Arkisto | Julkiset hankinnat

Tuntuuko MAO-valitusten käsittelytahti hitaalta? Onko mitään tehtävissä?

Tuntuuko sinustakin joskus siltä, että kilpailutuksesta tehdyn markkinaoikeusvalituksen käsittelyaika lähentelee pituudeltaan valovuotta. Et ole tuntemustesi kanssa yksin. Tätä käsitystä tukee myös juuri valmistunut valtiovarainministeriön asettaman selvityshenkilön professori emerita Leena Halilan...

Lue lisää: Tuntuuko MAO-valitusten käsittelytahti hitaalta? Onko mitään tehtävissä?

Työllisyys- ja sotepalvelut myllerryksessä – mitä kannattaisi tehdä jo huomenna? 

Sote-uudistus mullistaa kuntien talouden. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.  Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja...

Lue lisää: Työllisyys- ja sotepalvelut myllerryksessä – mitä kannattaisi tehdä jo huomenna? 

47 miljardilla eurolla julkisia hankintoja vuodessa

Valtioneuvosto on julkaissut Suomen julkisten hankintojen kokonaisvolyymiä ja hankinnoista tallennettua dataa kartoittaneen tutkimuksen. Tutkimusryhmässä olivat mukana VTT, Pellervon taloustutkimus PTT, Owal Group Oy sekä PTCServices Oy:stä Saila Eskola. Tutkimusryhmän tekemän selvitystyön perusteella...

Lue lisää: 47 miljardilla eurolla julkisia hankintoja vuodessa

Avoin sopimusjärjestely sote-hankinnoissa – tutustu oppaaseen

Jos termi sote-palveluiden avoin sopimusjärjestely ei ole sinulle vielä tuttu, saattavat dynaaminen puitejärjestely tai dynaaminen toimittajarekisteri kuulostaa tutummilta. Erityisesti sote-palveluhankintojen osalta nämä ovat toimineet pohjana avoimen sopimusmallin kehittämiselle.  Avoin sopimusjärjestely...

Lue lisää: Avoin sopimusjärjestely sote-hankinnoissa – tutustu oppaaseen