestelmien käyttö on viime aikoina lisääntynyt, mutta minkälaisiin hankintoihin DPS soveltuu? Kuinka perustat järjestelmän ja huomioit hankintalain vaatimukset? Mitä muuta kannattaa huomioida, jotta saat dynaamisesta hankintajärjestelmästä parhaan hyödyn?Osallistu käytännönläheiseen webinaariimme, jossa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 29.10.2021 klo 9:30-11:30

Tutustu ilmoittautumisen peruutusehtoihin täältä.