Päivitetyt JIT 2015 -ehdot julkaistu

Mikä sitten erityisesti muuttui? Rakenteen osalta merkittävimpiä muutoksia ovat seuraavat: erillistä ohjeliitettä ei enää ole, vaan ohjeet ovat kunkin ehtodokumentin alussa. Myöskään valmiita sopimusmalleja, jotka itse koin hyvin käteviksi käyttää, ei enää ole.

Erityisehdoista on poistettu valmisohjelmistoehdot, mikä on mielestäni hyvä uudistus, koska niille oli käyttöä lopunperin varsin harvoin. Entiset JIT Sovellukset -ehdot on jaettu kaksiin eri ehtoihin:

  1. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin, ja
  2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla

Tämä varmasti selkiyttää ehtojen käyttöä.

Kokonaan uusia ehtoja ovat erityisehdot ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista sekä erityisehdot tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista.

Lisäksi uutta on liite 9, Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa. JHS 166 -suosituksen sovellushankintoja koskevissa erityisehdoissa on sopimusehto, että rajapintojen tulee olla avattavissa siten kuin sopimuksessa on tarkemmin sovittu. Tämä koskee erityisehtoja Sovellukset avoin lähdekoodi, Sovellukset suljettu lähdekoodi ja Ketterät menetelmät. Tukimateriaalin tarkoitus on helpottaa vaatimusten kuvaamista tarkemmin tarjouspyynnössä ja sopimuksessa.

Yksittäisistä sopimusehtomuutoksista eniten keskustelua tullee herättämään Konsultointiehtojen ehto 6(1), jonka mukaan toimeksiannon lopputuloksena syntyvien asiakirjojen ja muiden tulosten tekijän- ja immateriaalioikeudet kuuluvat tilaajalle, jollei toisin ole sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu.

Tämä on olennainen muutos edellisiin ehtoihin, joiden mukaan tekijän- ja immateriaalioikeudet jäivät toimittajalle. Tilaajan on aina muistettava tarjouspyyntöä ja sopimusta laatiessaan ottaa huomioon tämä ehto ja harkita, onko näin laajojen oikeuksien saaminen itselle ehdotonta.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi kaikkiin ehtoihin on tehty muutoksia, joten ehdot on syytä käydä huolella läpi ennen niiden käyttöönottoa.

Ks. ehdot kokonaisuudessaan JHS-neuvottelukunnan sivuilta

Ilmoittaudu koulutukseen: JIT 2015 – Kaikki uusista sopimusehdoista, 5.11.2015, Helsinki

  • Kurssilla käydään läpi järjestelmällisesti tärkeimmät muutokset koko JIT-sopimuspaketista, keskittyen erityisesti uusien ehtojen sisältöön.
  • Sopimusehtoja käydään läpi usein käytännön esimerkein, jotka havainnollistavat ehtojen tarkoituksenmukaista käyttöä.
     

Lisätiedot:

Annamari Kontio
asiantuntija, varatuomari

annamari.kontio@ptcs.fi
040-840 0545


Arkisto: Päivitetyt JIT 2015 -ehdot julkaistu