Koulutukset

7.3.2024

Webinaari: Tekoäly eli tukiäly julkisissa hankinnoissa, 7.3.2024 klo 9:00-12:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Tekoäly toimii jo osana monia käytössämme olevia palveluita ja enenevässä määrin myös viranomaisten tuottamissa palveluissa. Mutta, miten julkisten hankintojen arkea voidaan käytännössä tehostaa tekoälyn avulla?  Mitä tulevaisuuden hankkijan pitää vähintään tästä aiheesta tietää? Ja mitkä ovat isoimmat tunnistetut uhat ja mahdollisuudet?Tervetuloa perehtymään aiheeseen PTCS:n uudessa koulutuksessa!Koulutuksen jälkeen osallistuja:tunnistaa tekoälyn...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Tekoäly eli tukiäly julkisissa hankinnoissa, 7.3.2024 klo 9:00-12:00
12.3.2024

Webinaari: Puolustus- ja turvallisuusalan hankinnat, 12.3.2024 klo 9-12

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Ilmoittaudu 5.3. mennessä!Tule oppimaan puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain käyttöä. Koulutus on suunnattu hankintayksiköille, mutta on hyödyllistä myös putu-toimittajille. Keitä putu-laki koskee?•    hankintayksiköitä, joiden hankintojen kohde on tarkoitettu käytettäväksi puolustus- ja turvallisuustarkoituksiin sekä niihin liittyvien rakennusurakoiden, tavaroiden ja palvelujen hankintoihin.•    toimittajia, jotka tarjoavat tavaroita, palveluita ja...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Puolustus- ja turvallisuusalan hankinnat, 12.3.2024 klo 9-12
21.3.2024

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 21.3.2024 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa runsaasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan? Mistä innovaatiokumppanuudessa on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 21.3.2024 – Helsinki ja striimaus
16.4.2024

Webinaari: Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen sääntely hankinta-asiantuntijoille, 16.4.2024 klo 9.00-12.00

menettelyt ja erityisteemat sote sote-boostaus webinaarit

Miten hyvinvointialueiden sote-palveluiden järjestämistä säädellään? Miten hankintalaki ja sote-järjestämislait risteävät, ja miten sote-sääntely rajoittaa hyvinvointialueen harkintavaltaa hankintayksikkönä? Mitä tarkoittaa riittävä oma palveluntuotanto?Koulutuksessa perehdymme sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen lainsäädäntöön ja sen vaikutuksiin hankintoihin käytännön esimerkkitien avulla. Saat päivitettyä tietoa sote-sääntelystä ja vinkkejä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen sääntely hankinta-asiantuntijoille, 16.4.2024 klo 9.00-12.00
18.4.2024

Webinaari: Julkisten hankintojen oikeustapaukset, 18.4.2024 klo 9-16

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Ilmoittaudu koulutukseen 10.4. mennessä!Syväsukellus oikeustapauksien pariin on taas täällä!Tämä koulutus tarjoaa kokeneelle ammattilaiselle sen, mihin hankintakentän hektisessä arjessa ja kiireissä ei ehdi: paneutua oikeuskäytännön tuoreimpiin linjauksiin, analysointiin ja johtopäätösten soveltamiseen käytännössä.Tässä PTCS:n ainutlaatuisessa koulutuksessa tarkastelemme julkisten hankintojen oikeuskäytäntöä. Ruodimme markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Julkisten hankintojen oikeustapaukset, 18.4.2024 klo 9-16
25.4.2024

Webinaari: Sidosyksikköhankinnat, 25.4.2024 klo 9:30-11:30

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Täyttääkö omistamasi yhtiö sidosyksikön tunnusmerkit ja voiko siltä huoletta tehdä hankintoja ilman kilpailuttamista? Harkitsetko sidosyksikön osakkeiden ostamista? Oletko mahdollisesti perustamassa uutta sidosyksikköä ja tässä vaiheessa olisi hyvä perehtyä tarkemmin säännöksiin virheiden välttämiseksi? Mitä hallitusohjelmassa on linjattu sidosyksikköhankintojen osalta?Sidosyksiköiltä tehtävät hankinnat ovat yleistyneet merkittävästi. Monilla on ollut virheellinen...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Sidosyksikköhankinnat, 25.4.2024 klo 9:30-11:30
26.4.2024

Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 26.4.2024 klo 9:30-11:30

cloudia menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Dynaaminen hankintajärjestelmä (Dynamic Purchasing System – DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka muistuttaa paikoin puitejärjestelyä. Dynaamisten hankintajärjestelmien käyttö on viime aikoina lisääntynyt, mutta minkälaisiin hankintoihin DPS soveltuu? Kuinka perustat järjestelmän ja huomioit hankintalain vaatimukset? Mitä muuta kannattaa huomioida, jotta saat dynaamisesta hankintajärjestelmästä parhaan hyödyn?Osallistu käytännönläheiseen webinaariimme, jossa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, 26.4.2024 klo 9:30-11:30
16.5.2024

