Arkisto | Asiantuntijalta asiantuntijalle

Sote-palvelujen toteuttamisesta allianssimallilla saatu hyviä kokemuksia – case Tesoma

Sote-palveluhankinnoissa on jo useita vuosia sitten otettu käyttöön julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja. Tällaisia ovat olleet muun muassa kokonaisulkoistukset ja niissä perustetut julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteisyritykset. Näiden ns. PPP-mallilla (A...

Lue lisää: Sote-palvelujen toteuttamisesta allianssimallilla saatu hyviä kokemuksia – case Tesoma

Immateriaalioikeudet julkisissa hankinnoissa – uusi opas julkaistu

KEINO-osaamiskeskus on julkaissut oppaan, joka käsittelee immateriaali- eli aineettomia oikeuksia (IPR eli Intellectual Property Rights) erityisesti innovatiivisissa hankinnoissa. Oppaasta löytyy myös tukea immateriaalioikeuksien tunnistamisessa kaikissa julkisissa hankinnoissa. Opas on tarkoitettu erityisesti...

Lue lisää: Immateriaalioikeudet julkisissa hankinnoissa – uusi opas julkaistu

SAVE THE DATE: Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi torstaina 7.11.2024

PTCS:n vuosittainen päätapahtuma, Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi, on tasan puolen vuoden päästä täällä! Tilaisuus järjestetään torstaina 7.11.2024 Clarion Hotel Helsingissä sekä laadukkaana striimauksena verkossa. Countdown tilaisuuteen alkaa nyt! Seminaaripäivä tarjoaa ainutlaatuisen...

Lue lisää: SAVE THE DATE: Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi torstaina 7.11.2024

Hankintayksikön on reagoitava sopimusrikkomuksiin – monestakin syystä 

Hankintalaissa sopimuksen noudattamisen painopiste on sopimuskumppanien aseman tarkastelun sijasta sopimussuhteen ulkopuolisten tahojen oikeuksien turvaamisessa ja tehokkaassa oikeussuojassa. Alkuperäisistä sopimusehdoista poikkeava sopimus saattaa muuttaa valitun toimittajan asemaa edullisemmaksi, jolloin voidaan...

Lue lisää: Hankintayksikön on reagoitava sopimusrikkomuksiin – monestakin syystä 

Sidosyksikköjen vähimmäisomistusosuus KKV:n tarkasteltavana

Kuten tiedämme, on Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käynnistänyt valmistelutyön, jonka tavoitteena on tehostaa ja saada aikaan mittavia kustannussäästöjä muutamalla julkisia hankintoja säätelevää lakia. Näistä toimenpiteistä löytyy useita kirjauksia Petteri Orpon hallituksen...

Lue lisää: Sidosyksikköjen vähimmäisomistusosuus KKV:n tarkasteltavana

Tekeillä oleva julkisuuslainsäädännön ajantasaistaminen vaikuttaa myös julkisiin han...

Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2021 työryhmän valmistelemaan julkisuuslain ajantasaistamista. Työryhmän tavoitteena on laatia ehdotus uudesta, selkeämmästä ja toimivammasta julkisuuslaista, joka edistäisi yhteiskunnan avoimuutta ja vastaisi nyky-yhteiskunnan vaatimuksia. Työryhmän mietintö, joka on...

Lue lisää: Tekeillä oleva julkisuuslainsäädännön ajantasaistaminen vaikuttaa myös julkisiin hankintoihin

Markkinaoikeudelta päätös yhteistarjousten tekemisestä joukkoliikennettä koskevissa k...

MAO:530/2023 Markkinaoikeus (MAO) määräsi 22.11.2023 antamallaan päätöksellä kuudelle yhtiölle yhteensä 1,5 miljoonan euron seuraamusmaksut kilpailulain vastaisesta yhteistyöstä Turun seudun joukkoliikennettä koskevissa tarjouskilpailuissa. Tapauksen taustat ja seuraamusmaksuesitys Kilpailu- ja...

Lue lisää: Markkinaoikeudelta päätös yhteistarjousten tekemisestä joukkoliikennettä koskevissa kilpailutuksissa

Vuoden 2023 kiinnostavimmat oikeustapaukset, osa 2

Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi kokosi 9.11.2023 jo 15. kerran yhteen hankinta-ammattilaiset kuulemaan ja keskustelemaan viimeisimmistä kehityskuluista sekä tulevaisuuden näkymistä julkisten hankintojen maailmassa. Päivän klassikko-osiossa ruodittiin kiinnostavimpia oikeustapauksia viimeisimmän vuoden...

Lue lisää: Vuoden 2023 kiinnostavimmat oikeustapaukset, osa 2