Arkisto | Koulutukset

PTCS:n Saara Haukipuro avaa ajankohtaista sidosyksikkökysymystä Edilexin Vierashuone-pal...

Sidosyksikköhankinnat ovat viime aikoina nousseet otsikoihin erityisesti Helsingin kaupungin uudessa palkanmaksujärjestelmässä ilmenneiden, tuhansia työtekijöitä koskevien ongelmien vuoksi.  Hankintalakia ei sovelleta sellaiseen tavaroiden tai palvelujen ostoon, jonka hankintayksikkö tekee...

Lue lisää: PTCS:n Saara Haukipuro avaa ajankohtaista sidosyksikkökysymystä Edilexin Vierashuone-palstalla 

Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin -webinaari 20.9.2022. Ilmoittaudu mukaan!

Olen haastanut hankinta-asiantuntijoita kevään ja kesän aikana vaikuttamaan tulevan osallistamiskoulutukseni sisältöön. Antamalla koulutuksen potentiaaliselle kohderyhmälle vaikutusmahdollisuuden, on mielestäni todennäköistä, että koulutus vastaa paremmin hankintakentän tarpeisiin. Samalla tavoin,...

Lue lisää: Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin -webinaari 20.9.2022. Ilmoittaudu mukaan!

Julkisten tarjouskilpailujen haasteet tarjoajan näkökulmasta

Sekä Euroopan unionin että Suomen kansallisena tavoitteena on jo pitkään ollut kasvattaa tarjoajien määrää. Eritoten pk-yrityksiä halutaan kannustaa mukaan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Miksi julkisia hankintoja pidetään vaivalloisina ja niihin ei haluta osallistua? Alla yleisiä väittämiä...

Lue lisää: Julkisten tarjouskilpailujen haasteet tarjoajan näkökulmasta

Vastuullisuuskriteerien huomioiminen julkisissa hankinnoissa – Vaikuta uuden koulutuksen...

Julkisia hankintoja tulisi hankintalain 2 §:n mukaisesti toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti niin, että myös ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat tulevat huomioiduiksi. Näitä näkökohtia voidaan huomioida myös hankintojen vertailuperusteena sekä hankintasopimuksen...

Lue lisää: Vastuullisuuskriteerien huomioiminen julkisissa hankinnoissa – Vaikuta uuden koulutuksen sisältöön!

Huutokilpailuja ja näennäisosallistamista? – Oikeat menetelmät varmistavat loppuk...

Julkaisin 26.4.2022 blogin siitä, miten loppukäyttäjien osallistaminen hankintaprosessin eri vaiheissa voi säästää julkisia varoja. Kerroin samalla tulevasta uudesta koulutuksestamme, jonka sisältöön voi esittää ehdotuksia ja ajatuksia. Kiitän kaikista tähän mennessä saamistani kommenteista! Mikäli...

Lue lisää: Huutokilpailuja ja näennäisosallistamista? – Oikeat menetelmät varmistavat loppukäyttäjien osallistamisesta saatavat hyödyt  

Hyvin laskettu on puoliksi tehty – myös julkisissa hankinnoissa

Onnistuneessa hankinnassa on kysymys siitä, pystytäänkö valitsemaan kustannusvaikuttavuudeltaan paras toimittaja. Kysymys on myös siitä, pysytäänkö aikataulussa ja budjetissa. Ja kysymys on lopulta myös siitä, saadaanko hankinnoista irti se hyöty, mitä lähdettiin hakemaan. Onnistunut hankinta on siis...

Lue lisää: Hyvin laskettu on puoliksi tehty – myös julkisissa hankinnoissa

Käytettävyyden ja saavutettavuuden painoarvo ICT-hankinnoissa – koulutus marraskuu...

ICT-ratkaisujenhan pitäisi soveltua käyttötarkoitukseensa, olla saavutettavia sekä käteviä ja turvallisia käyttää. Eikö niin? No, silti kuulemme kuitenkin jatkuvasti, että julkiset digipalvelut ovat syrjiviä tai, että järjestelmien käyttö aiheuttaa työntekijöille henkistä kuormitusta. Pahimmillaan...

Lue lisää: Käytettävyyden ja saavutettavuuden painoarvo ICT-hankinnoissa – koulutus marraskuussa