Koulutukset

26.10.2021

Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 26.-27.10.2021 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Hankintalaki uudistui kokonaan vuoden 2017 alussa. Onko  hankintalain sisältö selvillä?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 26.-27.10.2021 klo 9-16
29.10.2021

Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 29.10.2021 klo 9:30-11:30

cloudia menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Dynaaminen hankintajärjestelmä (Dynamic Purchasing System – DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka muistuttaa paikoin puitejärjestelyä. Dynaamisten hankintajärjestelmien käyttö on viime aikoina lisääntynyt, mutta minkälaisiin hankintoihin DPS soveltuu? Kuinka perustat järjestelmän ja huomioit hankintalain vaatimukset? Mitä muuta kannattaa huomioida, jotta saat dynaamisesta hankintajärjestelmästä parhaan hyödyn?Osallistu käytännönläheiseen webinaariimme, jossa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 29.10.2021 klo 9:30-11:30
4.11.2021

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 4.11.2021 – striimaus

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 4.11.2021 – striimaus
9.11.2021

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 9.11.2021 – Helsinki ja striimaus

tarjoajana webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 9.11.2021 – Helsinki ja striimaus
23.11.2021

LIVE: Paras hinta-laatusuhde, Helsinki, 23.11.2021 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit

Kurssi järjestetään lähikoulutuksena Scandic Hotel Simonkentällä.Suurin osa hankinnoista ratkaistaan vertailemalla pelkästään halvinta hintaa ja asettamalla laadulle korkeat vähimmäisvaatimukset. Jos muita kriteereitä käytetään, tehdään hintojen vertailu yleisimmällä vertailukaavalla, joka on: halvin hinta/vertailtavalla hinnalla x hinnan painoarvo. Hinta-laatu – vertailukriteerien painoarvo perustuu usein enemmän mutu–tuntumaan kuin simuloituihin faktoihin.Oletko...

Lue lisää ja ilmoittaudu: LIVE: Paras hinta-laatusuhde, Helsinki, 23.11.2021 klo 9-16
25.11.2021

Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 25.11.2021 klo 9-16

cloudia webinaarit

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 25.11.2021 klo 9-16
25.11.2021

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 25.11.2021 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan?Tämä käytännönläheinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 25.11.2021 – Helsinki ja striimaus
29.11.2021

Webinaari: Pienhankinnat pähkinänkuoressa, 29.11.2021 klo 12:00-16:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tällä kurssilla saat hyvät eväät julkisten pienhankintojen tekemiseen. Iltapäivän aikana käydään läpi pienhankinnan määrittelyt, säännöt, kilpailutusmuodot mallipohjineen, pienhankintapäätös ja muutoksenhakumenettely. Käytännössä harjoitellaan mm. tunnistamaan pienhankinta ja määrittelemään sen arvo. Myös pienhankintoja on tarpeen kilpailuttaa, jolloin muun muassa julkisten hankintojen tasapuolisen kohtelun vaatimus nousee esiin. Pienhankinta onnistuu jouhevasti,...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Pienhankinnat pähkinänkuoressa, 29.11.2021 klo 12:00-16:00
1.12.2021

LIVE: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Helsinki, 2 pv, 1.-2.12.2021 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit

Kurssi pidetään lähikoulutuksena Scandic Hotel Simonkentällä. Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Hankintalaki uudistui kokonaan vuoden 2017 alussa. Onko  hankintalain sisältö selvillä?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan...

