Koulutukset

9.6.2023

Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 9.6.2023

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?COVID-19 -pandemiasta, Ukrainan sodasta ja kansainvälisen kaupan pullonkauloista johtuen monien raaka-aineiden ja muiden tuotakustannusten hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt....

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 9.6.2023
15.6.2023

Webinaari: Vaatimusmäärittelyt julkisissa ICT-hankinnoissa, 15.6.2023 klo 9:00-12:00

ict ja tietosuoja ict-boostaus webinaarit

ICT-ratkaisujen hankinnassa ollaan nopealla tahdilla siirtymässä asiakaskohtaisesti räätälöidyistä ja on-premise -sovellusten hankinnasta erilaisten pilvipalveluratkaisujen hyödyntämiseen. Mitä eroa näillä on? Mitä vaatimuksia ratkaisuille pitää, voi ja kannattaa asettaa? Missä muodossa vaatimukset kannattaa esittää? Tässä uudessa PTCS:n koulutuksessa tarkastelemme ICT-hankintoihin liittyvien vaatimusten asettamisen keinoja. Lähestymme asiaa käytännönläheisillä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Vaatimusmäärittelyt julkisissa ICT-hankinnoissa, 15.6.2023 klo 9:00-12:00
19.6.2023

Webinaari: Julkisten hankintojen oikeustapaukset, 19.-20.6.2023

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Syväsukellus oikeustapauksien pariin on taas täällä! PTCS:n Julkisten hankintojen oikeustapaukset -koulutus tarjoaa kokeneelle ammattilaiselle sen, mihin hankintakentän hektisessä arjessa ja kiireissä ei ehdi: paneutua oikeuskäytännön tuoreimpiin linjauksiin, erityiskysymysten analysointiin ja johtopäätösten soveltamiseen käytännössä.Tässä PTCS:n ainutlaatuisessa 1,5-päiväisessä koulutuksessa tarkastelemme julkisten hankintojen oikeuskäytäntöä. Ruodimme...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen oikeustapaukset, 19.-20.6.2023
21.8.2023

Webinaari: Tarjousten tarkastaminen ja täsmentäminen, 21.8.2023 klo 12:00-16:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

 Hankinta-asiantuntija, syvennä osaamistasi julkisten hankintojen kilpailutusprosessista! Tällä kurssilla keskitymme tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamiseen sekä täsmennysten pyytämiseen. Käytännössä nämä ovat osoittautuneet yhdeksi hankintaprosessin haastavimmiksi asioiksi. Miten nämä vaiheet pitäisi käytännössä tehdä?Tarjouskilpailuissa tarjouksissa toistuvat usein samat virheet, jotka aiheuttavat kiperiä tilanteita kilpailutusprosessista vastaavalle...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Tarjousten tarkastaminen ja täsmentäminen, 21.8.2023 klo 12:00-16:00
23.8.2023

Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 23.8.2023 klo 9-16

cloudia webinaarit

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 23.8.2023 klo 9-16
24.8.2023

Webinaari: Make or Buy -analyysi – erityisnäkökulmana varautuminen, 24.8.2023 klo 13-16

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tulisiko palvelu toteuttaa itse vai ostaa se ulkoa?Tuotantotapaan liittyviä analyyseja tarvitaan niin hyvinvointialueilla kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Erityiskysymykseksi nouse huoltovarmuus;Miten varaudumme tässä ajassa ulkoisiin riskeihin?Mitä jos sähkökatkoja tulee?Mitä jos tavarantoimitus pysähtyisi logististen haasteiden johdosta?Kuinka hyvin olemme varautuneet näihin kysymyksiin sopimuksissamme?Miten riskien ennakointi vaikuttaa tuotantotavan valintaan?  Koulutuksessa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Make or Buy -analyysi – erityisnäkökulmana varautuminen, 24.8.2023 klo 13-16
29.8.2023

