Koulutukset

24.8.2022

Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 24.-25.8.2022 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista?  Onko hankintalain sisältö selvillä ja hankintaprosessi hallussa?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 24.-25.8.2022 klo 9-16
25.8.2022

Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 25.8.2022

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?COVID-19 -pandemiasta, Ukrainan sodasta ja kansainvälisen kaupan pullonkauloista johtuen monien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt. Tämän seurauksena monissa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 25.8.2022
31.8.2022

Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 31.8.2022 klo 9-16

cloudia webinaarit

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 31.8.2022 klo 9-16
6.9.2022

Webinaari: Erityisalojen julkiset hankinnat, 6.9.2022

erityisalat webinaarit

Kurssi on tarkoitettu vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiville hankkijoille ja tarjoajille. Erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvat mm. vesilaitokset ja energiahuollon alalla toimivat yksiköt sekä eräät liikenteen alan toimijat kuten julkiset liikennelaitokset sekä satamat ja lentokentät. Erityisalojen soveltamisala on monimutkainen ja haastava. Kurssilla erityisalojen soveltamisalaa käsitellään kuitenkin vain lyhyesti. Lähtökohta on se,...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Erityisalojen julkiset hankinnat, 6.9.2022
7.9.2022

Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 7.9.2022 – Helsinki ja striimaus

tarjoajana webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 7.9.2022 – Helsinki ja striimaus
8.9.2022

Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 8.9.2022 – Helsinki ja striimaus

sopimukset webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 8.9.2022 – Helsinki ja striimaus
20.9.2022

Webinaari: Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin, 20.9.2022 klo 12:00-15:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Hei hankinta-asiantuntija! Pakottavatko niukat resurssit tehostamaan hankintoja, mutta toisaalta hankintojen lopputuloksia käyttävien ihmisten tarpeet ovat entistä moninaisempia? Miten ihmeessä selvitä odotusten ristitulessa?Valjastamalla erilaiset loppukäyttäjien osallistamismenetelmät työkalupakkiisi, parannat ymmärrystäsi tarpeiden moninaisuudesta. Samalla osallistaminen lisää vaikeidenkin päätösten hyväksymistä loppukäyttäjien keskuudessa. Avoin osallistumisprosessi on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin, 20.9.2022 klo 12:00-15:00
22.9.2022

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 22.9.2022 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan?Tämä käytännönläheinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 22.9.2022 – Helsinki ja striimaus
23.9.2022

Webinaari: Markkinaoikeusprosessi julkisissa hankinnoissa, 23.9.2022 klo 9:00-12:00

sopimukset webinaarit

Onko vastuullasi hoitaa tai koordinoida markkinaoikeusprosesseja? Joudutko tekemään arvioita siitä, kannattaisiko hankintapäätöstä oikaista, hankinta keskeyttää tai hankintapäätöksen oikeellisuus kyseenalaistaa? Jos painiskelet näiden asioiden parissa, on tämä kurssi tarkoitettu juuri sinulle - olit sitten töissä hankintayksikössä tai julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin osallistuvassa yrityksessä.  Julkisista hankinnoista on mahdollista valittaa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Markkinaoikeusprosessi julkisissa hankinnoissa, 23.9.2022 klo 9:00-12:00
29.9.2022

Webinaari: Julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekaupat, 29.9.2022 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Webinaarissa käsitellään julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekauppoja sekä näihin yritysjärjestelyihin liittyviä hankintasopimuksia. Webinaarissa saat kuvan siitä, mitä liiketoimintakaupoissa ja osakekaupoissa tulee ottaa huomioon ja millaisia reunaehtoja näihin yritysjärjestelyihin liittyy.Webinaari on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille, jotka pohtivat tietyn toiminnan ulkoistamista tai julkisomisteisen yhtiön myymistä, ja tarvitsevat kattavan kuvan ulkoistamisesta...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisen sektorin liiketoiminta- ja osakekaupat, 29.9.2022 klo 12:00-15:00
30.9.2022

