Sopimusoikeudelliset palvelut

Palvelemme monipuolisesti niin yritysten kuin julkisyhteisöjenkin sopimusoikeudellisissa tarpeissa. Kokeneet asiantuntijamme avustavat muun muassa seuraavissa sopimusoikeudellisissa toimeksiannoissa:

 • omien sopimusmallien laatiminen
 • omien yleisten sopimusehtojen laatiminen
 • tavara- ja palveluhankintojen hankintasopimukset
 • salassapito- ja turvallisuussopimukset
 • ulkoistussopimukset
 • aie- ja esisopimukset
 • rakennusurakkasopimukset
 • kaikki IT-sopimukset
 • yhteistyö- ja konsortiosopimukset
 • toimeksiantosopimukset
 • vuokrasopimukset

Meillä on pitkä ja monipuolinen kokemus myös kansainvälisten hankkeiden, kuten EU-rahoitteisten yhteistyö- ja projektisopimusten laatimisessa ja sopimusneuvotteluissa avustamisesta.

Kysy lisää Laura Mäki, puh. 050 591 6553 tai lähetä viesti.