Hankintamallin esiselvitys vähentää kilpailutuksen riskejä ja lisää vaikuttavuutta

Hankinnan suunnitteluun ja kustannuslaskentaan panostamalla voidaan parantaa hankinnan kokonaisvaltaisen onnistumisen mahdollisuutta. Huolella tehty valmistelu on avain hankinnan tavoitteiden saavuttamiseen sekä riskien minimoimiseen. PTCS:n palveluvalikoimasta löytyy nyt Hankintamallin esiselvitys -palvelu, joka on kehitetty juuri tähän tarkoitukseen.

Hankintamallin esiselvitys on palvelu, jonka avulla asiantuntijamme kartoittavat eri tapoja hankintasi järjestämiseksi. Esiselvityksen pohjalta kartoimme hyvissä ajoin ennen kilpailutusprosessin käynnistymistä hankinnan onnistuneen läpiviemisen kannalta keskeisimmät seikat. Esiselvityksen myötä hankintaprosessisi pysyy hallinnassa ja turhilta riskeiltä vältytään. Selvityksen aikana kootun datan avulla myös hankinnan vaikuttavuutta pystytään kasvattamaan.

Hankintamallin esiselvitystä laatiessamme otamme aluksi kantaa siihen, tulisiko kilpailutus toteuttaa yhden vai useamman toimittajan mallilla. Seuraavaksi teemme esiselvityksen perusteella suosituksen kyseiseen hankintaan parhaiten soveltuvasta hankintamenettelystä sekä optimaaliset kannusteet sisältävästä hinnoittelumallista. Annamme myös suosituksen siitä, miten kustannusvaikuttavuus voitaisiin huomioida sopimusehdoissa. Lopuksi laadimme hankinnalle aikataulun sekä toteutamme riski- ja hyötyanalyysin.

Hankintamallin esiselvitys auttaa taklaamaan isoimmat riskit jo ennakolta ja kokonaisuuden hallintaan on selkeät sävelet. Noin kuukauden kestävän esiselvityksen tulosten pohjalta voidaan perustellusti ja turvallisesti edetä kohti varsinaista kilpailutusprosessia.

Esiselvityksen tueksi toteutamme tarvittaessa joko loppuasiakkaita koskevan data-analyysin tai markkinoiden kilpailutilannetta koskevan analyysin. Myös tätä analyysin perusteella koottua arvokasta dataa hyödynnetään hankintaprosessin toteutuksessa.

Otamme selvitysvaiheessa huomioon myös, onko kyseessä uusi hankintakokonaisuus vai uudelleen kilpailutus. Jos suunnitelmissasi on uusi hankintakokonaisuus, saat muun muassa suosituksen kilpailutukseesi parhaiten sovellettavista tarjouspyyntödokumenteista. Jos työnalla on uudelleenkilpailutettava hankinta, läpivalaisemme aiemmin käytetyt asiakirjat vaikuttavuuden ja riskien näkökulmasta.

Hankintamallin esiselvitys kannattaa toteuttaa hyvissä ajoin, mutta viimeistään 6 kk ennen kilpailutusta.

Tekstin kirjoittaja on PTCS:n osakas ja vanhempi asiantuntija, VTM Jussi Pyykkönen, jolla on yli 10 vuoden työhistoria erilaisissa dataan, talouteen ja hankintoihin liittyvissä tehtävissä.

Tutustu myös Jussin aiempaan hankintalaskentaa käsittelevään blogiin  Hyvin laskettu on puoliksi tehty – myös julkisissa hankinnoissa.

Haluatko keskustella lisää hankintamallin esiselvityksen toteuttamisesta ja hyödyistä?

Hankintamallin esiselvityksen kustannusarvio on 5 000–10 000 euroa selvityksen laajuudesta riippuen. Lisätietoja ja tarkemman tarjouksen juuri sinun hankintasi esiselvityksestä saat ottamalla yhteyttä Jussi PyykköseenVoit myös lähettää viestin jussi.pyykkonen@ptcs.fi  tai pyydä tarjous.

Tutustu myös muihin hankinnan suunnitteluun ja kustannusvaikuttavuuteen liittyviin palveluihimme.


Arkisto: Hankintamallin esiselvitys vähentää kilpailutuksen riskejä ja lisää vaikuttavuutta