Tietosuojapalvelut

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn julkisella ja yksityisellä sektorilla. Rekisterinpitäjän, joka käsittelee henkilötietoja, on toteutettava asianmukaiset GDPR:n mukaiset toimenpiteet, jotta rekisteröityjen tietosuojaoikeudet toteutuvat. Rekisteröityjen henkilötietojen oikeuksien suojaaminen on ehdottaman tärkeää myös julkisissa hankinnoissa. Kun GDPR:n soveltamiseen liittyvät kysymykset aiheuttavat päänvaivaa, käänny kokeneen ja osaavan tietosuojatiimimme puoleen.  

PTCS:n tietosuojatiimiin kuuluvat

Tapio Lahtinen Uttrang Simola

Visa Tolonen

 

 

 

 

 

 

 

 

He tarjoavat apua kaikenlaisissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Tiimiläiset ovat olleet mukana muun muassa seuraavissa toimeksiannoissa:

  • erilaisten henkilötietojenkäsittelysopimusten ja käsittelytoimien kuvausten laatiminen lukuisissa tietojärjestelmähankinnoissa ja palveluhankinnoissa
  • hankinnan tietosuojaa koskevien vaatimusten määrittely
  • rekisteröityjen informoinnin toteuttaminen, kun hankintayksikkö toimii rekisterinpitäjänä
  • tietosuojasääntelyn soveltamiseen liittyvät kysymykset, kuten hankintayksikön ja tarjoajan tietosuojaroolien kartoittaminen
  • asiakkaan henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen tietosuojan huomioimisesta hankinnoissa
  • ICT-yritysten henkilötietojen käsittelyn ehtojen määrittely
  • henkilötietojen käsittelyä koskevan erityissääntelyn huomioiminen esimerkiksi terveydenhuollossa.

Voit olla suoraan yhteydessä tietosuojatiimimme jäseniin.

Voit myös pyytää lisätietoja palveluistamme Pauliina Karinkannalta.

Laajasta julkisten hankintojen kurssivalikoimastamme löydät myös tietosuojaan liittyviä koulutuksia. Seuraa siis koulutuskalenteriamme. Lisätietoja kursseista, saat lähettämällä viestin kurssit@ptcs.fi.

Blogejamme tietosuoja-teemaan liittyen

Julkiset hankinnat ja henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Datasäädös täydentää EU:n datastrategiaa

Lakiesitys ilmoittajansuojelusta eduskunnan käsittelyssä