Webinaari: Tietosuoja ja hankinnat, 30.9.2022 klo 9-12

webinaarit

Mietityttääkö henkilötietojen käsittely hankinnoissa? Jos hankinnan kohteeseen ei liity henkilötietojen käsittelyä, tiesitkö, että siltikin käsittelet henkilötietoja kilpailutuksen aikana? Mitä esimerkiksi tarjousmateriaalien yhteydessä saatujen CV- ja osaamisprofiilien tiedoille tulee tehdä?Tässä PTCS:n uudessa koulutuksessa tarkastelemme tietosuojaa hankintojen ja hankintaprosessin näkökulmasta.Lähestymme asiaa käytännönläheisillä esimerkeillä sekä pienillä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Tietosuoja ja hankinnat, 30.9.2022 klo 9-12
7.10.2022

Webinaari: Valtiontuet kuntien ja yritysten välisissä sopimussuhteissa, 7.10.2022 klo 9-12

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tiedätkö, mitä valtiontuella tarkoitetaan?  Kunta ei saa esimerkiksi ostaa yrityksiltä tuotteita, palveluita tai kiinteistöjä ylihintaan tai myydä omaa omaisuuttaa yrityksille alihintaan. Kunnan ja yksityisten yritysten sopimussuhteen ehtojen tulee siis olla markkinaehtoisia - tiedätkö mitä tällä käytännössä tarkoitetaan? Entä miten sopimuksen markkinaehtoisuus selvitetään? EU:n valtiontukisääntöjen soveltuminen kuntien ja yritysten välisiin sopimussuhteisiin tutuksi...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Valtiontuet kuntien ja yritysten välisissä sopimussuhteissa, 7.10.2022 klo 9-12
11.10.2022

Webinaari: Julkisen sektorin toimintojen yhtiöittäminen ja toiminta markkinoilla, 11.10.2022 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Webinaarissa käsitellään julkisen sektorin toimintojen yhtiöittämistä käytännönläheisesti. Webinaarissa saat kuvan siitä, mitä yhtiöittämisessä tulee ottaa huomioon ja millaisia reunaehtoja yhtiön perustamisessa ja toiminnassa on.Webinaari on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille, jotka pohtivat tietyn toiminnan yhtiöittämistä ja tarvitsevat selkeän käsityksen yhtiöittämisestä prosessina ja niistä seikoista, joita toiminnan uudelleenorganisoinnissa tulee...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisen sektorin toimintojen yhtiöittäminen ja toiminta markkinoilla, 11.10.2022 klo 12:00-15:00
13.10.2022

Webinaari: Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat, 13.10.2022 klo 9-16

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Millainen on onnistunut sote-hankinta ja miten se tehdään? Miten hankinnalla voidaan vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja hyötyä vuoropuhelusta hankintayksikön, palveluntuottajien ja asiakkaiden kesken? Miten tarjouksessa luvattua laatua ylläpidetään sopimuskaudella? Millaiset sopimusvalvonnan keinot ovat tarpeen? Miten vahvistaa luottamusta sote-toimijoiden, hankintayksikön ja asiakkaiden kesken?Päivän aikana perehdymme sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen erityiskysymyksiin...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat, 13.10.2022 klo 9-16
27.10.2022

Webinaari: Julkisomisteisen yhtiön johtaminen, 27.10.2022 klo 12:00-15:00

webinaarit Yhtiöoikeus-yritysjärjestelyt

Koulutuksemme on suunnattu kaikille, jotka toimivat julkisomisteisissa osakeyhtiöissä hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.Hallituksen jäsenen rooli saattaa olla toivottu tai virkatehtäviin kuuluva pakollinen vastuutehtävä. Hallituksen jäsenen roolissa sinun on tiedettävä, kenen asiaa olet ajamassa, minkälaisin pelisäännöin ja mikä on vastuusi passiivisuudesta taikka ihan puhtaista liiketoiminnallisista virhearvioista. Miten operatiivisen johdon ja hallituksen rooli...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisomisteisen yhtiön johtaminen, 27.10.2022 klo 12:00-15:00
28.10.2022

Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 28.10.2022 klo 9:30-11:30

cloudia menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Dynaaminen hankintajärjestelmä (Dynamic Purchasing System – DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka muistuttaa paikoin puitejärjestelyä. Dynaamisten hankintajärjestelmien käyttö on viime aikoina lisääntynyt, mutta minkälaisiin hankintoihin DPS soveltuu? Kuinka perustat järjestelmän ja huomioit hankintalain vaatimukset? Mitä muuta kannattaa huomioida, jotta saat dynaamisesta hankintajärjestelmästä parhaan hyödyn?Osallistu käytännönläheiseen webinaariimme, jossa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 28.10.2022 klo 9:30-11:30
21.11.2022

