Koulutukset

30.8.2022

LIVE: Hankintalaskennan ajankohtaiset kysymykset, Helsinki, 30.8.2022 klo 9-16

menettelyt ja erityisteemat

Kurssi järjestetään lähikoulutuksena Scandic Hotel Simonkentällä.Ilmoittaudu pe 19.8.2022 mennessä!Haluatko varmistua, että organisaatiosi hankinnat toteutetaan taloudellisesti kestävästi? Tule uudelle kurssillemme, joka tarjoaa sinulle vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin sekä konkreettisia työkaluja hankintojen taloudellisten vaikutusten hallintaan. Onnistuneessa hankinnassa on kysymys siitä, pystytäänkö valitsemaan kustannusvaikuttavuudeltaan paras toimittaja. Kysymys on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: LIVE: Hankintalaskennan ajankohtaiset kysymykset, Helsinki, 30.8.2022 klo 9-16
20.9.2022

Webinaari: Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin, 20.9.2022 klo 12:00-15:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Hei hankinta-asiantuntija! Pakottavatko niukat resurssit tehostamaan hankintoja, mutta toisaalta hankintojen lopputuloksia käyttävien ihmisten tarpeet ovat entistä moninaisempia? Miten ihmeessä selvitä odotusten ristitulessa?Valjastamalla erilaiset loppukäyttäjien osallistamismenetelmät työkalupakkiisi, parannat ymmärrystäsi tarpeiden moninaisuudesta. Samalla osallistaminen lisää vaikeidenkin päätösten hyväksymistä loppukäyttäjien keskuudessa. Avoin osallistumisprosessi on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin, 20.9.2022 klo 12:00-15:00
22.9.2022

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 22.9.2022 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan?Tämä käytännönläheinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 22.9.2022 – Helsinki ja striimaus
7.10.2022

Webinaari: Valtiontuet kuntien ja yritysten välisissä sopimussuhteissa, 7.10.2022 klo 9-12

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tiedätkö, mitä valtiontuella tarkoitetaan?  Kunta ei saa esimerkiksi ostaa yrityksiltä tuotteita, palveluita tai kiinteistöjä ylihintaan tai myydä omaa omaisuuttaa yrityksille alihintaan. Kunnan ja yksityisten yritysten sopimussuhteen ehtojen tulee siis olla markkinaehtoisia - tiedätkö mitä tällä käytännössä tarkoitetaan? Entä miten sopimuksen markkinaehtoisuus selvitetään? EU:n valtiontukisääntöjen soveltuminen kuntien ja yritysten välisiin sopimussuhteisiin tutuksi...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Valtiontuet kuntien ja yritysten välisissä sopimussuhteissa, 7.10.2022 klo 9-12
13.10.2022

Webinaari: Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat, 13.10.2022 klo 9-16

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Millainen on onnistunut sote-hankinta ja miten se tehdään? Miten hankinnalla voidaan vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja hyötyä vuoropuhelusta hankintayksikön, palveluntuottajien ja asiakkaiden kesken? Miten tarjouksessa luvattua laatua ylläpidetään sopimuskaudella? Millaiset sopimusvalvonnan keinot ovat tarpeen? Miten vahvistaa luottamusta sote-toimijoiden, hankintayksikön ja asiakkaiden kesken?Päivän aikana perehdymme sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen erityiskysymyksiin...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat, 13.10.2022 klo 9-16
28.10.2022

Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 28.10.2022 klo 9:30-11:30

cloudia menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Dynaaminen hankintajärjestelmä (Dynamic Purchasing System – DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka muistuttaa paikoin puitejärjestelyä. Dynaamisten hankintajärjestelmien käyttö on viime aikoina lisääntynyt, mutta minkälaisiin hankintoihin DPS soveltuu? Kuinka perustat järjestelmän ja huomioit hankintalain vaatimukset? Mitä muuta kannattaa huomioida, jotta saat dynaamisesta hankintajärjestelmästä parhaan hyödyn?Osallistu käytännönläheiseen webinaariimme, jossa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 28.10.2022 klo 9:30-11:30
21.11.2022

Webinaari: Pienhankinnat pähkinänkuoressa, 21.11.2022 klo 12:00-16:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tällä kurssilla saat hyvät eväät julkisten pienhankintojen tekemiseen. Iltapäivän aikana käydään läpi pienhankinnan määrittelyt, säännöt, kilpailutusmuodot mallipohjineen, pienhankintapäätös ja muutoksenhakumenettely. Käytännössä harjoitellaan mm. tunnistamaan pienhankinta ja määrittelemään sen arvo. Myös pienhankintoja on tarpeen kilpailuttaa, jolloin muun muassa julkisten hankintojen tasapuolisen kohtelun vaatimus nousee esiin. Pienhankinta onnistuu jouhevasti,...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Pienhankinnat pähkinänkuoressa, 21.11.2022 klo 12:00-16:00
25.11.2022

Webinaari: ESPD-lomake ja tuore oikeuskäytäntö, 25.11.2022 klo 9:30-12:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Hankintayksiköillä on EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa velvollisuus käyttää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa, ESPD-lomaketta, tarjoajaa tai ehdokasta koskevien soveltuvuusvaatimusten asettamiseen. Tarjoajat vastaavasti antavat ESPD-lomakkeella alustavat vakuutukset ja vastaukset osoittaakseen täyttävänsä hankinnassa asetetut soveltuvuusvaatimukset. ESPD-lomakkeen vastausten perusteella hankintayksikkö tekee ensivaiheen arvion siitä, mitkä tarjoajat tai ehdokkaat...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: ESPD-lomake ja tuore oikeuskäytäntö, 25.11.2022 klo 9:30-12:00
2.12.2022

Webinaari: Käänteinen kilpailutus – haasteet ja hyödyt, 2.12.2022 klo 9:30-11:30

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tiesitkö, että tarjouskilpailuja voidaan käydä myös vertailemalla pelkästään laatua? Tämä on mahdollista, jos hankinta tehdään käänteisenä kilpailuttamisena eli kiinteähintaisena kisana. Erityisesti viime vuosina käänteinen kilpailuttaminen on levinnyt urakkahankinnoista eli ns. ranskalaisista urakoista myös palveluhankintoihin. Tiedätkö mitä käänteisellä kilpailutuksella tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Mitkä ovat sen soveltuvimmat käyttötilanteet? Mitä ovat...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Käänteinen kilpailutus – haasteet ja hyödyt, 2.12.2022 klo 9:30-11:30

Tutustu ilmoittautumisen peruutusehtoihin täältä.