Arkisto | Blogi

Julkiset hankinnat ja henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on tärkeää muistaa, että rekisterinpitäjänä toimiva hankintayksikkö on aina viime kädessä vastuussa käsittelyn lainmukaisuudesta. Hankinnat, joihin liittyy esimerkiksi pilvipalveluja, voivat joskus olla hankalia, koska henkilötietojen liikkuminen saattaa...

Lue lisää: Julkiset hankinnat ja henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Julkisten tarjouskilpailujen haasteet tarjoajan näkökulmasta

Sekä Euroopan unionin että Suomen kansallisena tavoitteena on jo pitkään ollut kasvattaa tarjoajien määrää. Eritoten pk-yrityksiä halutaan kannustaa mukaan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Miksi julkisia hankintoja pidetään vaivalloisina ja niihin ei haluta osallistua? Alla yleisiä väittämiä...

Lue lisää: Julkisten tarjouskilpailujen haasteet tarjoajan näkökulmasta

Työkaverin puolesta kyselen – Vielä ehdit vastaamaan julkisen hankintojen visaisii...

PTCS:n Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumissa nousi esiin toive mahdollisuudesta keskustella hankinta-asiantuntijan arjessa vastaantulevista käytännönläheisistä ja vaikeistakin kysymyksistä isommalla porukalla. Ajatuksesta inspiroituneina lanseerasimme tammikuussa Työkaverin puolesta kyselen...

Lue lisää: Työkaverin puolesta kyselen – Vielä ehdit vastaamaan julkisen hankintojen visaisiin kysymyksiin!

PTCS mukana lokalisoimassa hankintaosaamisen itsearviointityökalun sisältöä

Valtiovarainministeriön asettaman Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) valmisteluvaiheessa laadittiin yhteistyössä hankintojen ammattilaisten sekä strategisen johdon kanssa Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin syyskuussa 2020....

Lue lisää: PTCS mukana lokalisoimassa hankintaosaamisen itsearviointityökalun sisältöä

Vastuullisuuskriteerien huomioiminen julkisissa hankinnoissa – Vaikuta uuden koulutuksen...

Julkisia hankintoja tulisi hankintalain 2 §:n mukaisesti toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti niin, että myös ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat tulevat huomioiduiksi. Näitä näkökohtia voidaan huomioida myös hankintojen vertailuperusteena sekä hankintasopimuksen...

Lue lisää: Vastuullisuuskriteerien huomioiminen julkisissa hankinnoissa – Vaikuta uuden koulutuksen sisältöön!

Huutokilpailuja ja näennäisosallistamista? – Oikeat menetelmät varmistavat loppuk...

Julkaisin 26.4.2022 blogin siitä, miten loppukäyttäjien osallistaminen hankintaprosessin eri vaiheissa voi säästää julkisia varoja. Kerroin samalla tulevasta uudesta koulutuksestamme, jonka sisältöön voi esittää ehdotuksia ja ajatuksia. Kiitän kaikista tähän mennessä saamistani kommenteista! Mikäli...

Lue lisää: Huutokilpailuja ja näennäisosallistamista? – Oikeat menetelmät varmistavat loppukäyttäjien osallistamisesta saatavat hyödyt  

Hyvin laskettu on puoliksi tehty – myös julkisissa hankinnoissa

Onnistuneessa hankinnassa on kysymys siitä, pystytäänkö valitsemaan kustannusvaikuttavuudeltaan paras toimittaja. Kysymys on myös siitä, pysytäänkö aikataulussa ja budjetissa. Ja kysymys on lopulta myös siitä, saadaanko hankinnoista irti se hyöty, mitä lähdettiin hakemaan. Onnistunut hankinta on siis...

Lue lisää: Hyvin laskettu on puoliksi tehty – myös julkisissa hankinnoissa

Vaikuttavia hankintoja Innovation Broker -toiminnan avulla

PTCServices Oy oli mukana toteuttamassa Innovation Broker-pilottia, jonka tilasi Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus, KEINO. Innovation broker -toiminnan tavoitteena on vauhdittaa ja tukea innovatiivisten hankintojen toteuttamista Suomessa parantamalla hankintayksiköiden...

Lue lisää: Vaikuttavia hankintoja Innovation Broker -toiminnan avulla