Webinaari: Pienhankinnat pähkinänkuoressa, 21.11.2022 klo 12:00-16:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tällä kurssilla saat hyvät eväät julkisten pienhankintojen tekemiseen. Iltapäivän aikana käydään läpi pienhankinnan määrittelyt, säännöt, kilpailutusmuodot mallipohjineen, pienhankintapäätös ja muutoksenhakumenettely. Käytännössä harjoitellaan mm. tunnistamaan pienhankinta ja määrittelemään sen arvo. Myös pienhankintoja on tarpeen kilpailuttaa, jolloin muun muassa julkisten hankintojen tasapuolisen kohtelun vaatimus nousee esiin. Pienhankinta onnistuu jouhevasti,...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Pienhankinnat pähkinänkuoressa, 21.11.2022 klo 12:00-16:00
24.11.2022

Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 24.11.2022 klo 9-16

cloudia webinaarit

Koulutus on suunnattu Cloudia Kilpailutus -järjestelmän uusille käyttäjille, joilla ei ole lainkaan tai on vasta vähän kokemusta Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä. Koulutuksessa pääset sujuvasti alkuun järjestelmän käytössä ja tapaat samalla muita Cloudia-käyttäjiä. Koulutuksessa käydään läpi kilpailutusjärjestelmän perustoiminnot koulutusympäristössä yksinkertaisen esimerkkikilpailutuksen avulla. Tavoitteena on, että kurssilaisilla on koulutuksen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Cloudia Kilpailutus -peruskurssi, 24.11.2022 klo 9-16
25.11.2022

Webinaari: ESPD-lomake ja tuore oikeuskäytäntö, 25.11.2022 klo 9:30-12:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Hankintayksiköillä on EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa velvollisuus käyttää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa, ESPD-lomaketta, tarjoajaa tai ehdokasta koskevien soveltuvuusvaatimusten asettamiseen. Tarjoajat vastaavasti antavat ESPD-lomakkeella alustavat vakuutukset ja vastaukset osoittaakseen täyttävänsä hankinnassa asetetut soveltuvuusvaatimukset. ESPD-lomakkeen vastausten perusteella hankintayksikkö tekee ensivaiheen arvion siitä, mitkä tarjoajat tai ehdokkaat...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: ESPD-lomake ja tuore oikeuskäytäntö, 25.11.2022 klo 9:30-12:00
29.11.2022

Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 29.-30.11.2022 klo 9-16

perus- ja jatkokurssit webinaarit

Kuuluuko työhösi julkisia hankintoja ja kilpailuttamista?  Onko hankintalain sisältö selvillä ja hankintaprosessi hallussa?Tällä kahden päivän hankintatoimen peruskurssilla käsitellään hankintaprosessi A:sta Ö:hön uuden hankintalain mukaisesti. Etenemme koko prosessin läpi hankinnan suunnittelusta sopimuksen tekemiseen. Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hankkijan työssä tarvittavaa malliasiakirjamateriaalia.Tule ottamaan hyvien hankintojen tekemisen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen peruskurssi; Hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja hankintasopimukset, 29.-30.11.2022 klo 9-16
2.12.2022

Webinaari: Käänteinen kilpailutus – haasteet ja hyödyt, 2.12.2022 klo 9:30-11:30

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tiesitkö, että tarjouskilpailuja voidaan käydä myös vertailemalla pelkästään laatua? Tämä on mahdollista, jos hankinta tehdään käänteisenä kilpailuttamisena eli kiinteähintaisena kisana. Erityisesti viime vuosina käänteinen kilpailuttaminen on levinnyt urakkahankinnoista eli ns. ranskalaisista urakoista myös palveluhankintoihin. Tiedätkö mitä käänteisellä kilpailutuksella tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Mitkä ovat sen soveltuvimmat käyttötilanteet? Mitä ovat...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Käänteinen kilpailutus – haasteet ja hyödyt, 2.12.2022 klo 9:30-11:30

Tutustu ilmoittautumisen peruutusehtoihin täältä.