Koulutukset

1.2.2023

Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 1.2.2023

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?COVID-19 -pandemiasta, Ukrainan sodasta ja kansainvälisen kaupan pullonkauloista johtuen monien raaka-aineiden ja muiden tuotakustannusten hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt....

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 1.2.2023
3.2.2023

Webinaari: Hankintalaki muuttuu jälleen, 3.2.2023 klo 9:30-10:45

menettelyt ja erityisteemat uudistukset webinaarit

Hankintalakia uudistetaan jo toista kertaa tämän hallituskauden aikana. Hallitus antoi elokuussa 2022 eduskunnalle hankintalain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 115/2022 vp), ja esitys on edennyt talousvaliokunnan käsittelyyn. Tuoreimman arvion mukaan talousvaliokunnan mietintö on tammikuun lopulla valmis. Uudistuksen voimaantulosta ei ole vielä tarkempaa tietoa.Millaisia muutoksia hankintalakiin on tällä toisella korjaussarjalla ehdotettu tehtävän? Tule kuulolle PTCS:n...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Hankintalaki muuttuu jälleen, 3.2.2023 klo 9:30-10:45
10.2.2023

Webinaari: Sidosyksikköhankinnat, 10.2.2023 klo 9:30-11:30

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Täyttääkö omistamasi yhtiö sidosyksikön tunnusmerkit ja voiko siltä huoletta tehdä hankintoja ilman kilpailuttamista? Harkitsetko sidosyksikön osakkeiden ostamista? Oletko mahdollisesti perustamassa uutta sidosyksikköä ja tässä vaiheessa olisi hyvä perehtyä tarkemmin säännöksiin virheiden välttämiseksi?  Sidosyksiköiltä tehtävät hankinnat ovat yleistyneet merkittävästi. Viimeaikaisen uutisoinnin perusteella on saattanut jäädä sellainen käsitys, että pelkkä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Sidosyksikköhankinnat, 10.2.2023 klo 9:30-11:30
14.2.2023

Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 14.2.2023 klo 9-16

cloudia webinaarit

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 14.2.2023 klo 9-16
8.3.2023

Webinaari: Julkisen sektorin toimintojen yhtiöittäminen ja toiminta markkinoilla, 8.3.2023 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Webinaarissa käsitellään julkisen sektorin toimintojen yhtiöittämistä käytännönläheisesti. Webinaarissa saat kuvan siitä, mitä yhtiöittämisessä tulee ottaa huomioon ja millaisia reunaehtoja yhtiön perustamisessa ja toiminnassa on.Webinaari on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille, jotka pohtivat tietyn toiminnan yhtiöittämistä ja tarvitsevat selkeän käsityksen yhtiöittämisestä prosessina ja niistä seikoista, joita toiminnan uudelleenorganisoinnissa tulee...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisen sektorin toimintojen yhtiöittäminen ja toiminta markkinoilla, 8.3.2023 klo 12:00-15:00
9.3.2023

Webinaari: Hankintalaki muuttuu jälleen, 9.3.2023 klo 9:30-10:45

menettelyt ja erityisteemat uudistukset webinaarit

Hankintalakia uudistetaan jo toista kertaa tämän hallituskauden aikana. Hallitus antoi elokuussa 2022 eduskunnalle hankintalain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 115/2022 vp), ja esitys on edennyt talousvaliokunnan käsittelyyn. Tuoreimman arvion mukaan talousvaliokunnan mietintö on tammikuun lopulla valmis. Uudistuksen voimaantulosta ei ole vielä tarkempaa tietoa.Millaisia muutoksia hankintalakiin on tällä toisella korjaussarjalla ehdotettu tehtävän? Tule kuulolle PTCS:n...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Hankintalaki muuttuu jälleen, 9.3.2023 klo 9:30-10:45
13.3.2023

Webinaari: Tietosuoja ja hankinnat, 13.3.2023 klo 12-16

webinaarit

Mietityttääkö henkilötietojen käsittely hankinnoissa? Jos hankinnan kohteeseen ei liity henkilötietojen käsittelyä, tiesitkö, että siltikin käsittelet henkilötietoja kilpailutuksen aikana? Mitä esimerkiksi tarjousmateriaalien yhteydessä saatujen CV- ja osaamisprofiilien tiedoille tulee tehdä?Tässä PTCS:n koulutuksessa tarkastelemme tietosuojaa hankintojen ja hankintaprosessin näkökulmasta.Lähestymme asiaa käytännönläheisillä esimerkeillä sekä pienillä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Tietosuoja ja hankinnat, 13.3.2023 klo 12-16
15.3.2023

Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 15.-16.3.2023 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista?  Onko hankintalain sisältö selvillä ja hankintaprosessi hallussa?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 15.-16.3.2023 klo 9-16
17.3.2023

Webinaari: Energia-alan julkiset hankinnat, 17.3.2023 klo 9:00-12:00

erityisalat webinaarit

Energia-alaan liittyvät asiat ja kotimaisen energiahuollon turvaaminen on noussut viime vuoden aikana yhä suurempaan rooliin. Energiainfrastruktuuriin kohdistuvat hankinnat ovat parhaillaan kriittisiä huoltovarmuuden näkökulmasta. Tule PTCS:n uutuuskoulutukseen mukaan varmistamaan, että tunnistat näihin vaativiin hankintoihin liittyvät sudenkuopat!Energia-alan julkiset hankinnat -koulutuksessa käymme läpi, minkälaiset energiahuollon hankinnat kuuluvat erityisalojen hankintalain...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Energia-alan julkiset hankinnat, 17.3.2023 klo 9:00-12:00
23.3.2023

LIVE: Make or Buy -analyysi – erityisnäkökulmana varautuminen, Helsinki, 23.3.2023 klo 13-16

menettelyt ja erityisteemat

Tulisiko palvelu toteuttaa itse vai ostaa se ulkoa?Tuotantotapaan liittyviä analyyseja tarvitaan niin hyvinvointialueilla kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Erityiskysymykseksi nouse huoltovarmuus;Miten varaudumme tässä ajassa ulkoisiin riskeihin?Mitä jos sähkökatkoja tulee?Mitä jos tavarantoimitus pysähtyisi logististen haasteiden johdosta?Kuinka hyvin olemme varautuneet näihin kysymyksiin sopimuksissamme?Miten riskien ennakointi vaikuttaa tuotantotavan valintaan?  Koulutuksessa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: LIVE: Make or Buy -analyysi – erityisnäkökulmana varautuminen, Helsinki, 23.3.2023 klo 13-16
28.3.2023

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 28.3.2023 – Helsinki ja striimaus

tarjoajana webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 28.3.2023 – Helsinki ja striimaus
29.3.2023

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 29.3.2023 – Helsinki ja striimaus

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 29.3.2023 – Helsinki ja striimaus
12.4.2023

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 12.4.2023 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa runsaasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan? Mistä innovaatiokumppanuudessa on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 12.4.2023 – Helsinki ja striimaus
14.4.2023

Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 14.4.2023

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?COVID-19 -pandemiasta, Ukrainan sodasta ja kansainvälisen kaupan pullonkauloista johtuen monien raaka-aineiden ja muiden tuotakustannusten hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt....

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 14.4.2023
18.4.2023

Webinaari: Julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekaupat, 18.4.2023 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Webinaarissa käsitellään julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekauppoja sekä näihin yritysjärjestelyihin liittyviä hankintasopimuksia. Webinaarissa saat kuvan siitä, mitä liiketoimintakaupoissa ja osakekaupoissa tulee ottaa huomioon ja millaisia reunaehtoja näihin yritysjärjestelyihin liittyy.Webinaari on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille, jotka pohtivat tietyn toiminnan ulkoistamista tai julkisomisteisen yhtiön myymistä, ja tarvitsevat kattavan kuvan ulkoistamisesta...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekaupat, 18.4.2023 klo 12:00-15:00
19.4.2023

LIVE ja webinaari: Julkisten hankintojen oikeustapaukset, 19.-20.4.2023

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Syväsukellus oikeustapauksien pariin on taas täällä! PTCS:n Julkisten hankintojen oikeustapaukset -koulutus tarjoaa kokeneelle ammattilaiselle sen, mihin hankintakentän hektisessä arjessa ja kiireissä ei ehdi: paneutua oikeuskäytännön tuoreimpiin linjauksiin, erityiskysymysten analysointiin ja johtopäätösten soveltamiseen käytännössä.Tässä PTCS:n ainutlaatuisessa 1,5-päiväisessä koulutuksessa tarkastelemme julkisten hankintojen oikeuskäytäntöä. Ruodimme...