Lue lisää ja ilmoittaudu: LIVE: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, Helsinki, 2 pv, 1.-2.12.2021 klo 9-16
9.12.2021

Webinaari: Julkisen sektorin toimintojen yhtiöittäminen ja toiminta markkinoilla, 9.12.2021 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Webinaarissa käsitellään julkisen sektorin toimintojen yhtiöittämistä käytännönläheisesti. Webinaarissa saat kuvan siitä, mitä yhtiöittämisessä tulee ottaa huomioon ja millaisia reunaehtoja yhtiön perustamisessa ja toiminnassa on.Webinaari on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille, jotka pohtivat tietyn toiminnan yhtiöittämistä ja tarvitsevat selkeän käsityksen yhtiöittämisestä prosessina ja niistä seikoista, joita toiminnan uudelleenorganisoinnissa tulee...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisen sektorin toimintojen yhtiöittäminen ja toiminta markkinoilla, 9.12.2021 klo 12:00-15:00
12.1.2022

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 12.1.2022 – Helsinki ja striimaus

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 12.1.2022 – Helsinki ja striimaus
18.1.2022

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 18.1.2022 – Helsinki ja striimaus

tarjoajana webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 18.1.2022 – Helsinki ja striimaus
19.1.2022

Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 19.-20.1.2022 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista?  Onko hankintalain sisältö selvillä ja hankintaprosessi hallussa?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 19.-20.1.2022 klo 9-16
1.2.2022

Webinaari: Erityisalojen julkiset hankinnat, 1.2.2022

erityisalat webinaarit

Kurssi on tarkoitettu vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiville hankkijoille ja tarjoajille. Erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvat mm. vesilaitokset ja energiahuollon alalla toimivat yksiköt sekä eräät liikenteen alan toimijat kuten julkiset liikennelaitokset sekä satamat ja lentokentät. Kurssilla huomioidaan erityisalojen hankintalain säädökset, jotka tulivat voimaan 1.1.2017.Erityisalojen soveltamisala on monimutkainen ja haastava....

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Erityisalojen julkiset hankinnat, 1.2.2022
8.2.2022

Webinaari: Puolustus- ja turvallisuushankinnat, 8.2.2022 klo 9-16

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tule oppimaan puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain käyttöä. Koulutus on suunnattu hankintayksiköille, mutta on hyödyllistä myös putu-toimittajille.Keitä putu-laki koskee?Hankintayksiköitä, joiden hankintojen kohde on tarkoitettu käytettäväksi puolustus- ja turvallisuustarkoituksiin sekä niihin liittyvien rakennusurakoiden, tavaroiden ja palvelujen hankintoihin.Toimittajia, jotka tarjoavat tavaroita, palveluita ja rakennusurakoita...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Puolustus- ja turvallisuushankinnat, 8.2.2022 klo 9-16
8.3.2022

Webinaari: Julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekaupat, 8.3.2022 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Webinaarissa käsitellään julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekauppoja sekä näihin yritysjärjestelyihin liittyviä hankintasopimuksia. Webinaarissa saat kuvan siitä, mitä liiketoimintakaupoissa ja osakekaupoissa tulee ottaa huomioon ja millaisia reunaehtoja näihin yritysjärjestelyihin liittyy.Webinaari on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille, jotka pohtivat tietyn toiminnan ulkoistamista tai julkisomisteisen yhtiön myymistä, ja tarvitsevat kattavan kuvan ulkoistamisesta...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekaupat, 8.3.2022 klo 12:00-15:00
17.3.2022

Webinaari: Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja -sopimukset, 17.3.2022 klo 9-16

ict ja tietosuoja webinaarit

Tehokkaalla ja käytännönläheisellä kurssilla käsitellään julkisten ICT-hankintojen ja sopimusten keskeisiä ominaispiirteitä ja ongelmakohtia. Kurssilla eri hankintamenettelyjen välisiä hyötyjä ja haittoja arvioidaan erityisesti ICT-hankintojen näkökulmasta. Käytettäessä muita kuin avointa menettelyä, korostuu tarjoajan valintakriteereihin liittyvät kysymykset; millaisin objektiivisin ja syrjimättömin perustein tarjoajat valitaan? Yhtenä pääteemana käsitellään...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisen hallinnon ICT-hankinnat ja -sopimukset, 17.3.2022 klo 9-16

Tutustu ilmoittautumisen peruutusehtoihin täältä.