Webinaari: Hankintamenettelyt sote-palveluhankinnoissa, 16.5.2024 klo 9:00-14:30

menettelyt ja erityisteemat sote sote-boostaus webinaarit

Hankintaprosessin huolellinen suunnittelu on perusedellytys sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailutusten onnistuneelle läpiviemiselle ja pohja sopimusaikaisen yhteistyön edistymiselle. Keskeisessä roolissa on hankintamenettelyn valinta. Onko sinulla hallussa viimeisimmät käänteet sote-palveluhankintojen menettelyjen osalta? Miten onnistua allianssimallissa? Mihin suunnittelukilpailu soveltuu parhaiten? Entä sähköinen luettelo? Milloin dynaamista rekisteriä kannattaa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Hankintamenettelyt sote-palveluhankinnoissa, 16.5.2024 klo 9:00-14:30
23.5.2024

Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 23.5.2024 – Helsinki ja striimaus

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa runsaasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan? Mistä innovaatiokumppanuudessa on...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 23.5.2024 – Helsinki ja striimaus
28.5.2024

Webinaari: Vertailuperusteet julkisissa hankinnoissa, 28.5.2023 klo 9:00-12:00

ict-boostaus menettelyt ja erityisteemat sote-boostaus webinaarit

Vertailu- ja pisteytysmekanismit haltuun!Tarjousten vertailuperusteiden asettaminen on usein hankalaa tai ne tehdään vakiomalleilla, mutta miten vertailuperusteet ja hinta-laatusuhteen painotukset tosiasiassa vaikuttavat? Miten keskihintaisen ja laadultaan hyvän tuotteen tai palvelun saisi menestymään kilpailutuksessa? Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat vertailuun ja miten? Entä miten eri pistelaskutavat vaikuttavat kilpailutuksen lopputulokseen?Tässä PTCS:n käytännönläheisessä...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Vertailuperusteet julkisissa hankinnoissa, 28.5.2023 klo 9:00-12:00
30.5.2024

Webinaari: Markkinaoikeusprosessi julkisissa hankinnoissa, 30.5.2024 klo 9:00-12:00

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Onko vastuullasi hoitaa tai koordinoida markkinaoikeusprosesseja? Joudutko tekemään arvioita siitä, kannattaisiko hankintapäätöstä oikaista, hankinta keskeyttää tai hankintapäätöksen oikeellisuus kyseenalaistaa? Jos painiskelet näiden asioiden parissa, on tämä kurssi tarkoitettu juuri sinulle - olit sitten töissä hankintayksikössä tai julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin osallistuvassa yrityksessä.  Julkisista hankinnoista on mahdollista valittaa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Markkinaoikeusprosessi julkisissa hankinnoissa, 30.5.2024 klo 9:00-12:00
4.6.2024

Webinaari: Markkinavuoropuhelu ja asiakkaan osallistaminen osaksi onnistunutta hankintaa, 4.6.2024 klo 9.00-12.00

menettelyt ja erityisteemat sote-boostaus webinaarit

Asiantunteva julkisen hankinnan tilaaja käy vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa ja viestii aktiivisesti. Minkälaisia reunaehtoja hankintalaki asettaa? Miten markkinavuoropuhelu kannattaa hoitaa käytännössä? Entä miten loppukäyttäjät kannattaa osallistaa hankintaprosessiin? Millaisia osallistamismenetelmiä voi käyttää? Missä vaiheessa hankintaprosessia asiakas kannattaa ottaa mukaan?Osallistu innostavaan ja käytännönläheiseen koulutukseemme!Asiantuntijamme hyödyntävät...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Markkinavuoropuhelu ja asiakkaan osallistaminen osaksi onnistunutta hankintaa, 4.6.2024 klo 9.00-12.00
11.6.2024

Webinaari: Rakennusurakoiden julkinen hankinta – erityiskysymyksiä, 11.6.2024 klo 9-16

menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Onko rakennusurakoiden kilpailuttaminen hallussa? Tiedätkö mitkä ovat julkisten hankintojen rakennusurakoiden yleisimmät kompastuskivet ja miten ne voidaan välttää kilpailutuksissa? Miten sosiaalinen vastuu tulisi huomioida rakennusurakoissa?Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi hankintalainsäädännön linjauksia ja viimeisintä oikeuskäytäntöä rakennusurakoiden ja niihin liittyvien kilpailutusten osalta. Tule kuulemaan mihin asioihin kannattaa kilpailutuksissa...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Rakennusurakoiden julkinen hankinta – erityiskysymyksiä, 11.6.2024 klo 9-16
5.9.2024

Webinaari: Asiantuntijapalveluiden kilpailuttaminen, 5.9.2024 klo 9:00-14:30

ict-boostaus menettelyt ja erityisteemat webinaarit

Asiantuntijapalveluiden hankinta kuulostaa yksinkertaiselta, mutta osoittautuu usein vaikeaksi, olit sitten hankkimassa asiantuntijaa rakennusurakkaan, johdon konsultointiin tai kehittämään ICT-palveluja. Miten toteuttaa yksilöiden kyvykkyyksiin perustuvan asiantuntijapalvelun hankinta järkevästi? Mitä pitkä CV kertoo? Miten asettaa vähimmäis- ja vertailukriteerit niin, että lopputuloksen saadaan aitoa vaikuttavuutta hankintayksikön tehtävälle asettamiin tavoitteisiin nähden?...

Lue lisää ja ilmoittaudu: Webinaari: Asiantuntijapalveluiden kilpailuttaminen, 5.9.2024 klo 9:00-14:30

Tutustu ilmoittautumisen peruutusehtoihin täältä.