Jussi Pyykkönen

senior asiantuntija, VTM, osakas
jussi.pyykkonen@ptcs.fi
+358 44 023 9149

Erityisosaaminen:
innovatiiviset hankinnat, vaikuttavuusperusteiset hankinnat, kannustinmallien kehittäminen

Jussi on viimeiset 10 vuotta keskittynyt  talous-, vaikuttavuus- ja hankintakysymysten ratkaisemiseen. Kokemusta on karttunut valtionhallinnosta, kolmannelta- ja yksityiseltäkin sektorilta.

Työssään hän tuo esille hankintojen merkityksen osana julkistaloutta ja yhteiskunnallisia muutoksia. Hän on tullut monelle tutuksi erilaisten data-analyysien toteuttamisesta eri toimialoille (esim. syrjäytyminen).

Sopimusten kannustinmallien kehittäminen on hänen erityisosaamitaan. Jussilla on myös vuosien laaja kokemus innovatiivisten, normaalista poikkeavien, hankintojen läpiviennistä.

Hankintojen taloudellisten vaikutusten lisäksi on tärkeää arvioida niiden sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia, Jussi toteaa. Hän on aikoinaan kirjoittanut Sitran toimeksiannosta laajaa huomiota saaneen Vaikuttavuuden hankinta -raportin. Tällä hetkellä hänellä on kehitteillä myös vaikuttavuuden arviointiin uusia malleja. Kaikkea ei voi mitata, mutta kaikkea voi suunnitella vaikuttavuuden näkökulmasta.

 


Arkisto: Jussi Pyykkönen