Sote-palvelujen toteuttamisesta allianssimallilla saatu hyviä kokemuksia – case Tesoma

Allianssimalli_sote

Sote-palveluhankinnoissa on jo useita vuosia sitten otettu käyttöön julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja. Tällaisia ovat olleet muun muassa kokonaisulkoistukset ja niissä perustetut julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteisyritykset. Näiden ns. PPP-mallilla (A Public-Private Partnership) toteutettujen palveluhankintojen lisäksi on menestyksekkäästi kokeiltu myös allianssimallia.

PTCS:n järjestämässä Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumissa 9.11.2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n edustajat kertoivat Tesoman hyvinvointiallianssiin liittyvistä kokemuksistaan.

Tesoman hyvinvointiallianssi tuottaa palvelukokonaisuuden, johon sisältyvät muun muassa terveysaseman palvelut ja suun terveydenhuolto. Allianssin osapuolet ovat Pirkanmaan hyvinvointialue (tilaaja), Tampereen kaupunki (tilaaja) ja Mehiläinen (palveluntuottaja). Sopimuskausi on pituudeltaan 10 vuotta, ja sen budjetti on noin 150–160 miljoonaa euroa. PTCS oli asiantuntijana mukana hankintakokonaisuuden läpiviemisessä.

Allianssimallissa asetetaan toteutettavalle hankinnalle tavoitekustannus koko sopimuskauden ajaksi. Lisäksi asetetaan myös laadulliset avaintavoitteet. Näiden saavuttamiseksi toimintaa seurataan ja kehitetään tarpeen mukaan.

Tesoman hyvinvointiallianssia voidaan pitää hyvänä esimerkkinä siitä, miten asetettu tavoitekustannus ja avaintavoitteet ohjaavat toimintaa. Toimintajakson 2018–2021 aikana Tesoman hyvinvointiallianssi alitti 12 %:lla asetetun tavoitekustannuksen.  Avaintavoitteiden osalta toteuma oli jopa +58 (asteikolla -100 – +100). Toisin sanoen kustannukset ovat pysyneet kurissa ja laadukkaita tuloksia on saatu aikaan!

Palvelukokonaisuuden osapuolet korostivat erityisesti allianssimallin joustavuuden etuja. Heidän kokemuksensa mukaan hankintaa toteutettaessa ei kannata liian tarkasti listata ja lukita palvelun yksityiskohtia, vaan paras lopputulos syntyy koko ajan yhdessä kehittäen. Yhdessä tekemisen myötä he ovat oppineet valtavasti sekä onnistuneet rakentamaan samalla luottamusta puolin ja toisin. Heidän mukaansa allianssimallilla saavutetut tulokset puhuvat puolestaan eikä näin hyviä tuloksia olisi todennäköisesti saavutettu perinteisillä toimintamalleilla – ainakaan näin nopeasti.

Allianssin kilpailuttaminen

Allianssimallilla toteutettu hankinta poikkeaa monin tavoin tavallisesta hankinnasta.  Kiteytettynä allianssia kilpailutettaessa haetaan kumppania, jonka kanssa hankinnan kohteena olevat palvelut aiotaan sopimuskaudella yhdessä tuottaa.

Lue myös aiempi blogimme Allianssimallin ultralyhyt oppimäärä.

Allianssit on yleensä kilpailutettu neuvottelumenettelyä käyttäen kuten  myös Tesoman hyvinvointiallianssin kilpailutus.

Allianssimallialla toteutettava hankintaprosessi eroaa tavanomaisesta neuvottelumenettelystä erityisesti siinä, että osana hankintamenettelyä on yleensä järjestetty työpajoja, joissa esimerkiksi tarjoajien yhteistyökyvykkyyttä on arvioitu. Työpajoissa tarkoituksena on simuloida tilaajan ja kunkin tarjoajan yhteistoiminnan toimivuutta sopimuskaudella.

Yhteistoiminnan sujuvuuden arviointi työpajoissa ei ole pakollista. Se on kuitenkin luonteva osa laatuarviointia, kun yhteistyön sujuvuus on varsin tärkeässä osassa allianssin onnistumisen kannalta.

On hyvä muistaa, että sote palveluhankintojen osalta hankintayksiköillä on vapaammat kädet käytettävän hankintamenettelyn osalta kuin esim. EU kynnysarvot ylittävissä rakennusurakoissa. Tämä mahdollistaa muun muassa allianssikilpailutukseen soveltuvan neuvottelumenettelyn räätälöimisen.

Sote-palveluja koskevien haasteiden ratkaiseminen tulee jatkossa edellyttämään entistä tiiviimpää julkisen- ja yksityisensektorin yhteistyötä. Yksi toimiva vaihtoehto tähän voi olla allianssimalli tai sen tapainen kumppanuus, jossa keskiössä ovat yhdessä määritellyt tavoitteet ja niiden saavuttaminen sopimuskauden aikana.

Blogin ovat koostaneet Juho Laine ja Saila Eskola.

PTCS järjestää syksyllä useita myös sotehankintoihin liittyviä koulutuksia – ilmoittaudu mukaan!

Jo nyt koulutuskalteristamme löytyy Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen sääntely hankinta-asiantuntijoille-webinaari 24.10.2024 klo 9.00–12.00. Toinen sote-aiheinen webinaari Hankintamenettelyt sote-palveluhankinnoissa järjestetään 13.11.2024 klo 9:00–14:30.

Tutustu jatkuvasti päivittyvään koulutuskalteriimme ja ilmoittaudu mukaan sinua kiinnostaviin koulutuksiin.

Kaipaatko neuvoja kumppanuuteen perustuvien yhteistyömallien kilpailuttamisessa?

Meiltä saat apua ja opastusta, kun pohdit kumppanuuteen perustuvan yhteistyömallin kilpailuttamista allianssimallilla tai perinteisemmällä toimintatavalla. Ota yhteyttä Pauliina Karinkantaan, puh. 0400 281 091. Tai lähetä viesti info@ptcs.fi.

 

 

 


Tags: allianssiallianssimalliallianssimallillakilpailuttaminensote-hankinnat

Arkisto: Sote-palvelujen toteuttamisesta allianssimallilla saatu hyviä kokemuksia – case Tesoma