Arkisto | Blogi

Työllisyys- ja sotepalvelut myllerryksessä – mitä kannattaisi tehdä jo huomenna? 

Sote-uudistus mullistaa kuntien talouden. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.  Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja...

Lue lisää: Työllisyys- ja sotepalvelut myllerryksessä – mitä kannattaisi tehdä jo huomenna? 

47 miljardilla eurolla julkisia hankintoja vuodessa

Valtioneuvosto on julkaissut Suomen julkisten hankintojen kokonaisvolyymiä ja hankinnoista tallennettua dataa kartoittaneen tutkimuksen. Tutkimusryhmässä olivat mukana VTT, Pellervon taloustutkimus PTT, Owal Group Oy sekä PTCServices Oy:stä Saila Eskola. Tutkimusryhmän tekemän selvitystyön perusteella...

Lue lisää: 47 miljardilla eurolla julkisia hankintoja vuodessa

Avoin sopimusjärjestely sote-hankinnoissa – tutustu oppaaseen

Jos termi sote-palveluiden avoin sopimusjärjestely ei ole sinulle vielä tuttu, saattavat dynaaminen puitejärjestely tai dynaaminen toimittajarekisteri kuulostaa tutummilta. Erityisesti sote-palveluhankintojen osalta nämä ovat toimineet pohjana avoimen sopimusmallin kehittämiselle.  Avoin sopimusjärjestely...

Lue lisää: Avoin sopimusjärjestely sote-hankinnoissa – tutustu oppaaseen

Miksi täsmennyspyyntö kannattaa ottaa osaksi hankkijan työkalupakkia?

Olet varmaan tarjouksia tarkastaessasi törmännyt tilanteisiin, joissa tarjousta rasittaa vain jokin pieni puute tai epätarkkuus. Esimerkiksi allekirjoitus saattaa puuttua tai tarjoaja on tehnyt selvän pilkkuvirheen hinnoittelussa. Tällaisissa tapauksissa kannattaa ehdottomasti tehdä tarjoajalle...

Lue lisää: Miksi täsmennyspyyntö kannattaa ottaa osaksi hankkijan työkalupakkia?

Palveluiden muuttaminen vaikuttavuusperusteiseksi vähentää työttömyyttä

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on 14.4.2021 julkaissut kirjoittamani EVA Analyysin, jonka aiheena on ”Sitkeästi työttömät”. Käyn analyysissäni datan pohjalta läpi työttömyyden rakennetta ja esitän useita ratkaisuja sitkeän työttömyyden vähentämiseksi. Yksi ehdotuksistani on palveluiden...

Lue lisää: Palveluiden muuttaminen vaikuttavuusperusteiseksi vähentää työttömyyttä