Tietosuojapalvelut

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn julkisella ja yksityisellä sektorilla. Rekisterinpitäjän, joka käsittelee henkilötietoja, on toteutettava asianmukaiset GDPR:n mukaiset toimenpiteet, jotta rekisteröityjen tietosuojaoikeudet toteutuvat. Rekisteröityjen henkilötietojen oikeuksien suojaaminen on ehdottaman tärkeää myös julkisissa hankinnoissa. Kun GDPR:n soveltamiseen liittyvät kysymykset aiheuttavat päänvaivaa, käänny kokeneen ja osaavan tietosuojatiimimme puoleen.  

PTCS:n tietosuojatiimiin kuuluvat

https://ptcs.fi/ihmiset/tapio-lahtinen/

Heiltä voit pyytää apua kaikenlaisissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Tiimiläiset ovat olleet mukana muun muassa seuraavissa toimeksiannoissa:

  • erilaisten henkilötietojenkäsittelysopimusten ja käsittelytoimien kuvausten laatiminen lukuisissa tietojärjestelmähankinnoissa ja palveluhankinnoissa
  • hankinnan tietosuojaa koskevien vaatimusten määrittely
  • rekisteröityjen informoinnin toteuttaminen, kun hankintayksikkö toimii rekisterinpitäjänä
  • tietosuojasääntelyn soveltamiseen liittyvät kysymykset, kuten hankintayksikön ja tarjoajan tietosuojaroolien kartoittaminen
  • asiakkaan henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen tietosuojan huomioimisesta hankinnoissa
  • ICT-yritysten henkilötietojen käsittelyn ehtojen määrittely
  • henkilötietojen käsittelyä koskevan erityissääntelyn huomioiminen esimerkiksi terveydenhuollossa.

Voit olla suoraan yhteydessä tietosuojatiimimme jäseniin.

Voit myös pyytää lisätietoja palveluistamme Laura Mäeltä, puh. 050 591 6553, laura.maki@ptcs.fi tai info@ptcs.fi. Tai pyydä tarjous.

Laajasta julkisten hankintojen kurssivalikoimastamme löydät myös tietosuojaan liittyviä koulutuksia. Seuraa siis koulutuskalenteriamme. Lisätietoja kursseista, saat lähettämällä viestin kurssit@ptcs.fi.

Blogejamme tietosuoja-teemaan liittyen

Julkiset hankinnat ja henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Datasäädös täydentää EU:n datastrategiaa

Lakiesitys ilmoittajansuojelusta eduskunnan käsittelyssä