Lue lisää ja ilmoittaudu: LIVE ja webinaari: Julkisten hankintojen oikeustapaukset, 19.-20.4.2023
25.4.2023

Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 25.4.2023 klo 9-16

cloudia webinaarit

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 25.4.2023 klo 9-16
27.4.2023

Webinaari: Allianssimalli, 27.4.2023 klo 9:00-12:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Allianssimalli on jo monelle tuttu isojen rakennushankkeiden toteutusmallina. Mallia on pilotoitu Suomessa myös sosiaali- ja terveydenhuollon ja ICT-alan palveluissa. Millaisia mahdollisuuksia allianssimalli tarjoaa? Millaisiin hankkeisiin allianssimalli sopii? Onko allianssimallin oppeja mahdollista hyödyntää myös muissa hankinnoissa?Osallistu käytännönläheiseen webinaariimme, niin tiedät mistä puhutaan ja osaat arvioida, voisiko allianssimalli olla ratkaisu juuri sinun...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Allianssimalli, 27.4.2023 klo 9:00-12:00
3.5.2023

LIVE: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 3.-4.5.2023 klo 9-16 – Helsinki

perus- ja jatkokurssit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista?  Onko hankintalain sisältö selvillä ja hankintaprosessi hallussa?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: LIVE: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 3.-4.5.2023 klo 9-16 – Helsinki
9.5.2023

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 9.5.2023 – Helsinki ja striimaus

tarjoajana webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 9.5.2023 – Helsinki ja striimaus
30.5.2023

Webinaari: Julkisomisteisen yhtiön johtaminen, 30.5.2023 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Koulutuksemme on suunnattu kaikille, jotka toimivat julkisomisteisissa osakeyhtiöissä hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.Hallituksen jäsenen rooli saattaa olla toivottu tai virkatehtäviin kuuluva pakollinen vastuutehtävä. Hallituksen jäsenen roolissa sinun on tiedettävä, kenen asiaa olet ajamassa, minkälaisin pelisäännöin ja mikä on vastuusi passiivisuudesta taikka ihan puhtaista liiketoiminnallisista virhearvioista. Miten operatiivisen johdon ja hallituksen rooli...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisomisteisen yhtiön johtaminen, 30.5.2023 klo 12:00-15:00
1.6.2023

Webinaari: Sopimusriidat julkisissa hankinnoissa, 1.6.2023 klo 9-16

sopimukset webinaarit

Ovatko sopimuksiin liittyvät kiistat asioita, jotka päätyvät työpöydällesi ratkottavaksi? Aiheuttavatko nämä joskus myös hampaiden kiristelyä ja päänvaivaa? Tiedätkö miten riitatilanteissa kannattaisi toimia?Mistä julkisen ja yksityisen rajapinnassa oikein riidellään? Sopimuksiin liittyvät riidat voivat äkkiseltään vaikuttaa sekalaiselta joukolta erityyppisiä ongelmavyyhtejä. Yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävissä julkisiin hankintoihin perustuvissa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Sopimusriidat julkisissa hankinnoissa, 1.6.2023 klo 9-16
8.6.2023

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 8.6.2023 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa runsaasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan? Mistä innovaatiokumppanuudessa on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 8.6.2023 – Helsinki ja striimaus
9.6.2023

Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 9.6.2023

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?COVID-19 -pandemiasta, Ukrainan sodasta ja kansainvälisen kaupan pullonkauloista johtuen monien raaka-aineiden ja muiden tuotakustannusten hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt....

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 9.6.2023
12.9.2023

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 12.9.2023 – Helsinki ja striimaus

tarjoajana webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 12.9.2023 – Helsinki ja striimaus
20.9.2023

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 20.9.2023 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa runsaasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan? Mistä innovaatiokumppanuudessa on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 20.9.2023 – Helsinki ja striimaus

Tutustu ilmoittautumisen peruutusehtoihin täältä.