Arkisto | Julkiset hankinnat

PTCS:n uutiskirje 3/2024 julkisten hankintojen maailmasta on julkaistu

Vuoden kolmennessa uutiskirjeessämme aiheina ovat työvoimapalveluiden uudistus, immateriaalioikeuksista julkaistu opas, allianssimallilla toteutettu sotepalveluhankinta sekä syksyllä 16. kerran järjestettävä Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi. Käy tutustumassa uusimpaan uutiskirjeeseemme. Noin 6...

Lue lisää: PTCS:n uutiskirje 3/2024 julkisten hankintojen maailmasta on julkaistu

Sote-palvelujen toteuttamisesta allianssimallilla saatu hyviä kokemuksia – case Tesoma

Sote-palveluhankinnoissa on jo useita vuosia sitten otettu käyttöön julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja. Tällaisia ovat olleet muun muassa kokonaisulkoistukset ja niissä perustetut julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteisyritykset. Näiden ns. PPP-mallilla (A...

Lue lisää: Sote-palvelujen toteuttamisesta allianssimallilla saatu hyviä kokemuksia – case Tesoma

Immateriaalioikeudet julkisissa hankinnoissa – uusi opas julkaistu

KEINO-osaamiskeskus on julkaissut oppaan, joka käsittelee immateriaali- eli aineettomia oikeuksia (IPR eli Intellectual Property Rights) erityisesti innovatiivisissa hankinnoissa. Oppaasta löytyy myös tukea immateriaalioikeuksien tunnistamisessa kaikissa julkisissa hankinnoissa. Opas on tarkoitettu erityisesti...

Lue lisää: Immateriaalioikeudet julkisissa hankinnoissa – uusi opas julkaistu

PTCS:n uutiskirje 2/2024 julkisten hankintojen maailmasta on julkaistu

Vuoden toisessa uutiskirjeessämme aiheina ovat MAO:n odotettu sidosyksikköasemaa koskeva päätös, sopimusrikkomukset ja niiden seuraukset sekä tekoälyasetuksen eteneminen EU:ssa. Käy tutustumassa uusimpaan uutiskirjeeseemme. Noin 6 kertaa vuodessa ilmestyvän PTCSUutiskirjeen sekä myös kuukausittain...

Lue lisää: PTCS:n uutiskirje 2/2024 julkisten hankintojen maailmasta on julkaistu

Hankintayksikön on reagoitava sopimusrikkomuksiin – monestakin syystä 

Hankintalaissa sopimuksen noudattamisen painopiste on sopimuskumppanien aseman tarkastelun sijasta sopimussuhteen ulkopuolisten tahojen oikeuksien turvaamisessa ja tehokkaassa oikeussuojassa. Alkuperäisistä sopimusehdoista poikkeava sopimus saattaa muuttaa valitun toimittajan asemaa edullisemmaksi, jolloin voidaan...

Lue lisää: Hankintayksikön on reagoitava sopimusrikkomuksiin – monestakin syystä 

PTCS:n uutiskirje 1/2024 julkisten hankintojen maailmasta on julkaistu

Aiheina tämän vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessämme ovat muun muassa julkisuuslain päivittäminen, Hilman uusi toiminnallisuus, alihankinnan käyttöä koskevat rajoitukset sekä kilpailulain vastainen yhteistyö. Käy tutustumassa uusimpaan uutiskirjeeseemme. Noin 6 kertaa vuodessa ilmestyvän...

Lue lisää: PTCS:n uutiskirje 1/2024 julkisten hankintojen maailmasta on julkaistu