Webinaari: Vertailuperusteet julkisissa hankinnoissa, 29.8.2023 klo 9:00-12:00

ict-boostaus menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Vertailu- ja pisteytysmekanismit haltuun!Tarjousten vertailuperusteiden asettaminen on usein hankalaa tai ne tehdään vakiomalleilla, mutta miten vertailuperusteet ja hinta-laatusuhteen painotukset tosiasiassa vaikuttavat? Miten keskihintaisen ja laadultaan hyvän tuotteen tai palvelun saisi menestymään kilpailutuksessa? Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat vertailuun ja miten? Entä miten eri pistelaskutavat vaikuttavat kilpailutuksen lopputulokseen?Tässä PTCS:n käytännönläheisessä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Vertailuperusteet julkisissa hankinnoissa, 29.8.2023 klo 9:00-12:00
30.8.2023

Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi, 30.-31.8.2023 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Onko hankintalain sisältö selvillä?Tällä kahden päivän julkisten hankintojen peruskurssilla käsitellään avoimen menettelyn hankintaprosessi A:sta Ö:hön hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen ja sen seurantaan. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää yhdessä tehtäviä harjoitustehtäviä sekä malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien hankintojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi, 30.-31.8.2023 klo 9-16
7.9.2023

Webinaari: Asiantuntijapalveluiden kilpailuttaminen, 7.9.2023 klo 9:00-12:00

ict-boostaus menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Asiantuntijapalveluiden hankinta kuulostaa yksinkertaiselta, mutta osoittautuu usein vaikeaksi, olit sitten hankkimassa asiantuntijaa rakennusurakkaan, johdon konsultointiin tai kehittämään ICT-palveluja. Miten toteuttaa yksilöiden kyvykkyyksiin perustuvan asiantuntijapalvelun hankinta järkevästi? Mitä pitkä CV kertoo? Miten asettaa vähimmäis- ja vertailukriteerit niin, että lopputuloksen saadaan aitoa vaikuttavuutta hankintayksikön tehtävälle asettamiin tavoitteisiin nähden?...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Asiantuntijapalveluiden kilpailuttaminen, 7.9.2023 klo 9:00-12:00
12.9.2023

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 12.9.2023 – Helsinki ja striimaus

tarjoajana webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 12.9.2023 – Helsinki ja striimaus
19.9.2023

Webinaari: Julkisten ICT-hankintojen oikeustapaukset, 19.9.2023 klo 9:00-12:00

erityisalat ict-boostaus webinaarit

ICT-hankintojen sudenkuopat! Mitä oikeusasteet ovat linjanneet ICT-hankinnoista?PTCS:n Julkisten ICT-hankintojen oikeustapaukset -koulutus tarjoaa tiiviissä 3 tunnin paketissa sen, mihin hankintakentän kiireisessä arjessa et ehdi: paneutua oikeuskäytännön tärkeimpiin linjauksiin ICT-hankintoihin liittyen. Tässä PTCS:n webinaarissa tarkastelemme julkisten ICT-hankintojen oikeuskäytäntöä. Ruodimme EU-tuomioistuimen ratkaisuja, samoin kuin markkinaoikeuden ja korkeimman...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten ICT-hankintojen oikeustapaukset, 19.9.2023 klo 9:00-12:00
20.9.2023

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 20.9.2023 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa runsaasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan? Mistä innovaatiokumppanuudessa on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 20.9.2023 – Helsinki ja striimaus
26.9.2023

Webinaari: Rakennusurakoiden julkinen hankinta – erityiskysymyksiä, 26.9.2023 klo 9-16

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Ilmoittaudu koulutukseen 19.9.2023 mennessä!Onko rakennusurakoiden kilpailuttaminen hallussa? Tiedätkö mitkä ovat julkisten hankintojen rakennusurakoiden yleisimmät kompastuskivet ja miten ne voidaan välttää kilpailutuksissa? Miten sosiaalinen vastuu tulisi huomioida rakennusurakoissa?Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi hankintalainsäädännön linjauksia ja viimeisintä oikeuskäytäntöä rakennusurakoiden ja niihin liittyvien kilpailutusten osalta. Tule kuulemaan...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Rakennusurakoiden julkinen hankinta – erityiskysymyksiä, 26.9.2023 klo 9-16
29.9.2023

