Arkisto | Blogi

Lainsäädännön soveltaminen turvallisuusorientoituneisiin hankintoihin  

Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011) eli putu-laki mielletään yleensä turvallisuusviranomaisten ja ylimmän valtionjohdon työkaluksi. Ja näin pitkälle onkin. Yhteiskunnan turvallisuus ei kuitenkaan rajaudu vain edellä mainittuihin organisaatioihin. Arjen jatkuminen ja kansallinen...

Lue lisää: Lainsäädännön soveltaminen turvallisuusorientoituneisiin hankintoihin  

PTCS:n Saara Haukipuro avaa ajankohtaista sidosyksikkökysymystä Edilexin Vierashuone-pal...

Sidosyksikköhankinnat ovat viime aikoina nousseet otsikoihin erityisesti Helsingin kaupungin uudessa palkanmaksujärjestelmässä ilmenneiden, tuhansia työtekijöitä koskevien ongelmien vuoksi.  Hankintalakia ei sovelleta sellaiseen tavaroiden tai palvelujen ostoon, jonka hankintayksikkö tekee...

Lue lisää: PTCS:n Saara Haukipuro avaa ajankohtaista sidosyksikkökysymystä Edilexin Vierashuone-palstalla 

Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin -webinaari 20.9.2022. Ilmoittaudu mukaan!

Olen haastanut hankinta-asiantuntijoita kevään ja kesän aikana vaikuttamaan tulevan osallistamiskoulutukseni sisältöön. Antamalla koulutuksen potentiaaliselle kohderyhmälle vaikutusmahdollisuuden, on mielestäni todennäköistä, että koulutus vastaa paremmin hankintakentän tarpeisiin. Samalla tavoin,...

Lue lisää: Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin -webinaari 20.9.2022. Ilmoittaudu mukaan!

Julkiset hankinnat ja henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on tärkeää muistaa, että rekisterinpitäjänä toimiva hankintayksikkö on aina viime kädessä vastuussa käsittelyn lainmukaisuudesta. Hankinnat, joihin liittyy esimerkiksi pilvipalveluja, voivat joskus olla hankalia, koska henkilötietojen liikkuminen saattaa...

Lue lisää: Julkiset hankinnat ja henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Julkisten tarjouskilpailujen haasteet tarjoajan näkökulmasta

Sekä Euroopan unionin että Suomen kansallisena tavoitteena on jo pitkään ollut kasvattaa tarjoajien määrää. Eritoten pk-yrityksiä halutaan kannustaa mukaan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Miksi julkisia hankintoja pidetään vaivalloisina ja niihin ei haluta osallistua? Alla yleisiä väittämiä...

Lue lisää: Julkisten tarjouskilpailujen haasteet tarjoajan näkökulmasta

Työkaverin puolesta kyselen – Vielä ehdit vastaamaan julkisen hankintojen visaisii...

PTCS:n Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumissa nousi esiin toive mahdollisuudesta keskustella hankinta-asiantuntijan arjessa vastaantulevista käytännönläheisistä ja vaikeistakin kysymyksistä isommalla porukalla. Ajatuksesta inspiroituneina lanseerasimme tammikuussa Työkaverin puolesta kyselen...

Lue lisää: Työkaverin puolesta kyselen – Vielä ehdit vastaamaan julkisen hankintojen visaisiin kysymyksiin!