Hankintalaskenta ja kustannusvaikuttavuus

Hankintalaskentaan kannattaa panostaa, koska se auttaa varmistamaan hankinnan kokonaisvaltaisen onnistumisen. Hankintalaskennan ja kustannusvaikuttavuuden analysoinnin avulla saavutat myös hankintaprosessillesi asetetut taloudelliset tavoitteet.

PTCS:ltä saat hankintalaskennan apua kaikissa hankintaprosessisi vaiheissa. Hankintalaskennan ja kustannusvaikuttavuuden palveluvalikoimaamme kuuluvat:

  • hankintamallin esiselvitys
  • tuotantotavan analyysi (Make or buy)
  • data-analyysi hankinnan valmistelun tueksi
  • markkina-analyysi hankinnan valmistelun tueksi
  • hinnoittelumallin kehittäminen
  • sopimusseurannan tuki

Hankintamallin esiselvitystä suosittelemme hyödynnettäväksi, kun kyseessä on budjetiltaan merkittävä tai strategisesti erityisen tärkeä hankinta. Analyysin lopputuloksena saat ehdotuksemme hankintamallista. Ehdotuksessa otamme kantaa esimerkiksi siihen, kannattaako kilpailutus toteuttaa yhden vai useamman toimittajan mallilla. Ehdotamme myös, miten kustannusvaikuttavuus voidaan huomioida sopimusehdoissa. Esiselvitys on suositeltavaa toteuttaa viimeistään 6 kk ennen kilpailutusta.

Tuotantotavan analyysissa vertailemme oman tuotannon ja kilpailutuksen kustannuksia ja hyötyjä sekä riskejä ja mahdollisuuksia.

Data-analyysin avulla voimme esimerkiksi toteuttaa asiakassegmentoinnin hankintasi suunnittelun tueksi. Segmentoinnin avulla luot optimaalisen hinnoittelumallin ja jaat hankintasi tarvittaessa vaikuttavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisiin osiin.

Markkina-analyysillä kartoitetaan kilpailutilannetta markkinoilla. Analyysiä voidaan hyödyntää hinnoittelumallia laadittaessa.

Sopimusseurannan tuki auttaa määrittämään sopimusehtoihin kannustimet, jotka ohjaavat kohti kustannusvaikuttavuutta. Toimimme asiakkaan tukena myös sopimuskauden aikana kannustimien vaikuttavuuden seurannassa.

Jos haluat keskustella lisää yllä mainituista palveluistamme, ota yhteyttä Jussi Pyykköseen. Voit myös lähettää viestin jussi.pyykkonen@ptcs.fi.

Erillisselvitys: Hankintasäästöjen mittakaava ja keinot

Säästöpaineet ovat kaikkialla kovat. Me olemme PTCS:llä toteuttaneet sote-hankintoja koskevaa säästöpotentiaalin laskentaa sekä säästöjä tuovien toimenpiteiden mallinnusta. Lopputuloksena syntyy kaksi asiaa:

1) Hankintasäästöjen mittakaava. Ylimmälle johdolle raportti hankintojen säästöpotentiaalista.

2) Hankintasäästöjen keinot. Kategoriastrategioiden, hankintastrategian päivittäminen sekä erillinen raportti priorisoiduista toimenpiteistä.

Paketissamme yhdistyy uniikilla tavalla pitkän linjan kokemus julkisten hankintojen toteuttamisesta, tutkimustiedon hyödyntäminen sekä julkisen talouden laskentaosaaminen.  Työssä ei ole nojata pelkkään yleiseen tutkimustietoon, vaan otetaan huomioon hankintayksikön keskeisten hankinta-ammattilaisten näkemykset säästöpotentiaalista sekä priorisoitavista toimenpiteistä. Haastattelujen ja tutkimustiedon pohjalta muodostamme arvion, joka on hyödynnettävissä sekä organisaation sisällä että tarvittaessa ulkoisestikin (esim. VM). Takaamme markkinoiden uskottavimman arvion säästöpotentiaalista sekä hankintayksikön erityispiirteet huomioivan analyysin.

Työn hinta perustuu tiedon keräämiseen, haastatteluihin sekä raporttien luomiseen. Alustava arvio työn kustannuksista on 10 000–20 000 €, riippuen asiakkaan edellyttämästä työmäärästä. Työn aikataulu on 2 kk. Mikäli asia herättää kiinnostusta, niin varataan erillinen esittelypalaveri asian tiimoilta.

Blogeja ja koulutuksia

Tutustu Jussin blogeihin Hyvin laskettu on puoliksi tehty – myös julkisissa hankinnoissa ja Hankintamallin esiselvitys vähentää kilpailutuksen riskejä ja lisää vaikuttavuutta

PTCS:n koulutuskalenterista löydät kaikki ajantasaiset julkisten hankintojen kurssimme.