Webinaari: Immateriaalioikeudet ICT-hankinnoissa, 29.9.2023 klo 9:00-11:30

ict ja tietosuoja ict-boostaus webinaarit

Mitä immateriaalioikeuksista pitäisi tietää, kun kilpailuttaa ICT-hankintoja? Onko On Premise tai Saas-hankinnoilla eroja immateriaalioikeuksien suhteen? Miksi tekijänoikeudet ovat tärkeitä? Tule PTCS:n kurssille ottamaan aiheesta selvää!Kurssilla käydään läpi immateriaalioikeuksiin liittyviä peruskäsitteitä ICT-hankintojen kannalta sekä erilaisia tyypillisiä immateriaalioikeuksiin liittyviä tilanteita ICT-hankinnoissa. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka laativat tai...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Immateriaalioikeudet ICT-hankinnoissa, 29.9.2023 klo 9:00-11:30
10.10.2023

Webinaari: Tietosuoja ja hankinnat, 10.10.2023 klo 12-16

ict ja tietosuoja ict-boostaus webinaarit

Mietityttääkö henkilötietojen käsittely hankinnoissa? Jos hankinnan kohteeseen ei liity henkilötietojen käsittelyä, tiesitkö, että siltikin käsittelet henkilötietoja kilpailutuksen aikana? Mitä esimerkiksi tarjousmateriaalien yhteydessä saatujen CV- ja osaamisprofiilien tiedoille tulee tehdä?Tässä PTCS:n koulutuksessa tarkastelemme tietosuojaa hankintojen ja hankintaprosessin näkökulmasta.Lähestymme asiaa käytännönläheisillä esimerkeillä sekä pienillä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Tietosuoja ja hankinnat, 10.10.2023 klo 12-16
24.10.2023

LIVE: Julkisten hankintojen peruskurssi, 24.-25.10.2023 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Onko hankintalain sisältö selvillä?Tällä kahden päivän julkisten hankintojen peruskurssilla käsitellään avoimen menettelyn hankintaprosessi A:sta Ö:hön hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen ja sen seurantaan. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää yhdessä tehtäviä harjoitustehtäviä sekä malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien hankintojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: LIVE: Julkisten hankintojen peruskurssi, 24.-25.10.2023 klo 9-16
31.10.2023

Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 31.10.2023 klo 9-16

cloudia webinaarit

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 31.10.2023 klo 9-16
16.11.2023

Webinaari: Käytettävyys ja saavutettavuus ICT-hankinnoissa, 16.11.2023 klo 12-16

ict ja tietosuoja ict-boostaus webinaarit

Hankintalaki edellyttää, että hankinnan kohteen määrittelyssä ja vaatimuksissa on otettava huomioon kaikkien hankinnan kohdetta käyttävien luonnollisten henkilöiden vaatimukset täyttävä suunnittelu sekä saavutettavuus. Digipalvelulaki puolestaan velvoittaa digitaalisten palvelujen saavutettavuuden parantamiseen siten, että jokaisella on mahdollisuus käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.Onnistuneen ICT-hankinnan ja kilpailutuksen kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Käytettävyys ja saavutettavuus ICT-hankinnoissa, 16.11.2023 klo 12-16
28.11.2023

Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi, 28.-29.11.2023 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista? Onko hankintalain sisältö selvillä?Tällä kahden päivän julkisten hankintojen peruskurssilla käsitellään avoimen menettelyn hankintaprosessi A:sta Ö:hön hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen ja sen seurantaan. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää yhdessä tehtäviä harjoitustehtäviä sekä malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien hankintojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi, 28.-29.11.2023 klo 9-16

Tutustu ilmoittautumisen peruutusehtoihin täältä.